Advanced

Tekniska åtgärder och skyddet för åtkomstkontroll

Weissbach, Adam (2006)
Department of Law
Abstract
Föreliggande examensarbete skall behandla lagskyddet för tekniska åtgärder. I undersökningen kommer fokus att riktas mot skyddet för åtkomstkontroll. Det första av två övergripande syften i framställningen är att undersöka hur Sverige har implementerat infosoc-direktivets bestämmelser om åtkomstkontroll. Granskningen påvisar att den svenska lagstiftaren har tolkat skyddet för åtkomstkontroll snävare än vad infosoc-direktivet föreskriver. Enligt svensk lagstiftning skyddas endast åtkomstkontroll i Internet, men enligt direktivets lydelse skall nämnda kontroll erhålla skydd även i den ''fysiska verkligheten'', på CD- och DVD-skivor. Ett underordnat syfte i denna del är att jämföra Sveriges reglering av åtkomstkontroll med motsvarande... (More)
Föreliggande examensarbete skall behandla lagskyddet för tekniska åtgärder. I undersökningen kommer fokus att riktas mot skyddet för åtkomstkontroll. Det första av två övergripande syften i framställningen är att undersöka hur Sverige har implementerat infosoc-direktivets bestämmelser om åtkomstkontroll. Granskningen påvisar att den svenska lagstiftaren har tolkat skyddet för åtkomstkontroll snävare än vad infosoc-direktivet föreskriver. Enligt svensk lagstiftning skyddas endast åtkomstkontroll i Internet, men enligt direktivets lydelse skall nämnda kontroll erhålla skydd även i den ''fysiska verkligheten'', på CD- och DVD-skivor. Ett underordnat syfte i denna del är att jämföra Sveriges reglering av åtkomstkontroll med motsvarande bestämmelser i de övriga skandinaviska länderna och Storbritanien. Undersökningen visar att Sveriges reglering av infosoc-direktivet liknar bestämmelserna i Norge, Danmark och Finland. Bestämmelserna i Storbritannien ligger dock närmare direktivets lydelse. Det andra av två övergripande syften med föreliggande uppsats är att fastställa huruvida den svenska regleringen av åtkomstkontroll är ställd till en rimlig skyddsnivå sett till den informationstekniska verkligheten. Ett annat syfte i denna del är att utreda huruvida tekniska åtgärder behövs överhuvudtaget. Om tekniska åtgärder alls inte behövs i dagens samhälle bör skyddsnivån för åtkomstkontroll vara obefintlig. Först och främst kan det konstateras att tekniska åtgärder behövs. Farhågorna om att yttrande- och informationsfriheten kan komma att drabbas av åtkomstkontrollen är överdrivna. Den avgörande frågan är istället huruvida staten ställer upp ett kringliggande skydd för medborgerliga fri- och rättigheter. Slutligen fastställs det att Sverige har ställt upp ett för snävt skydd för åtkomstkontroll utövad med hjälp av tekniska åtgärder. Skyddet för åtkomstkontroll bör omfatta såväl fysiska digitala verk som internetburna digitala verk. Om åtkomsten är fri på en av dessa arenor så sprider sig de åtkomna exemplaren lätt till den andra arenan. Dessutom medför tekniken i dagens samhälle att de tekniska åtgärdernas andra led med kopieringskontroll kräver ett åtkomstskydd för att överhuvudtaget fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weissbach, Adam
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
1562905
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562905,
 abstract   = {Föreliggande examensarbete skall behandla lagskyddet för tekniska åtgärder. I undersökningen kommer fokus att riktas mot skyddet för åtkomstkontroll. Det första av två övergripande syften i framställningen är att undersöka hur Sverige har implementerat infosoc-direktivets bestämmelser om åtkomstkontroll. Granskningen påvisar att den svenska lagstiftaren har tolkat skyddet för åtkomstkontroll snävare än vad infosoc-direktivet föreskriver. Enligt svensk lagstiftning skyddas endast åtkomstkontroll i Internet, men enligt direktivets lydelse skall nämnda kontroll erhålla skydd även i den ''fysiska verkligheten'', på CD- och DVD-skivor. Ett underordnat syfte i denna del är att jämföra Sveriges reglering av åtkomstkontroll med motsvarande bestämmelser i de övriga skandinaviska länderna och Storbritanien. Undersökningen visar att Sveriges reglering av infosoc-direktivet liknar bestämmelserna i Norge, Danmark och Finland. Bestämmelserna i Storbritannien ligger dock närmare direktivets lydelse. Det andra av två övergripande syften med föreliggande uppsats är att fastställa huruvida den svenska regleringen av åtkomstkontroll är ställd till en rimlig skyddsnivå sett till den informationstekniska verkligheten. Ett annat syfte i denna del är att utreda huruvida tekniska åtgärder behövs överhuvudtaget. Om tekniska åtgärder alls inte behövs i dagens samhälle bör skyddsnivån för åtkomstkontroll vara obefintlig. Först och främst kan det konstateras att tekniska åtgärder behövs. Farhågorna om att yttrande- och informationsfriheten kan komma att drabbas av åtkomstkontrollen är överdrivna. Den avgörande frågan är istället huruvida staten ställer upp ett kringliggande skydd för medborgerliga fri- och rättigheter. Slutligen fastställs det att Sverige har ställt upp ett för snävt skydd för åtkomstkontroll utövad med hjälp av tekniska åtgärder. Skyddet för åtkomstkontroll bör omfatta såväl fysiska digitala verk som internetburna digitala verk. Om åtkomsten är fri på en av dessa arenor så sprider sig de åtkomna exemplaren lätt till den andra arenan. Dessutom medför tekniken i dagens samhälle att de tekniska åtgärdernas andra led med kopieringskontroll kräver ett åtkomstskydd för att överhuvudtaget fungera.},
 author    = {Weissbach, Adam},
 keyword   = {Immaterialrätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tekniska åtgärder och skyddet för åtkomstkontroll},
 year     = {2006},
}