Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den materiella bedömningen av företagskoncentrationer i gemenskapens konkurrenslagstiftningen

Wikström, Caroline (2003)
Department of Law
Abstract
Företagskoncentrationer anses som huvudregel vara till gagn för den effektiva konkurrensen på den gemensamma marknaden. Trots detta kan det i vissa fall misstänkas att en koncentration medför en snedvridning av konkurrensen och kommissionen har då en möjlighet att förbjuda dessa företagskonstellationer i enlighet med förordning 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordningen har ett antal gånger varit föremål för översyn. Den senaste har resulterat i en helt ny förordning, vilken träder i kraft i maj 2004, där en mängd materiella och processuella bestämmelser ändrats för att effektivisera kommissionens kontrollerande verksamhet på detta område. En företagskoncentration medför en varaktig förändring av kontroll i berörda... (More)
Företagskoncentrationer anses som huvudregel vara till gagn för den effektiva konkurrensen på den gemensamma marknaden. Trots detta kan det i vissa fall misstänkas att en koncentration medför en snedvridning av konkurrensen och kommissionen har då en möjlighet att förbjuda dessa företagskonstellationer i enlighet med förordning 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordningen har ett antal gånger varit föremål för översyn. Den senaste har resulterat i en helt ny förordning, vilken träder i kraft i maj 2004, där en mängd materiella och processuella bestämmelser ändrats för att effektivisera kommissionens kontrollerande verksamhet på detta område. En företagskoncentration medför en varaktig förändring av kontroll i berörda företag och kan skapas antingen genom en sammanslagning, fusion och sammangående eller genom ett förvärv av kontroll. Avgörandet av ovanstående frågor utgör jurisdiktionsfrågor medan de materiella frågorna besvarar frågan om en koncentration över huvud är förenlig med den gemensamma marknaden och därmed godkänns av kommissionen. De materiella frågorna består i huvudsak av en identifiering av den relevanta marknaden och huruvida koncentrationen skapar alternativt förstärker en dominerande ställning på denna marknad. Begreppet dominerande ställning inom koncentrationsförordningen är särkstilt intressant då man under senare år uppmärksammat dels behovet av en tydligare reglering av begreppet, dels en förskjutning mot det så kallade skaderekvisitet på i vissa fall dominansrekvisitets bekostnad. En speciell typ av koncentration är joint ventures. Dessa bildas i första hand av företag som genom skapandet av det nya företaget tillsammans kan utnyttja fördelen av en resursallokering och de resultat det gemensamt ägda företaget uppnår. Koncentrationsförordningen tillämpas dock endast på självständigt fungerande gemensamma företag eftersom endast dessa anses uppfylla kravet på att en strukturell effekt på och att en förändring av marknadsstrukturen sker. Tillämpningen av förordningen i dessa fall karakteriseras av att joint ventures kan få som resultat ett samordnat beteende mellan moderbolagen, den kooperativa delen. Kommissionen använder sig här av konkurrensreglerna i EGF vid sidan av koncentrationsförordningens bestämmelser. En sista fråga som nu besvarats i förslaget till den nya koncentrationsförordningen är kommissionens bedömning av en koncentrations eventuella accessoriska begränsningar. Dessa skall numera anses ingå i ett godkännande av ett ärende, utan en skyldighet för kommissionen att särskilt bedöma eller formellt behandla kontraktsklausuler av detta slag mellan parterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikström, Caroline
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, EG-rätt
language
Swedish
id
1563068
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563068,
 abstract   = {Företagskoncentrationer anses som huvudregel vara till gagn för den effektiva konkurrensen på den gemensamma marknaden. Trots detta kan det i vissa fall misstänkas att en koncentration medför en snedvridning av konkurrensen och kommissionen har då en möjlighet att förbjuda dessa företagskonstellationer i enlighet med förordning 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordningen har ett antal gånger varit föremål för översyn. Den senaste har resulterat i en helt ny förordning, vilken träder i kraft i maj 2004, där en mängd materiella och processuella bestämmelser ändrats för att effektivisera kommissionens kontrollerande verksamhet på detta område. En företagskoncentration medför en varaktig förändring av kontroll i berörda företag och kan skapas antingen genom en sammanslagning, fusion och sammangående eller genom ett förvärv av kontroll. Avgörandet av ovanstående frågor utgör jurisdiktionsfrågor medan de materiella frågorna besvarar frågan om en koncentration över huvud är förenlig med den gemensamma marknaden och därmed godkänns av kommissionen. De materiella frågorna består i huvudsak av en identifiering av den relevanta marknaden och huruvida koncentrationen skapar alternativt förstärker en dominerande ställning på denna marknad. Begreppet dominerande ställning inom koncentrationsförordningen är särkstilt intressant då man under senare år uppmärksammat dels behovet av en tydligare reglering av begreppet, dels en förskjutning mot det så kallade skaderekvisitet på i vissa fall dominansrekvisitets bekostnad. En speciell typ av koncentration är joint ventures. Dessa bildas i första hand av företag som genom skapandet av det nya företaget tillsammans kan utnyttja fördelen av en resursallokering och de resultat det gemensamt ägda företaget uppnår. Koncentrationsförordningen tillämpas dock endast på självständigt fungerande gemensamma företag eftersom endast dessa anses uppfylla kravet på att en strukturell effekt på och att en förändring av marknadsstrukturen sker. Tillämpningen av förordningen i dessa fall karakteriseras av att joint ventures kan få som resultat ett samordnat beteende mellan moderbolagen, den kooperativa delen. Kommissionen använder sig här av konkurrensreglerna i EGF vid sidan av koncentrationsförordningens bestämmelser. En sista fråga som nu besvarats i förslaget till den nya koncentrationsförordningen är kommissionens bedömning av en koncentrations eventuella accessoriska begränsningar. Dessa skall numera anses ingå i ett godkännande av ett ärende, utan en skyldighet för kommissionen att särskilt bedöma eller formellt behandla kontraktsklausuler av detta slag mellan parterna.},
 author    = {Wikström, Caroline},
 keyword   = {Konkurrensrätt,EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den materiella bedömningen av företagskoncentrationer i gemenskapens konkurrenslagstiftningen},
 year     = {2003},
}