Advanced

Analys av nya goodwillregler

Ullman, Klas (2004)
Department of Law
Abstract
De nya amerikanska reglerna betraktar goodwillen som en beständig tillgång som inte skall prövas för nedskrivning utan i stället prövas för värdeminskning med regelbundna perioder. I uppsatsen framgår det att de amerikanska reglerna försöker att renodla begreppet goodwill. Den amerikanska definitionen av goodwill är klarare och mer inriktad på att följa den definition av goodwill som ges av doktrin. De nya reglerna kommer att göra en större åtskillnad på begreppet tillgångar och goodwill. Förvärvad goodwill utgör en tillgång men den kan inte bestå av andra tillgångar. De nuvarande svenska reglerna är oklara på denna punkt. I goodwillbegreppet inkluderar dessa regler tillgångar som bäst värderas enskilt för sig. Enligt FASB utgörs goodwill... (More)
De nya amerikanska reglerna betraktar goodwillen som en beständig tillgång som inte skall prövas för nedskrivning utan i stället prövas för värdeminskning med regelbundna perioder. I uppsatsen framgår det att de amerikanska reglerna försöker att renodla begreppet goodwill. Den amerikanska definitionen av goodwill är klarare och mer inriktad på att följa den definition av goodwill som ges av doktrin. De nya reglerna kommer att göra en större åtskillnad på begreppet tillgångar och goodwill. Förvärvad goodwill utgör en tillgång men den kan inte bestå av andra tillgångar. De nuvarande svenska reglerna är oklara på denna punkt. I goodwillbegreppet inkluderar dessa regler tillgångar som bäst värderas enskilt för sig. Enligt FASB utgörs goodwill av ett going-concern värde. Detta blir inte mindre med åren utan tendera till att utvecklas i takt med firman. Vidare erkänns internt genererad goodwill vid en nedskrivningsprövning av goodwillen. Detta innebär att såväl förvärvad och internt genererad goodwill inberäknas vid en nedskrivningsprövning. Detta är något som inte står i överensstämmelse med svenska regler. En orsak till att FASB väljer att behandla goodwillen som en bestående tillgång kan vara synen på försiktighetsprincipen. Enligt svenska regler skall värden som är svåra att förutsäga skrivas av snabbt i enlighet med försiktighetsprincipen. Enligt FASB skall värden som är osäkra inte skrivas av utan istället värderas löpande. Enligt FASB:s nya regler kommer tillgångar som förvärvats i ett företagsköp ingå i goodwillposten om dessa uppfyller följande kriterier&semic De är separabla från andra tillgångar. De bygger på en legal eller kontraktsmässig grund. Den internationella redovisningsorganisationen IASB har i en promemoria den 5 december 2002 gett ett förslag om att organisationen skall anta FASB:s nya stadgar om goodwill och immateriella rättigheter. EU har beslutat sig för att samordna harmoniseringen av gemenskapens redovisningslagar med stöd av IASB:s förordningar. Detta kan leda till att de amerikanska reglerna kommer att få genomslag i Sverige. Vid antagandet av de nya reglerna tyder SOU 2003:71 på principen att löpande värdera immateriella tillgångar till verkligt värde kan godkännas enligt EG-rätt och svensk rätt. Varken EG-rätten eller den svenska lagstiftningen kan, som lagen är utformad idag, tolerera att goodwill är en beständig tillgång som inte skrivs av. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ullman, Klas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Företagsekonomi
language
Swedish
id
1562743
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562743,
 abstract   = {De nya amerikanska reglerna betraktar goodwillen som en beständig tillgång som inte skall prövas för nedskrivning utan i stället prövas för värdeminskning med regelbundna perioder. I uppsatsen framgår det att de amerikanska reglerna försöker att renodla begreppet goodwill. Den amerikanska definitionen av goodwill är klarare och mer inriktad på att följa den definition av goodwill som ges av doktrin. De nya reglerna kommer att göra en större åtskillnad på begreppet tillgångar och goodwill. Förvärvad goodwill utgör en tillgång men den kan inte bestå av andra tillgångar. De nuvarande svenska reglerna är oklara på denna punkt. I goodwillbegreppet inkluderar dessa regler tillgångar som bäst värderas enskilt för sig. Enligt FASB utgörs goodwill av ett going-concern värde. Detta blir inte mindre med åren utan tendera till att utvecklas i takt med firman. Vidare erkänns internt genererad goodwill vid en nedskrivningsprövning av goodwillen. Detta innebär att såväl förvärvad och internt genererad goodwill inberäknas vid en nedskrivningsprövning. Detta är något som inte står i överensstämmelse med svenska regler. En orsak till att FASB väljer att behandla goodwillen som en bestående tillgång kan vara synen på försiktighetsprincipen. Enligt svenska regler skall värden som är svåra att förutsäga skrivas av snabbt i enlighet med försiktighetsprincipen. Enligt FASB skall värden som är osäkra inte skrivas av utan istället värderas löpande. Enligt FASB:s nya regler kommer tillgångar som förvärvats i ett företagsköp ingå i goodwillposten om dessa uppfyller följande kriterier&semic De är separabla från andra tillgångar. De bygger på en legal eller kontraktsmässig grund. Den internationella redovisningsorganisationen IASB har i en promemoria den 5 december 2002 gett ett förslag om att organisationen skall anta FASB:s nya stadgar om goodwill och immateriella rättigheter. EU har beslutat sig för att samordna harmoniseringen av gemenskapens redovisningslagar med stöd av IASB:s förordningar. Detta kan leda till att de amerikanska reglerna kommer att få genomslag i Sverige. Vid antagandet av de nya reglerna tyder SOU 2003:71 på principen att löpande värdera immateriella tillgångar till verkligt värde kan godkännas enligt EG-rätt och svensk rätt. Varken EG-rätten eller den svenska lagstiftningen kan, som lagen är utformad idag, tolerera att goodwill är en beständig tillgång som inte skrivs av.},
 author    = {Ullman, Klas},
 keyword   = {Företagsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av nya goodwillregler},
 year     = {2004},
}