Advanced

Utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser

von Ahlefeld, Christian (2004)
Department of Law
Abstract
Den 29 januari 2004 meddelades dom i mål 3761-02. Målet, ett överklagat förhandsbesked, avgjordes i plenum eftersom Regeringsrätten ändrade den praxis som kommit till uttryck i RÅ 1992 ref. 56, det så kallade Sipanomålet. Rättsfallet, RÅ 2004 ref. 1 även kallat Sipano II-målet, har fått stor uppmärksamhet och orsakat en hel del osäkerhet kring det nya rättsläget. Enligt det nya pleniavgörandet skall värdeöverföringar mellan bolag numera medföra utdelningsbeskattning av aktieägarna. Frågan är vilken räckvidd det nya avgörandet skall ha. I arbetet behandlas vad som gäller vid överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris. Frågan är intressant inte minst eftersom en sådan överlåtelse är undantagen beskattning enligt den nya... (More)
Den 29 januari 2004 meddelades dom i mål 3761-02. Målet, ett överklagat förhandsbesked, avgjordes i plenum eftersom Regeringsrätten ändrade den praxis som kommit till uttryck i RÅ 1992 ref. 56, det så kallade Sipanomålet. Rättsfallet, RÅ 2004 ref. 1 även kallat Sipano II-målet, har fått stor uppmärksamhet och orsakat en hel del osäkerhet kring det nya rättsläget. Enligt det nya pleniavgörandet skall värdeöverföringar mellan bolag numera medföra utdelningsbeskattning av aktieägarna. Frågan är vilken räckvidd det nya avgörandet skall ha. I arbetet behandlas vad som gäller vid överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris. Frågan är intressant inte minst eftersom en sådan överlåtelse är undantagen beskattning enligt den nya lagstiftningen i 25 a kap. IL från den 1 januari 2003. Emellertid omfattas inte överlåtelse av aktier av reglerna i 23 kap. IL om underprisöverlåtelser. Plenidomen innebär i sin tur att utdelningsbeskattning undantagslöst skall ske om den underliggande transaktionen inte kvalificerar som en underprisöverlåtelse. Flera bedömare anser att lagstiftaren inte förutsett denna utgång. Att inte underlåta utdelningsbeskattning motverkar de syften som motiverat att en överlåtelse inte skall omfattas av regelsystemet i 23 kap. IL. Meningen med de nya reglerna i 25 a kap. IL var att avskaffa ett ''extra och omotiverat skatteled'' för näringsbetingade andelar inom bolagssektorn som annars kan motverka önskvärda och nödvändiga omstruktureringar. RR tvingas här följa en lagstiftning som leder till otillfredsställande skattekonsekvenser. En komplettering av nuvarande lagstiftning skulle enligt min mening vara den enklaste lösningen på problemet. Som läget är nu riskerar osäkerheten kring vad som egentligen gäller vid underprisöverlåtelser av näringsbetingade andelar, att leda till att företag inte genomför nödvändiga omstruktureringar. Att överlåta frågan till lösning i praxis är knappast att rekommendera. RR har inte samma möjligheter som lagstiftaren att göra en helhetsbedömning av läget eftersom man måste hålla sig till givna förutsättningar i de ärenden som kommer upp för prövning. Om frågan inte löses av sittande företagsutredning är sannolikheten stor att ärenden, där det handlar om underpristransaktioner mellan utländska bolag i svensk koncern, kommer att föras till EG-domstolen för att prövas mot EG-rättens diskrimineringsförbud. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
von Ahlefeld, Christian
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562803
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562803,
 abstract   = {Den 29 januari 2004 meddelades dom i mål 3761-02. Målet, ett överklagat förhandsbesked, avgjordes i plenum eftersom Regeringsrätten ändrade den praxis som kommit till uttryck i RÅ 1992 ref. 56, det så kallade Sipanomålet. Rättsfallet, RÅ 2004 ref. 1 även kallat Sipano II-målet, har fått stor uppmärksamhet och orsakat en hel del osäkerhet kring det nya rättsläget. Enligt det nya pleniavgörandet skall värdeöverföringar mellan bolag numera medföra utdelningsbeskattning av aktieägarna. Frågan är vilken räckvidd det nya avgörandet skall ha. I arbetet behandlas vad som gäller vid överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris. Frågan är intressant inte minst eftersom en sådan överlåtelse är undantagen beskattning enligt den nya lagstiftningen i 25 a kap. IL från den 1 januari 2003. Emellertid omfattas inte överlåtelse av aktier av reglerna i 23 kap. IL om underprisöverlåtelser. Plenidomen innebär i sin tur att utdelningsbeskattning undantagslöst skall ske om den underliggande transaktionen inte kvalificerar som en underprisöverlåtelse. Flera bedömare anser att lagstiftaren inte förutsett denna utgång. Att inte underlåta utdelningsbeskattning motverkar de syften som motiverat att en överlåtelse inte skall omfattas av regelsystemet i 23 kap. IL. Meningen med de nya reglerna i 25 a kap. IL var att avskaffa ett ''extra och omotiverat skatteled'' för näringsbetingade andelar inom bolagssektorn som annars kan motverka önskvärda och nödvändiga omstruktureringar. RR tvingas här följa en lagstiftning som leder till otillfredsställande skattekonsekvenser. En komplettering av nuvarande lagstiftning skulle enligt min mening vara den enklaste lösningen på problemet. Som läget är nu riskerar osäkerheten kring vad som egentligen gäller vid underprisöverlåtelser av näringsbetingade andelar, att leda till att företag inte genomför nödvändiga omstruktureringar. Att överlåta frågan till lösning i praxis är knappast att rekommendera. RR har inte samma möjligheter som lagstiftaren att göra en helhetsbedömning av läget eftersom man måste hålla sig till givna förutsättningar i de ärenden som kommer upp för prövning. Om frågan inte löses av sittande företagsutredning är sannolikheten stor att ärenden, där det handlar om underpristransaktioner mellan utländska bolag i svensk koncern, kommer att föras till EG-domstolen för att prövas mot EG-rättens diskrimineringsförbud.},
 author    = {von Ahlefeld, Christian},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser},
 year     = {2004},
}