Advanced

Beskattning av bostadsrätt

von Liewen, Sarah (2006)
Department of Law
Abstract
Bostadsrätter och andelar i bostadsförvaltande företag delas skatterättsligt in i äkta och oäkta bostadsrätter. Äkta bostadsrätter, eller andelar i äkta privatbostadsföretag som det heter efter införandet av Inkomstskattelagen, IL, har en lindrigare beskattning än de så kallat oäkta företagen. Därför är gränsdragningen mellan dessa former en viktig fråga. För att räknas som äkta privatbostadsföretag krävs det att den verksamhet som består i att åt medlemmarna bereda bostäder i fastigheter som ägs av föreningen skall vara den klart övervägande delen av verksamheten. Det har under lång tid ansetts att det krävs att 60 procent av verksamheten ska hänföras till medlemsboendet för att det skall uppfylla kriteriet att vara den klart övervägander... (More)
Bostadsrätter och andelar i bostadsförvaltande företag delas skatterättsligt in i äkta och oäkta bostadsrätter. Äkta bostadsrätter, eller andelar i äkta privatbostadsföretag som det heter efter införandet av Inkomstskattelagen, IL, har en lindrigare beskattning än de så kallat oäkta företagen. Därför är gränsdragningen mellan dessa former en viktig fråga. För att räknas som äkta privatbostadsföretag krävs det att den verksamhet som består i att åt medlemmarna bereda bostäder i fastigheter som ägs av föreningen skall vara den klart övervägande delen av verksamheten. Det har under lång tid ansetts att det krävs att 60 procent av verksamheten ska hänföras till medlemsboendet för att det skall uppfylla kriteriet att vara den klart övervägander delen. Det finns det stöd för i praxis och förarbeten. RSV har även utfärdat rekomendationder som stadgar att 60 % av hela taxeringsvärdet för företagets fastighet belöper på de till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheterna krävs för att föreningen ska vara en äkta förening. I debatten om beskattning av bostadsrätter har förts fram olika förslag på alternativa gränsdragningsbestämmelser. Bostadsbeskattningen, särskilt beskattningen av bostadsrätter, har varit föremål för utredningar under många år. Den senaste utredningen är Fastighetsbeskattningskommitténs slutbetänkande Likformig och neutral fastighetsbeskattning SOU 2000:34. Den utredningen har mot bakgrund av målet med likformig beskattning av kapitaltillgångar och målet med skattemässig neutralitet mellan olika upplåtelseformer kommit fram till att beskattning av bostäder som upplåts med bostadsrätt bör baseras på ett underlag som speglar bostadens marknadsvärde. Marknadsvärdet bör definieras som bostadsrättens överlåtelesevärde ökat med dess andel i föreningens finansiella nettoskuld och minskad med dess andel i föreningens realtillgångar utöver bostadsrättslägenheterna. Av praktiska skäl bör beskattningen ske på föreningsnivå. För att nå målet om likformighet i beskattningen av ägarbostäder bör föreningsfastigheter liksom egna hem beskattas i inkomstslaget kapital. Beskattningen bör ske genom en schablonintäkt som fastställs på samma sätt som för egna hem. Fastighetsskatten bör slopas. Vidare måste bostadsrättsföreningar garanteras samma skattelättnad för utgiftsräntor som egnahemsinnehavare för att kravet på likformighet ska uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
von Liewen, Sarah
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562815
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562815,
 abstract   = {Bostadsrätter och andelar i bostadsförvaltande företag delas skatterättsligt in i äkta och oäkta bostadsrätter. Äkta bostadsrätter, eller andelar i äkta privatbostadsföretag som det heter efter införandet av Inkomstskattelagen, IL, har en lindrigare beskattning än de så kallat oäkta företagen. Därför är gränsdragningen mellan dessa former en viktig fråga. För att räknas som äkta privatbostadsföretag krävs det att den verksamhet som består i att åt medlemmarna bereda bostäder i fastigheter som ägs av föreningen skall vara den klart övervägande delen av verksamheten. Det har under lång tid ansetts att det krävs att 60 procent av verksamheten ska hänföras till medlemsboendet för att det skall uppfylla kriteriet att vara den klart övervägander delen. Det finns det stöd för i praxis och förarbeten. RSV har även utfärdat rekomendationder som stadgar att 60 % av hela taxeringsvärdet för företagets fastighet belöper på de till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheterna krävs för att föreningen ska vara en äkta förening. I debatten om beskattning av bostadsrätter har förts fram olika förslag på alternativa gränsdragningsbestämmelser. Bostadsbeskattningen, särskilt beskattningen av bostadsrätter, har varit föremål för utredningar under många år. Den senaste utredningen är Fastighetsbeskattningskommitténs slutbetänkande Likformig och neutral fastighetsbeskattning SOU 2000:34. Den utredningen har mot bakgrund av målet med likformig beskattning av kapitaltillgångar och målet med skattemässig neutralitet mellan olika upplåtelseformer kommit fram till att beskattning av bostäder som upplåts med bostadsrätt bör baseras på ett underlag som speglar bostadens marknadsvärde. Marknadsvärdet bör definieras som bostadsrättens överlåtelesevärde ökat med dess andel i föreningens finansiella nettoskuld och minskad med dess andel i föreningens realtillgångar utöver bostadsrättslägenheterna. Av praktiska skäl bör beskattningen ske på föreningsnivå. För att nå målet om likformighet i beskattningen av ägarbostäder bör föreningsfastigheter liksom egna hem beskattas i inkomstslaget kapital. Beskattningen bör ske genom en schablonintäkt som fastställs på samma sätt som för egna hem. Fastighetsskatten bör slopas. Vidare måste bostadsrättsföreningar garanteras samma skattelättnad för utgiftsräntor som egnahemsinnehavare för att kravet på likformighet ska uppnås.},
 author    = {von Liewen, Sarah},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattning av bostadsrätt},
 year     = {2006},
}