Advanced

Fiskal suveränitet i EU - i ljuset av Marks & Spencer

Westgren, Carl (2006)
Department of Law
Abstract
Ursprunget till Europeiska Unionen står att finna i en vilja att bibehålla fred i Europa. För att unionen ska fortleva och stärkas har man bestämt att upprätta en gemensam marknad för att på så sätt skapa ömsesidiga behov mellan unionens medlemsstater. En gemensam marknad kräver fri rörlighet för varor, kapital och tjänster. Dessa friheter har man kommit överens om i och med Romfördraget. Friheterna kan emellertid hamna i konflikt med enskilda staters intressen, deras fiskala suveränitet. En av de grundläggande friheterna utgörs av etableringsfriheten. Innebörden av denna i Romfördraget reglerade frihet är att medborgare i Unionen fritt ska få etablera verksamheter var som helst inom unionen. Mot denna etableringsfrihet står dock ett... (More)
Ursprunget till Europeiska Unionen står att finna i en vilja att bibehålla fred i Europa. För att unionen ska fortleva och stärkas har man bestämt att upprätta en gemensam marknad för att på så sätt skapa ömsesidiga behov mellan unionens medlemsstater. En gemensam marknad kräver fri rörlighet för varor, kapital och tjänster. Dessa friheter har man kommit överens om i och med Romfördraget. Friheterna kan emellertid hamna i konflikt med enskilda staters intressen, deras fiskala suveränitet. En av de grundläggande friheterna utgörs av etableringsfriheten. Innebörden av denna i Romfördraget reglerade frihet är att medborgare i Unionen fritt ska få etablera verksamheter var som helst inom unionen. Mot denna etableringsfrihet står dock ett stadgande om att medlemsstater under vissa utomordentliga omständigheter får inskränka etableringsfriheten. Genom en rad rättsfall som inleddes med målet avoir fiscal har EG-domstolen återkommande prövat om hinder, vilka enskilda stater haft mot etableringsfriheten, varit berättigade. I de allra flesta fall har EG-domstolen förkastat medlemsstaternas argumentation och därmed tvingat dem att ge avkall på sin fiskala suveränitet till förmån för etableringsfriheten. Nyligen har målet Marks &amp&semic Spencer avgjorts. Många bedömare förväntade sig till att detta mål en gång för alla skulle leda till att EG-domstolen öppnade upp den gemensamma marknaden för fria etableringar utan större inskränkningar gällande skattemässig utjämning mellan olika medlemstater. Så blev emellertid inte fallet. Domen i målet är diskutabel och kan ses som ett brott mot en sedan 1986 pågående utveckling på den direkta beskattningens område i EU. Innebörden av domen i målet Marks &amp&semic Spencer är svårttolkad. I anledning av detta finns det utrymme för spekulationer om det rådande rättsläget och det är nu klart att fler mål i området kommer att avgöras. Närmast liggande är ett mål där de finska koncernbeskattningsreglerna prövas, Oy Esab. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westgren, Carl
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Skatterätt
language
Swedish
id
1562984
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1562984,
 abstract   = {Ursprunget till Europeiska Unionen står att finna i en vilja att bibehålla fred i Europa. För att unionen ska fortleva och stärkas har man bestämt att upprätta en gemensam marknad för att på så sätt skapa ömsesidiga behov mellan unionens medlemsstater. En gemensam marknad kräver fri rörlighet för varor, kapital och tjänster. Dessa friheter har man kommit överens om i och med Romfördraget. Friheterna kan emellertid hamna i konflikt med enskilda staters intressen, deras fiskala suveränitet. En av de grundläggande friheterna utgörs av etableringsfriheten. Innebörden av denna i Romfördraget reglerade frihet är att medborgare i Unionen fritt ska få etablera verksamheter var som helst inom unionen. Mot denna etableringsfrihet står dock ett stadgande om att medlemsstater under vissa utomordentliga omständigheter får inskränka etableringsfriheten. Genom en rad rättsfall som inleddes med målet avoir fiscal har EG-domstolen återkommande prövat om hinder, vilka enskilda stater haft mot etableringsfriheten, varit berättigade. I de allra flesta fall har EG-domstolen förkastat medlemsstaternas argumentation och därmed tvingat dem att ge avkall på sin fiskala suveränitet till förmån för etableringsfriheten. Nyligen har målet Marks &amp&semic Spencer avgjorts. Många bedömare förväntade sig till att detta mål en gång för alla skulle leda till att EG-domstolen öppnade upp den gemensamma marknaden för fria etableringar utan större inskränkningar gällande skattemässig utjämning mellan olika medlemstater. Så blev emellertid inte fallet. Domen i målet är diskutabel och kan ses som ett brott mot en sedan 1986 pågående utveckling på den direkta beskattningens område i EU. Innebörden av domen i målet Marks &amp&semic Spencer är svårttolkad. I anledning av detta finns det utrymme för spekulationer om det rådande rättsläget och det är nu klart att fler mål i området kommer att avgöras. Närmast liggande är ett mål där de finska koncernbeskattningsreglerna prövas, Oy Esab.},
 author    = {Westgren, Carl},
 keyword   = {EG-rätt,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fiskal suveränitet i EU - i ljuset av Marks & Spencer},
 year     = {2006},
}