Advanced

Bolags civilrättsliga ansvar vid aktieteckning

Wahlström, Christian (2004)
Department of Law
Abstract
Den traditionella svenska inställningen till bolagets civilrättsliga ansvar vid aktieteckning kan beskrivas som restriktiv. Aktieteckning är en associationsrättslig handling. Ifråga om möjligheten att ogiltigförklara en aktieteckning eller möjligheten att rikta skadeståndsanspråk mot bolaget måste speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn beaktas. Hänsynen till bolagets borgenärer har motiverat avsteg från allmänna civilrättsliga regler om ogiltighet och skadestånd. Enligt gällande svensk rätt anses inte svaga ogiltighetsgrunder kunna åberopas efter det att aktieteckningen registrerats. Principen anses ha kommit till uttryck i ett avgörande från HD 1918. I enlighet med NJA 1935 s. 270 anses bolaget inte heller kunna ådra sig skadeståndsansvar... (More)
Den traditionella svenska inställningen till bolagets civilrättsliga ansvar vid aktieteckning kan beskrivas som restriktiv. Aktieteckning är en associationsrättslig handling. Ifråga om möjligheten att ogiltigförklara en aktieteckning eller möjligheten att rikta skadeståndsanspråk mot bolaget måste speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn beaktas. Hänsynen till bolagets borgenärer har motiverat avsteg från allmänna civilrättsliga regler om ogiltighet och skadestånd. Enligt gällande svensk rätt anses inte svaga ogiltighetsgrunder kunna åberopas efter det att aktieteckningen registrerats. Principen anses ha kommit till uttryck i ett avgörande från HD 1918. I enlighet med NJA 1935 s. 270 anses bolaget inte heller kunna ådra sig skadeståndsansvar gentemot aktietecknare, när anspråket hänför sig till själva förvärvet av aktien. En kort genomgång av vissa utländska rättsordningar visar att frågan om bolagets ansvar vid aktieteckning har lösts på olika sätt. I vissa länder kan en aktieteckning ogiltigförklaras med stöd av allmänna civilrättliga regler utan några inskränkningar. Utländsk rätt ger också exempel på att bolaget kan åläggas ett obegränsat skadeståndsansvar för eventuell skada som drabbar en aktietecknare. I arbetet konstateras att synen på bolagets ansvar är på väg att förändras i Sverige. Det gamla prioriteringssättet, där borgenärsintresset givits företräde på bekostnad av investerarskyddet, är på väg att omvärderas. Denna utveckling kommer till uttryck i Aktiebolagskommitténs förslag om ett reformerat prospektansvar. Kommittén föreslår att bolaget, genom införandet av en särskild skadeståndsregel, skall kunna bli skadeståndsskyldig mot förvärvare av aktier då det förekommit fel eller brist i ett upprättat prospekt. Slutsatsen är att en omvärdering av synen på bolagets ansvar är önskvärd, inte minst mot bakgrund av den faktiska och rättspolitiska utvecklingen. En utvidgning av möjligheten att ålägga bolaget ett ansvar kommer emellertid att öppna upp för nya problemområden, både av ren teknisk art såsom t.ex. bevissvårigheter i samband med skador på värdepappersmarknaden men även problem kring de närmare gränserna för bolagets ansvar och hur borgenärsintresset skall kunna tillgodoses inom ramen för denna utvidgning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlström, Christian
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1562848
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562848,
 abstract   = {Den traditionella svenska inställningen till bolagets civilrättsliga ansvar vid aktieteckning kan beskrivas som restriktiv. Aktieteckning är en associationsrättslig handling. Ifråga om möjligheten att ogiltigförklara en aktieteckning eller möjligheten att rikta skadeståndsanspråk mot bolaget måste speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn beaktas. Hänsynen till bolagets borgenärer har motiverat avsteg från allmänna civilrättsliga regler om ogiltighet och skadestånd. Enligt gällande svensk rätt anses inte svaga ogiltighetsgrunder kunna åberopas efter det att aktieteckningen registrerats. Principen anses ha kommit till uttryck i ett avgörande från HD 1918. I enlighet med NJA 1935 s. 270 anses bolaget inte heller kunna ådra sig skadeståndsansvar gentemot aktietecknare, när anspråket hänför sig till själva förvärvet av aktien. En kort genomgång av vissa utländska rättsordningar visar att frågan om bolagets ansvar vid aktieteckning har lösts på olika sätt. I vissa länder kan en aktieteckning ogiltigförklaras med stöd av allmänna civilrättliga regler utan några inskränkningar. Utländsk rätt ger också exempel på att bolaget kan åläggas ett obegränsat skadeståndsansvar för eventuell skada som drabbar en aktietecknare. I arbetet konstateras att synen på bolagets ansvar är på väg att förändras i Sverige. Det gamla prioriteringssättet, där borgenärsintresset givits företräde på bekostnad av investerarskyddet, är på väg att omvärderas. Denna utveckling kommer till uttryck i Aktiebolagskommitténs förslag om ett reformerat prospektansvar. Kommittén föreslår att bolaget, genom införandet av en särskild skadeståndsregel, skall kunna bli skadeståndsskyldig mot förvärvare av aktier då det förekommit fel eller brist i ett upprättat prospekt. Slutsatsen är att en omvärdering av synen på bolagets ansvar är önskvärd, inte minst mot bakgrund av den faktiska och rättspolitiska utvecklingen. En utvidgning av möjligheten att ålägga bolaget ett ansvar kommer emellertid att öppna upp för nya problemområden, både av ren teknisk art såsom t.ex. bevissvårigheter i samband med skador på värdepappersmarknaden men även problem kring de närmare gränserna för bolagets ansvar och hur borgenärsintresset skall kunna tillgodoses inom ramen för denna utvidgning.},
 author    = {Wahlström, Christian},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolags civilrättsliga ansvar vid aktieteckning},
 year     = {2004},
}