Advanced

Optioner och terminer - Den svenska regleringen

Wolkowicz, Mikael (2004)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats gör anspråk på att behandla optioner och terminer. Till att börja med kommer den historiska utvecklingen att behandlas då den är relevant för utvecklingen av ämnet. Författaren av uppsatsen avser att ta upp mer konkret vad en option och en termin innebär utifrån främst en juridisk synvinkel. Uppsatsen tar utgångspunkt i de börsrättsliga lagarna som finns på området med särskild tyngd på lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Handeln med optioner och terminer bedrivs hos Stockholmsbörsen AB och regleras av Stockholmsbörsens derivatregelverk. Av Stockholmsbörsens derivatregelverk kan de rättsliga relationerna mellan Stockholmsbörsen AB och börsmedlem, clearingmedlem respektive kunder utläsas. Tillsynsmyndigheten på... (More)
Denna uppsats gör anspråk på att behandla optioner och terminer. Till att börja med kommer den historiska utvecklingen att behandlas då den är relevant för utvecklingen av ämnet. Författaren av uppsatsen avser att ta upp mer konkret vad en option och en termin innebär utifrån främst en juridisk synvinkel. Uppsatsen tar utgångspunkt i de börsrättsliga lagarna som finns på området med särskild tyngd på lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Handeln med optioner och terminer bedrivs hos Stockholmsbörsen AB och regleras av Stockholmsbörsens derivatregelverk. Av Stockholmsbörsens derivatregelverk kan de rättsliga relationerna mellan Stockholmsbörsen AB och börsmedlem, clearingmedlem respektive kunder utläsas. Tillsynsmyndigheten på värdepappersmarknaden är Finansinspektionen. Myndigheten fyller en viktig roll som övervakare och kontrollinstans på marknaden. Clearingfunktionen är en annan viktig beståndsdel för att betalningar och leveranser skall kunna ske smidigt på marknaden. Regler om börs och clearingverksamhet finns bland annat i LBC. Clearingen avseende derivat sker hos Stockholmsbörsen, till skillnad från avista instrument t.ex. aktier som huvudsakligen sker hos VPC. Uppsatsen avser också att ta upp betydelsen av kunds ställande av säkerheter avseende optioner och terminer. Kraven på ställande av säkerheter finns reglerat i bland annat LBC och i Stockholmsbörsens derivatregelverk. Sammanfattningsvis vill uppsatsen visa på att det är mycket betydelsefullt för alla aktörer på marknaden att det finns klara och tydliga regler om optioner och terminer. För en sund utveckling på värdepappersmarknaden som helhet och på börsrättsområdet i synnerhet fodras att marknaden har aktörernas förtroende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wolkowicz, Mikael
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Företagsekonomi, Rättsekonomi
language
Swedish
id
1563119
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563119,
 abstract   = {Denna uppsats gör anspråk på att behandla optioner och terminer. Till att börja med kommer den historiska utvecklingen att behandlas då den är relevant för utvecklingen av ämnet. Författaren av uppsatsen avser att ta upp mer konkret vad en option och en termin innebär utifrån främst en juridisk synvinkel. Uppsatsen tar utgångspunkt i de börsrättsliga lagarna som finns på området med särskild tyngd på lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Handeln med optioner och terminer bedrivs hos Stockholmsbörsen AB och regleras av Stockholmsbörsens derivatregelverk. Av Stockholmsbörsens derivatregelverk kan de rättsliga relationerna mellan Stockholmsbörsen AB och börsmedlem, clearingmedlem respektive kunder utläsas. Tillsynsmyndigheten på värdepappersmarknaden är Finansinspektionen. Myndigheten fyller en viktig roll som övervakare och kontrollinstans på marknaden. Clearingfunktionen är en annan viktig beståndsdel för att betalningar och leveranser skall kunna ske smidigt på marknaden. Regler om börs och clearingverksamhet finns bland annat i LBC. Clearingen avseende derivat sker hos Stockholmsbörsen, till skillnad från avista instrument t.ex. aktier som huvudsakligen sker hos VPC. Uppsatsen avser också att ta upp betydelsen av kunds ställande av säkerheter avseende optioner och terminer. Kraven på ställande av säkerheter finns reglerat i bland annat LBC och i Stockholmsbörsens derivatregelverk. Sammanfattningsvis vill uppsatsen visa på att det är mycket betydelsefullt för alla aktörer på marknaden att det finns klara och tydliga regler om optioner och terminer. För en sund utveckling på värdepappersmarknaden som helhet och på börsrättsområdet i synnerhet fodras att marknaden har aktörernas förtroende.},
 author    = {Wolkowicz, Mikael},
 keyword   = {Associationsrätt,Företagsekonomi,Rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Optioner och terminer - Den svenska regleringen},
 year     = {2004},
}