Advanced

Beskattningstidpunkten för aktier som förvärvats i tjänsten och som är föremål för vissa förfoganderättsinskränkningar

Ulfhake, Caroline (2009)
Department of Law
Abstract
I uppsatsen belyses två frågeställningar som rör lagrummet 10 kap 11 § IL. Den första frågeställningen handlar om när eventuell förmånsbeskattning skall ske om en anställd förvärvat aktier av arbetsgivaren och dessa aktier är behäftade med förfoganderättsinskränkningar. Den andra frågeställningen är hur detta förhåller sig till allmänna skatterättsliga principer som skatteförmågeprincipen och till allmänna redovisningsregler. I uppsatsen har sedvanlig juridisk metod använts och rättskällorna är lagtext, förarbeten, rättsfall samt doktrin. Tidpunkten för beskattning skiljer sig åt beroende på om det som erhållits är en personaloption eller ett värdepapper. Personaloptioner skall beskattas när de utnyttjas för att förvärva det underliggande... (More)
I uppsatsen belyses två frågeställningar som rör lagrummet 10 kap 11 § IL. Den första frågeställningen handlar om när eventuell förmånsbeskattning skall ske om en anställd förvärvat aktier av arbetsgivaren och dessa aktier är behäftade med förfoganderättsinskränkningar. Den andra frågeställningen är hur detta förhåller sig till allmänna skatterättsliga principer som skatteförmågeprincipen och till allmänna redovisningsregler. I uppsatsen har sedvanlig juridisk metod använts och rättskällorna är lagtext, förarbeten, rättsfall samt doktrin. Tidpunkten för beskattning skiljer sig åt beroende på om det som erhållits är en personaloption eller ett värdepapper. Personaloptioner skall beskattas när de utnyttjas för att förvärva det underliggande värdepappret. Detta är väl förenligt med skatteförmågeprincipen, men en nackdel är att det finns risk att arbetsgivaravgifterna blir höga. Värdepapper skall beskattas omedelbart vid förvärvet, om det inte är behäftat med sådana långtgående förfoganderättsinskränkningar att något egentligt förvärv inte kan anses ha skett. Beskattning omedelbart vid förvärvet, trots förfoganderättsinskränkningar, innebär ett avsteg från skatteförmågeprincipen, men det har motiverats med att lagstiftaren vill undvika att förmånslagstiftningen kringgås och stora skattekrediter skapas genom användandet av förfoganderättsinskränkningar. Anledningar till att ett förvärv inte ansetts skett verkar i praxis vara att ett bindande avtal inte ansetts tecknat mellan arbetsgivaren och den anställde. Det förefaller krävas att det finns en ömsesidig avsikt att den anställde faktiskt skall bli slutlig ägare till aktierna. Begreppet värdepapper är avgörande för beskattningen, men finns inte definierat i lagtexten. Personaloptioner kännetecknas av att de förvärvats på grund av tjänste, ger en rätt i framtiden förvärva värdepapper och de inte är värdepapper i sig. En personaloption kan genom ändringar i villkoren övergå till att bli ett värdepapper och då sker beskattningen när villkorsändringen går igenom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulfhake, Caroline
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562730
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562730,
 abstract   = {I uppsatsen belyses två frågeställningar som rör lagrummet 10 kap 11 § IL. Den första frågeställningen handlar om när eventuell förmånsbeskattning skall ske om en anställd förvärvat aktier av arbetsgivaren och dessa aktier är behäftade med förfoganderättsinskränkningar. Den andra frågeställningen är hur detta förhåller sig till allmänna skatterättsliga principer som skatteförmågeprincipen och till allmänna redovisningsregler. I uppsatsen har sedvanlig juridisk metod använts och rättskällorna är lagtext, förarbeten, rättsfall samt doktrin. Tidpunkten för beskattning skiljer sig åt beroende på om det som erhållits är en personaloption eller ett värdepapper. Personaloptioner skall beskattas när de utnyttjas för att förvärva det underliggande värdepappret. Detta är väl förenligt med skatteförmågeprincipen, men en nackdel är att det finns risk att arbetsgivaravgifterna blir höga. Värdepapper skall beskattas omedelbart vid förvärvet, om det inte är behäftat med sådana långtgående förfoganderättsinskränkningar att något egentligt förvärv inte kan anses ha skett. Beskattning omedelbart vid förvärvet, trots förfoganderättsinskränkningar, innebär ett avsteg från skatteförmågeprincipen, men det har motiverats med att lagstiftaren vill undvika att förmånslagstiftningen kringgås och stora skattekrediter skapas genom användandet av förfoganderättsinskränkningar. Anledningar till att ett förvärv inte ansetts skett verkar i praxis vara att ett bindande avtal inte ansetts tecknat mellan arbetsgivaren och den anställde. Det förefaller krävas att det finns en ömsesidig avsikt att den anställde faktiskt skall bli slutlig ägare till aktierna. Begreppet värdepapper är avgörande för beskattningen, men finns inte definierat i lagtexten. Personaloptioner kännetecknas av att de förvärvats på grund av tjänste, ger en rätt i framtiden förvärva värdepapper och de inte är värdepapper i sig. En personaloption kan genom ändringar i villkoren övergå till att bli ett värdepapper och då sker beskattningen när villkorsändringen går igenom.},
 author    = {Ulfhake, Caroline},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattningstidpunkten för aktier som förvärvats i tjänsten och som är föremål för vissa förfoganderättsinskränkningar},
 year     = {2009},
}