Advanced

Bedömning av full-function joint ventures - särskilt beträffande kooperativa element

Wendrup, Jonna (2006)
Department of Law
Abstract
Ett joint venture är en form av företagssamarbete som innebär ett mer eller mindre varaktigt samarbete mellan fristående företag i en särskild struktur och då ofta i formen av ett gemensamt företag. Ett joint venture definieras av Europeiska kommissionen som ett företag som kontrolleras gemensamt av två eller flera företag, en definition som är långt ifrån uttömmande. Ett joint venture kan innebära en mängd olika transaktioner och allt från ett samarbete för en specifik funktion, som till exempel forskning- och utveckling, till transaktioner av mer koncentrationsliknande karaktär. Vad som ligger bakom ett skapande av ett joint venture-bolag kan variera men det kan till exempel röra sig om en önskan om snabb etablering eller riskfördelning.... (More)
Ett joint venture är en form av företagssamarbete som innebär ett mer eller mindre varaktigt samarbete mellan fristående företag i en särskild struktur och då ofta i formen av ett gemensamt företag. Ett joint venture definieras av Europeiska kommissionen som ett företag som kontrolleras gemensamt av två eller flera företag, en definition som är långt ifrån uttömmande. Ett joint venture kan innebära en mängd olika transaktioner och allt från ett samarbete för en specifik funktion, som till exempel forskning- och utveckling, till transaktioner av mer koncentrationsliknande karaktär. Vad som ligger bakom ett skapande av ett joint venture-bolag kan variera men det kan till exempel röra sig om en önskan om snabb etablering eller riskfördelning. För att klargöra under vilket regelverk ett joint venture skall bedömas så måste först utredas huruvida företaget är ett självständigt fungerande gemensamt företag (full-function joint venture) eller ett icke-självständigt fungerande (eller partiellt självständigt) gemensamt företag (non full-function joint venture). Detta examensarbete syftar främst till att redogöra för full-function joint ventures med kooperativa element som har som syfte eller får till effekt ett samordnat konkurrensbeteende mellan företag som förblir självständiga från varandra. Dessa typer av joint ventures träffas av en dubbel bedömning där själva koncentrationen, den strukturella delen, skall bedömas enligt koncentrationsförordningen medan den samordnande, behavioristiska, delen skall bedömas i enlighet med kriterierna i art 81 i EG-fördraget. Denna dubbla bedömning är inte helt problemfri eftersom det handlar om två skilda regelverk och därmed bland annat olika begreppsdefinitioner. Min avsikt har i detta examensarbete varit att försöka klargöra rättsläget kring just dessa typer av joint ventures. Den senaste revideringen av koncentrationsförordningen trädde ikraft i maj 2004 och innebar ett antal förändringar som är av vikt vad gäller bedömningen av joint ventures. Det som varit väsentligt vad gäller samordnade effekter är bland annat de riktlinjer för horisontella koncentrationer som kommissionen publicerat. I allmänhet kan sägas att förändringarna lett till en fördel för de företag som överväger joint venture-bolaget som samarbetsform. Numera träffas de flesta joint ventures av de processuella fördelar som det faktiskt innebär att omfattas av koncentrationsförordningens regler. Bildandet av ett joint venture riskerade enligt tidigare regler att i efterhand förbjudas enligt konkurrensförbudet i art 81 i EG-fördraget men idag kan planerna på att bilda ett joint venture förhandsanmälas till kommissionen under förutsättning att det finns en ärlig avsikt att ingå bindande avtal. Dessa förändringar har lett till att företagen idag kan planera och även göra trovärdiga analyser vad avser exempelvis investeringar. Till följd av bland annat det nya SIEC-testet så har kommissionens fokus flyttats från att först utreda dominerande ställning till att istället fokusera på om de horisontella effekterna av koncentrationen resulterar i konkurrenshämmande effekter. I allmänhet tycker jag mig kunna se en allt större villighet hos kommissionen att utveckla reglerna på området i takt med marknadsutvecklingen. Tendenser som tyder på att kommissionen förbjuder allt färre koncentrationer och istället fokuserar på att med hjälp av korrigerande åtgärder påverka en koncentrations verkan på konkurrensmarknaden anser jag tyder på en förändrad syn från kommissionens sida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendrup, Jonna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Förmögenhetsrätt, EG-rätt
language
Swedish
id
1562941
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562941,
 abstract   = {Ett joint venture är en form av företagssamarbete som innebär ett mer eller mindre varaktigt samarbete mellan fristående företag i en särskild struktur och då ofta i formen av ett gemensamt företag. Ett joint venture definieras av Europeiska kommissionen som ett företag som kontrolleras gemensamt av två eller flera företag, en definition som är långt ifrån uttömmande. Ett joint venture kan innebära en mängd olika transaktioner och allt från ett samarbete för en specifik funktion, som till exempel forskning- och utveckling, till transaktioner av mer koncentrationsliknande karaktär. Vad som ligger bakom ett skapande av ett joint venture-bolag kan variera men det kan till exempel röra sig om en önskan om snabb etablering eller riskfördelning. För att klargöra under vilket regelverk ett joint venture skall bedömas så måste först utredas huruvida företaget är ett självständigt fungerande gemensamt företag (full-function joint venture) eller ett icke-självständigt fungerande (eller partiellt självständigt) gemensamt företag (non full-function joint venture). Detta examensarbete syftar främst till att redogöra för full-function joint ventures med kooperativa element som har som syfte eller får till effekt ett samordnat konkurrensbeteende mellan företag som förblir självständiga från varandra. Dessa typer av joint ventures träffas av en dubbel bedömning där själva koncentrationen, den strukturella delen, skall bedömas enligt koncentrationsförordningen medan den samordnande, behavioristiska, delen skall bedömas i enlighet med kriterierna i art 81 i EG-fördraget. Denna dubbla bedömning är inte helt problemfri eftersom det handlar om två skilda regelverk och därmed bland annat olika begreppsdefinitioner. Min avsikt har i detta examensarbete varit att försöka klargöra rättsläget kring just dessa typer av joint ventures. Den senaste revideringen av koncentrationsförordningen trädde ikraft i maj 2004 och innebar ett antal förändringar som är av vikt vad gäller bedömningen av joint ventures. Det som varit väsentligt vad gäller samordnade effekter är bland annat de riktlinjer för horisontella koncentrationer som kommissionen publicerat. I allmänhet kan sägas att förändringarna lett till en fördel för de företag som överväger joint venture-bolaget som samarbetsform. Numera träffas de flesta joint ventures av de processuella fördelar som det faktiskt innebär att omfattas av koncentrationsförordningens regler. Bildandet av ett joint venture riskerade enligt tidigare regler att i efterhand förbjudas enligt konkurrensförbudet i art 81 i EG-fördraget men idag kan planerna på att bilda ett joint venture förhandsanmälas till kommissionen under förutsättning att det finns en ärlig avsikt att ingå bindande avtal. Dessa förändringar har lett till att företagen idag kan planera och även göra trovärdiga analyser vad avser exempelvis investeringar. Till följd av bland annat det nya SIEC-testet så har kommissionens fokus flyttats från att först utreda dominerande ställning till att istället fokusera på om de horisontella effekterna av koncentrationen resulterar i konkurrenshämmande effekter. I allmänhet tycker jag mig kunna se en allt större villighet hos kommissionen att utveckla reglerna på området i takt med marknadsutvecklingen. Tendenser som tyder på att kommissionen förbjuder allt färre koncentrationer och istället fokuserar på att med hjälp av korrigerande åtgärder påverka en koncentrations verkan på konkurrensmarknaden anser jag tyder på en förändrad syn från kommissionens sida.},
 author    = {Wendrup, Jonna},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Förmögenhetsrätt,EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bedömning av full-function joint ventures - särskilt beträffande kooperativa element},
 year     = {2006},
}