Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Panträtt Företagshypotek Kvarstad - tre olika sätt för en borgenär att säkerställa sin fordran

Walther, Lena (2003)
Department of Law
Abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka om kvarstad kan ersätta panträtt eller företagshypotek. Huvudfrågan är alltså om kvarstad är ett bra alternativ för en borgenär som saknar säkerhet för sin fordran. För att utröna detta får en jämförelse göras mellan kvarstad och de två säkerhetsrätterna. Jag har för detta ändamål valt ut tre kriterier som jag tycker är de viktigaste att lägga till grund för jämförelsen. De tre kriterierna är borgenärsskydd, skydd mot andra tredje män samt borgenärens rättigheter om ''säkerheten'' minskar i värde. Resultatet av jämförelsen blev att panträtt inte kan ersättas av kvarstad och att panträtt är det överlägset bästa sättet för en borgenär att säkerställa sin fordran. Detta gäller särskilt handpanträtt.... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om kvarstad kan ersätta panträtt eller företagshypotek. Huvudfrågan är alltså om kvarstad är ett bra alternativ för en borgenär som saknar säkerhet för sin fordran. För att utröna detta får en jämförelse göras mellan kvarstad och de två säkerhetsrätterna. Jag har för detta ändamål valt ut tre kriterier som jag tycker är de viktigaste att lägga till grund för jämförelsen. De tre kriterierna är borgenärsskydd, skydd mot andra tredje män samt borgenärens rättigheter om ''säkerheten'' minskar i värde. Resultatet av jämförelsen blev att panträtt inte kan ersättas av kvarstad och att panträtt är det överlägset bästa sättet för en borgenär att säkerställa sin fordran. Detta gäller särskilt handpanträtt. Däremot skulle kvarstad kunna ersätta företagshypotek, i alla fall i vissa fall. Den främsta anledningen till att panträtt är en mycket god säkerhet är dess starka borgenärsskydd. (Hand)panträtt har nämligen förmånsrätt före de flesta andra fordringar. Förmånsrätten innebär att panten inte får utmätas och säljas för en annan borgenärs fordran, om inte panthavaren erhåller full betalning för sin fordran. Även borgenär med företagshypotek har förmånsrätt för sin fordran. Men denna är sämre än panthavarens. Detta innebär alltså att panthavaren har företräde till betalning om hypoteksegendom är föremål för handpanträtt. Dessutom är inte hypotekshavarens förmånsrätt ovillkorlig. Annan borgenär kan få företräde till betalning, om det anses att hypotekshavarens förmånsrätt inte behöver utnyttjas för att trygga dennes rätt. Kvarstad är inte förenat med förmånsrätt. Kvarstaden medför alltså ej hinder för andra borgenärer att erhålla utmätning eller kvarstad i den redan kvarstadsbelagda egendomen. Endast om det finns annan egendom att tillgå kan den kvarstadsbelagda egendomen fredas från detta. Det enda skydd kvarstadsborgenären har vid vid utmätning av egendomen för annan borgenärs fordran, är att egendomen då skall anses samtidigt utmätt även för kvarstadsborgenärens fordran. Borgenärer med panträtt har även ett starkt skydd mot övriga tredje män. Detta beror på att panträtt är en sakrättsligt skyddad rättighet. Överlåtelse av egendomen eller upplåtelse av rättighet i denna, medför inte att panträtten utslocknar. Undantag från detta gäller endast vid godtrosförvärv. Borgenärer med företagshypotek har däremot inte sakrättsligt skydd vad gäller själva egendomen. Om gäldenären överlåter hypoteksegendom upphör företagshypoteket att gälla i den överlåtna egendomen. En stor del av hypoteksegendomen utgörs av sådan egendom som är avsedd för omsättning. Det tillhör därför företagshypotekets natur att säkerhetsunderlaget hela tiden växlar i omfattning och värde. Om däremot hela eller en väsentlig del av verksamheten överlåts, har borgenären rätt till förtida betalning ur den egendom som ingick i hypoteksunderlaget vid överlåtelsen. Borgenären kan också på grund av sin förföljelserätt, under en begränsad tid, göra gällande företagshypoteket hos förvärvaren av verksamheten. Vid kvarstad skyddas borgenären mot tredje män genom att gäldenären inte får överlåta egendomen, eller förfoga över denna på annat sätt till skada för borgenären. Om gäldenären överskrider förfogandeförbudet blir inte överlåtelse eller annat förfogande gällande mot borgenären. Godtrosförvärv kan dock ske. Rättsläget torde vara osäkert beträffande panthavares rättigheter när handpant minskar i värde, utan att detta beror på gäldenären. Borgenärens rättigheter i sådana fall är ej lagreglerade. I doktrinen anses borgenären ha rätt att sälja panten i förtid om värdeminskningen är väsentlig, eftersom detta är det enda sättet för honom att rädda sin säkerhet. Vad gäller borgenärens rätt att säga upp sin fordran till omedelbar betalning eller att kräva kompletterande säkerhet, råder däremot delade meningar inom doktrinen. Om en pantsatt fastighet sjunker kraftigt i värde till följd av vanvård, naturhändelse eller dylikt har däremot borgenären lagstadgad rätt att söka förtida betalning ur fastigheten. Borgenär med företagshypotek har lagstadgad rätt till förtida betalning ur hypoteksegendomen, om hypoteksunderlaget minskar på grund av att verksamheten upphör eller flyttar. Sådan rätt till förtida betalning föreligger också om hypoteksunderlaget på grund av vanvård, naturhändelse eller liknande minskar eller försämras väsentligt. I förarbetena ges några exempel på då hypoteksunderlaget minskar i omfattning, och som likställs med vanvård eller naturhändelse. Även borgenärer med kvarstad i lös egendom har rätt enligt lag att begära att egendomen skall säljas, om denna minskar kraftigt i värde. Det anges inte under vilka förutsättningar försäljning får ske, och i förarbetena anges endast att försäljningsrätten skall utnyttjas med försiktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walther, Lena
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kredit- och säkerhetsrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1562872
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562872,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka om kvarstad kan ersätta panträtt eller företagshypotek. Huvudfrågan är alltså om kvarstad är ett bra alternativ för en borgenär som saknar säkerhet för sin fordran. För att utröna detta får en jämförelse göras mellan kvarstad och de två säkerhetsrätterna. Jag har för detta ändamål valt ut tre kriterier som jag tycker är de viktigaste att lägga till grund för jämförelsen. De tre kriterierna är borgenärsskydd, skydd mot andra tredje män samt borgenärens rättigheter om ''säkerheten'' minskar i värde. Resultatet av jämförelsen blev att panträtt inte kan ersättas av kvarstad och att panträtt är det överlägset bästa sättet för en borgenär att säkerställa sin fordran. Detta gäller särskilt handpanträtt. Däremot skulle kvarstad kunna ersätta företagshypotek, i alla fall i vissa fall. Den främsta anledningen till att panträtt är en mycket god säkerhet är dess starka borgenärsskydd. (Hand)panträtt har nämligen förmånsrätt före de flesta andra fordringar. Förmånsrätten innebär att panten inte får utmätas och säljas för en annan borgenärs fordran, om inte panthavaren erhåller full betalning för sin fordran. Även borgenär med företagshypotek har förmånsrätt för sin fordran. Men denna är sämre än panthavarens. Detta innebär alltså att panthavaren har företräde till betalning om hypoteksegendom är föremål för handpanträtt. Dessutom är inte hypotekshavarens förmånsrätt ovillkorlig. Annan borgenär kan få företräde till betalning, om det anses att hypotekshavarens förmånsrätt inte behöver utnyttjas för att trygga dennes rätt. Kvarstad är inte förenat med förmånsrätt. Kvarstaden medför alltså ej hinder för andra borgenärer att erhålla utmätning eller kvarstad i den redan kvarstadsbelagda egendomen. Endast om det finns annan egendom att tillgå kan den kvarstadsbelagda egendomen fredas från detta. Det enda skydd kvarstadsborgenären har vid vid utmätning av egendomen för annan borgenärs fordran, är att egendomen då skall anses samtidigt utmätt även för kvarstadsborgenärens fordran. Borgenärer med panträtt har även ett starkt skydd mot övriga tredje män. Detta beror på att panträtt är en sakrättsligt skyddad rättighet. Överlåtelse av egendomen eller upplåtelse av rättighet i denna, medför inte att panträtten utslocknar. Undantag från detta gäller endast vid godtrosförvärv. Borgenärer med företagshypotek har däremot inte sakrättsligt skydd vad gäller själva egendomen. Om gäldenären överlåter hypoteksegendom upphör företagshypoteket att gälla i den överlåtna egendomen. En stor del av hypoteksegendomen utgörs av sådan egendom som är avsedd för omsättning. Det tillhör därför företagshypotekets natur att säkerhetsunderlaget hela tiden växlar i omfattning och värde. Om däremot hela eller en väsentlig del av verksamheten överlåts, har borgenären rätt till förtida betalning ur den egendom som ingick i hypoteksunderlaget vid överlåtelsen. Borgenären kan också på grund av sin förföljelserätt, under en begränsad tid, göra gällande företagshypoteket hos förvärvaren av verksamheten. Vid kvarstad skyddas borgenären mot tredje män genom att gäldenären inte får överlåta egendomen, eller förfoga över denna på annat sätt till skada för borgenären. Om gäldenären överskrider förfogandeförbudet blir inte överlåtelse eller annat förfogande gällande mot borgenären. Godtrosförvärv kan dock ske. Rättsläget torde vara osäkert beträffande panthavares rättigheter när handpant minskar i värde, utan att detta beror på gäldenären. Borgenärens rättigheter i sådana fall är ej lagreglerade. I doktrinen anses borgenären ha rätt att sälja panten i förtid om värdeminskningen är väsentlig, eftersom detta är det enda sättet för honom att rädda sin säkerhet. Vad gäller borgenärens rätt att säga upp sin fordran till omedelbar betalning eller att kräva kompletterande säkerhet, råder däremot delade meningar inom doktrinen. Om en pantsatt fastighet sjunker kraftigt i värde till följd av vanvård, naturhändelse eller dylikt har däremot borgenären lagstadgad rätt att söka förtida betalning ur fastigheten. Borgenär med företagshypotek har lagstadgad rätt till förtida betalning ur hypoteksegendomen, om hypoteksunderlaget minskar på grund av att verksamheten upphör eller flyttar. Sådan rätt till förtida betalning föreligger också om hypoteksunderlaget på grund av vanvård, naturhändelse eller liknande minskar eller försämras väsentligt. I förarbetena ges några exempel på då hypoteksunderlaget minskar i omfattning, och som likställs med vanvård eller naturhändelse. Även borgenärer med kvarstad i lös egendom har rätt enligt lag att begära att egendomen skall säljas, om denna minskar kraftigt i värde. Det anges inte under vilka förutsättningar försäljning får ske, och i förarbetena anges endast att försäljningsrätten skall utnyttjas med försiktighet.},
 author    = {Walther, Lena},
 keyword   = {Kredit- och säkerhetsrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Panträtt Företagshypotek Kvarstad - tre olika sätt för en borgenär att säkerställa sin fordran},
 year     = {2003},
}