Advanced

Värdepapperisering -särskilt om dess skatterättsliga behandling i Sverige och i Italien

Yosef, Ruth (2004)
Department of Law
Abstract
Värdepapperisering är en finansieringsmetod som innebär att man på ett direkt sätt kopplar ihop låntagarna med kapitalmarknadens aktörer. I ekonomiska termer innebär den att det säljande företaget refinansierar fordringstillgångarna utanför sin egen balansräkning (off balans sheet). Det finns så väl fördelar som nackdelar med värdepapperisering varav fördelarna är frigörande av kapital, förbättrad riskhantering, renodla verksamhet, lägre inträdeskostnader för nya aktörer, bredande av investerarbasen och matchad finansiering. Nackdelarna med värdepapperisering är kostandsaspekten, legala risker, moraliskt ansvar. Cherry-picking, försämrad ställning för gäldenärerna och branschglidningsproblematik. Fenomenet värdepapperisering har sitt... (More)
Värdepapperisering är en finansieringsmetod som innebär att man på ett direkt sätt kopplar ihop låntagarna med kapitalmarknadens aktörer. I ekonomiska termer innebär den att det säljande företaget refinansierar fordringstillgångarna utanför sin egen balansräkning (off balans sheet). Det finns så väl fördelar som nackdelar med värdepapperisering varav fördelarna är frigörande av kapital, förbättrad riskhantering, renodla verksamhet, lägre inträdeskostnader för nya aktörer, bredande av investerarbasen och matchad finansiering. Nackdelarna med värdepapperisering är kostandsaspekten, legala risker, moraliskt ansvar. Cherry-picking, försämrad ställning för gäldenärerna och branschglidningsproblematik. Fenomenet värdepapperisering har sitt ursprung i USA. Det land där värdepapperisering är störst utanför USA är Storbritannien. I Sverige genomfördes värdepapperisering baserad på svenska tillgångar först under 90-talet. Företeelsen kan således fortfarande anses vara relativ ny. Anledning härför är att genomförande av värdepapperiseringar, i sin helhet i Sverige, i de flesta fall ansetts vara ekonomiskt oförmånliga då lagstiftningen indirekt har utgjort ett hinder. Det har dock från lagstiftarens sida vidtagits åtgärder för att förbättra de rättsliga förutsättningarna för värdepapperisering. Dessa åtgärder har utmynnat i lagändringar avseende de civil- och bankrättsliga rättsområdena. Den benämnda ändringen har dock ej berört de skatte- och redovisningrättsliga konskvenserna av värdepapperisreing. Värdepapperisering har i allt större utsträckning genomförts i flera länder. Ett av dessa länder vari värdepapperiseringen ökat signifikant och vars värdepapperiseringsmarkand är den näststörsta i Europa efter Storbirtannien är Italien. Anledningen till den benämnda ökade aktiviteten på värdepapperiseringsmarkanden är en lagändring, Lag 130/99, som underlättade och därmed möjliggjorde genomförandet av värdepapperisering baserade på underliggande italienska tillgångar. Före lagändrigen i Italien skedde värdepapperiseringen, precis som i dagsläget i Sverige, via utalndet. Behovet av värdepapperisring som en finansieringskälla är stort vilket bl.a. framgår av den både till antalet och omfattningen växande värdepapperisering som sker via utlandet, baserade på svenska underliggande tillgångar. Detta ger inte minst uttryck för att de lagändringar som skett är långt ifån tillräckliga eller fullständiga. Det sagda efterlyser även behovet av en täcknde genomgång av de rättsliga områden som berör värdepapperisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yosef, Ruth
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1563161
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563161,
 abstract   = {Värdepapperisering är en finansieringsmetod som innebär att man på ett direkt sätt kopplar ihop låntagarna med kapitalmarknadens aktörer. I ekonomiska termer innebär den att det säljande företaget refinansierar fordringstillgångarna utanför sin egen balansräkning (off balans sheet). Det finns så väl fördelar som nackdelar med värdepapperisering varav fördelarna är frigörande av kapital, förbättrad riskhantering, renodla verksamhet, lägre inträdeskostnader för nya aktörer, bredande av investerarbasen och matchad finansiering. Nackdelarna med värdepapperisering är kostandsaspekten, legala risker, moraliskt ansvar. Cherry-picking, försämrad ställning för gäldenärerna och branschglidningsproblematik. Fenomenet värdepapperisering har sitt ursprung i USA. Det land där värdepapperisering är störst utanför USA är Storbritannien. I Sverige genomfördes värdepapperisering baserad på svenska tillgångar först under 90-talet. Företeelsen kan således fortfarande anses vara relativ ny. Anledning härför är att genomförande av värdepapperiseringar, i sin helhet i Sverige, i de flesta fall ansetts vara ekonomiskt oförmånliga då lagstiftningen indirekt har utgjort ett hinder. Det har dock från lagstiftarens sida vidtagits åtgärder för att förbättra de rättsliga förutsättningarna för värdepapperisering. Dessa åtgärder har utmynnat i lagändringar avseende de civil- och bankrättsliga rättsområdena. Den benämnda ändringen har dock ej berört de skatte- och redovisningrättsliga konskvenserna av värdepapperisreing. Värdepapperisering har i allt större utsträckning genomförts i flera länder. Ett av dessa länder vari värdepapperiseringen ökat signifikant och vars värdepapperiseringsmarkand är den näststörsta i Europa efter Storbirtannien är Italien. Anledningen till den benämnda ökade aktiviteten på värdepapperiseringsmarkanden är en lagändring, Lag 130/99, som underlättade och därmed möjliggjorde genomförandet av värdepapperisering baserade på underliggande italienska tillgångar. Före lagändrigen i Italien skedde värdepapperiseringen, precis som i dagsläget i Sverige, via utalndet. Behovet av värdepapperisring som en finansieringskälla är stort vilket bl.a. framgår av den både till antalet och omfattningen växande värdepapperisering som sker via utlandet, baserade på svenska underliggande tillgångar. Detta ger inte minst uttryck för att de lagändringar som skett är långt ifån tillräckliga eller fullständiga. Det sagda efterlyser även behovet av en täcknde genomgång av de rättsliga områden som berör värdepapperisering.},
 author    = {Yosef, Ruth},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdepapperisering -särskilt om dess skatterättsliga behandling i Sverige och i Italien},
 year     = {2004},
}