Advanced

Konsumtion av upphovsrätt och internationell handel med böcker

Wallin, Anita (1999)
Department of Law
Abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumtionsprincipens inverkan på den internationella bokmarknaden. En gemensam regel om konsumtion för samtliga världens länder skulle underlätta den globala handeln med böcker. Emellertid visar en genomgång av de mest betydande upphovsrättsliga och handelsrättsliga internationella konventionerna att man inte har kunnat komma överens om någon sådan regel. Bestämmelser om konsumtion av upphovsrätt får därför sökas i respektive lands interna rättsordning. I uppsatsen redogörs för svensk rätt, EG-rätt och amerikansk rätt. Undersökningen visar att konsumtionsprincipen formulerats på olika sätt i vart och ett av rättssystemen. Detta beror förmodligen på att de två länderna och sammanslutningen EG är, eller... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumtionsprincipens inverkan på den internationella bokmarknaden. En gemensam regel om konsumtion för samtliga världens länder skulle underlätta den globala handeln med böcker. Emellertid visar en genomgång av de mest betydande upphovsrättsliga och handelsrättsliga internationella konventionerna att man inte har kunnat komma överens om någon sådan regel. Bestämmelser om konsumtion av upphovsrätt får därför sökas i respektive lands interna rättsordning. I uppsatsen redogörs för svensk rätt, EG-rätt och amerikansk rätt. Undersökningen visar att konsumtionsprincipen formulerats på olika sätt i vart och ett av rättssystemen. Detta beror förmodligen på att de två länderna och sammanslutningen EG är, eller tror sig vara, mest förtjänta av en viss slags konsumtionsprincip. Någon utförligare ekonomisk utredning har dock inte förekommit i något av fallen. Konsumtionsprinciperna har växt fram i domstolspraxis. De dömande instansernas argument är övervägande formella. En kortare marknadsundersökning ger vid handen att valet av konsumtionsprincip inte har avgörande betydelse för varurörelserna på den internationella bokmarknaden. Faktorer som språkskillnader och transportavstånd i förening med redan låga priser på böcker gör parallellhandel olönsam i många fall. Därtill kommer en trend hos stora förlag att harmonisera priserna på sina böcker internationellt som en följd av handelns globalisering. Viss uppmärksamhet ägnas åt Internethandeln och dess betydelse som drivkraft i utvecklingen mot en homogen världsmarknad för böcker. På grund av den ökande internationella konkurrensen och pristransparensen på Internet tvingas förlagen hålla låga och likvärdiga priser i ett stort antal länder. Internet bidrar också med ett effektivt distributionsnät som gör handeln mer kostnadseffektiv. Sammanfattningsvis tycks konsumtionsprincipen ha viss men inte avgörande inverkan på den internationella bokmarknaden. Andra faktorer har större betydelse. Världssamfundet skulle därför kunna fatta ett beslut om en gemensam, global konsumtionsregel i enlighet med nu rådande frihandelssträvanden utan att därmed riskera att bokmarknaden utarmas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Anita
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1562857
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562857,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumtionsprincipens inverkan på den internationella bokmarknaden. En gemensam regel om konsumtion för samtliga världens länder skulle underlätta den globala handeln med böcker. Emellertid visar en genomgång av de mest betydande upphovsrättsliga och handelsrättsliga internationella konventionerna att man inte har kunnat komma överens om någon sådan regel. Bestämmelser om konsumtion av upphovsrätt får därför sökas i respektive lands interna rättsordning. I uppsatsen redogörs för svensk rätt, EG-rätt och amerikansk rätt. Undersökningen visar att konsumtionsprincipen formulerats på olika sätt i vart och ett av rättssystemen. Detta beror förmodligen på att de två länderna och sammanslutningen EG är, eller tror sig vara, mest förtjänta av en viss slags konsumtionsprincip. Någon utförligare ekonomisk utredning har dock inte förekommit i något av fallen. Konsumtionsprinciperna har växt fram i domstolspraxis. De dömande instansernas argument är övervägande formella. En kortare marknadsundersökning ger vid handen att valet av konsumtionsprincip inte har avgörande betydelse för varurörelserna på den internationella bokmarknaden. Faktorer som språkskillnader och transportavstånd i förening med redan låga priser på böcker gör parallellhandel olönsam i många fall. Därtill kommer en trend hos stora förlag att harmonisera priserna på sina böcker internationellt som en följd av handelns globalisering. Viss uppmärksamhet ägnas åt Internethandeln och dess betydelse som drivkraft i utvecklingen mot en homogen världsmarknad för böcker. På grund av den ökande internationella konkurrensen och pristransparensen på Internet tvingas förlagen hålla låga och likvärdiga priser i ett stort antal länder. Internet bidrar också med ett effektivt distributionsnät som gör handeln mer kostnadseffektiv. Sammanfattningsvis tycks konsumtionsprincipen ha viss men inte avgörande inverkan på den internationella bokmarknaden. Andra faktorer har större betydelse. Världssamfundet skulle därför kunna fatta ett beslut om en gemensam, global konsumtionsregel i enlighet med nu rådande frihandelssträvanden utan att därmed riskera att bokmarknaden utarmas.},
 author    = {Wallin, Anita},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumtion av upphovsrätt och internationell handel med böcker},
 year     = {1999},
}