Advanced

Ce chien est très méchant. Quand on l'attaque il se défend! - Fokus på läkemedelsindustrin och europeiska kommissionens sektorsundersökning.

Åhlberg, Magdalena (2009)
Department of Law
Abstract
Läkemedelssektorn bygger på forskning och utveckling (FoU) och är hårt reglerad. På utbudssidan finns två typer av företag, originalföretag och generikaföretag. Originalföretagen utvecklar och framställer nya läkemedel som ofta skyddas genom patent. Patentet är en nödvändighet för att forskningen ska löna sig och skapa ett incitament för fortsatt utveckling. När ett patent löper ut förlorar originalföretaget sin ensamrätt att tillverka och marknadsföra läkemedlet, varpå den andra typen av företag, generikaföretagen, kan inträda på marknaden. Generikaföretagen framställer läkemedel som är likvärdiga originalläkemedlen, men som säljs till betydligt lägre priser eftersom man inte har haft samma omkostnader för forskning och utveckling.... (More)
Läkemedelssektorn bygger på forskning och utveckling (FoU) och är hårt reglerad. På utbudssidan finns två typer av företag, originalföretag och generikaföretag. Originalföretagen utvecklar och framställer nya läkemedel som ofta skyddas genom patent. Patentet är en nödvändighet för att forskningen ska löna sig och skapa ett incitament för fortsatt utveckling. När ett patent löper ut förlorar originalföretaget sin ensamrätt att tillverka och marknadsföra läkemedlet, varpå den andra typen av företag, generikaföretagen, kan inträda på marknaden. Generikaföretagen framställer läkemedel som är likvärdiga originalläkemedlen, men som säljs till betydligt lägre priser eftersom man inte har haft samma omkostnader för forskning och utveckling. Generikainträdet främjar konkurrensen på marknaden och pressar läkemedelspriserna, men innebär samtidigt att originalföretagen förlorar en stor del av sin försäljning. I januari 2008 inledde Europeiska kommissionen en branschutredning av EU:s läkemedelsmarknader eftersom man ansåg sig ha funnit indikationer på att konkurrensen mellan originalläkemedel och generika var begränsad eller snedvriden. Ett tecken på detta var enligt kommissionen att antalet nya läkemedel på marknaden minskat, samt att det fanns fall där generikapreparat släppts ut på marknaden senare än förväntat. I november 2008 presenterades preliminärrapporten av sektorsundersökningen. Enligt denna kan problemen på läkemedelsmarknaden bero på konkurrenshämmande strategier utarbetade av originalföretagen. Dessa strategier består enligt kommissionen bl.a. av breda patentansökningar och ansökningar om tilläggspatent, onödiga patenttvister, förlikningar med omvänd betalning och utverkande av följdprodukter. Enligt kommissionen har alla dessa förfaranden gemensamt att de går över gränsen för vad som kan anses vara ett normalt skyddande av en ensamrätt. Slutrapporten var beräknad till våren 2009, men har ännu inte presenterats. Först efter att de slutgiltiga resultaten sammanställts kommer kommissionen att besluta huruvida åtgärder ska vidtas. De frågor jag har valt att utreda är för det första om och i så fall i vilken omfattning originalföretagens agerande kan anses utgöra ett missbruk av dominerande ställning enligt art 82 EGF. För det andra huruvida originalföretagens agerande är orsaken till de problem som kommissionen identifierat och för det tredje hur man bör gå tillväga för att lösa problemen. Immaterialrätten innehåller inga regler kring hur långt en ensamrätt sträcker sig. Den främsta begränsningen finner man därför i konkurrensrätten och art 81 och 82 EGF. Fokus i denna uppsats ligger på den del som berör art 82 och missbruk av dominerande ställning. Art 82 är mycket generellt uttryckt och jag vände mig därför till praxis för att finna svar på var gränsen för ett missbruk av dominerande ställning går. Enligt uttalanden från kommissionen och EGD så ska ett agerande för att det ska kunna angripas med art 82 gå över gränsen för vad som anses vara normalt och proportionerligt. Det ska ha, eller i alla fall kunna ha konkurrens-begränsande effekter och det ska påverka, eller åtminstone kunna påverka samhandeln mellan medlemsstaterna. Efter offentliggörandet av sektorsundersökningens preliminära resultat har både kommissionens fokus, tillvägagångssätt och resultat kritiserats från olika håll. Det har påpekats att kommissionen i alla fall borde ha utrett huruvida de problem som identifierats skulle kunna ha andra orsaker än originalföretagens agerande och att man därför borde ha genomfört en mer självständig analys. Det finns också de som menar att de problem som kommissionen anser sig ha upptäckt varken är nya, eller specifika för läkemedelsbranschen. Det har även hävdats att antalet nya innovativa läkemedel de facto inte har sjunkit, och att försenat generikainträde endast handlar om brist på ekonomisk drivkraft hos generikaföretagen. Det är alltså möjligt att originalföretagens strategier påverkar konkurrensen negativt, men det är enligt min uppfattning inte visat i vilken omfattning. Det verkar finnas många andra möjliga faktorer som också spelar in, däribland långdragna tvister och ineffektiva förfaranden och regler. Svaret på den tredje frågan blir därmed att man bör bevara patentsystemet och istället effektivisera förfarandet kring ansökan om patent. Man bör dessutom införa en gemensam domstol och eventuellt även en möjlighet att ansöka om ett gemensamt patent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åhlberg, Magdalena
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1563218
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563218,
 abstract   = {Läkemedelssektorn bygger på forskning och utveckling (FoU) och är hårt reglerad. På utbudssidan finns två typer av företag, originalföretag och generikaföretag. Originalföretagen utvecklar och framställer nya läkemedel som ofta skyddas genom patent. Patentet är en nödvändighet för att forskningen ska löna sig och skapa ett incitament för fortsatt utveckling. När ett patent löper ut förlorar originalföretaget sin ensamrätt att tillverka och marknadsföra läkemedlet, varpå den andra typen av företag, generikaföretagen, kan inträda på marknaden. Generikaföretagen framställer läkemedel som är likvärdiga originalläkemedlen, men som säljs till betydligt lägre priser eftersom man inte har haft samma omkostnader för forskning och utveckling. Generikainträdet främjar konkurrensen på marknaden och pressar läkemedelspriserna, men innebär samtidigt att originalföretagen förlorar en stor del av sin försäljning. I januari 2008 inledde Europeiska kommissionen en branschutredning av EU:s läkemedelsmarknader eftersom man ansåg sig ha funnit indikationer på att konkurrensen mellan originalläkemedel och generika var begränsad eller snedvriden. Ett tecken på detta var enligt kommissionen att antalet nya läkemedel på marknaden minskat, samt att det fanns fall där generikapreparat släppts ut på marknaden senare än förväntat. I november 2008 presenterades preliminärrapporten av sektorsundersökningen. Enligt denna kan problemen på läkemedelsmarknaden bero på konkurrenshämmande strategier utarbetade av originalföretagen. Dessa strategier består enligt kommissionen bl.a. av breda patentansökningar och ansökningar om tilläggspatent, onödiga patenttvister, förlikningar med omvänd betalning och utverkande av följdprodukter. Enligt kommissionen har alla dessa förfaranden gemensamt att de går över gränsen för vad som kan anses vara ett normalt skyddande av en ensamrätt. Slutrapporten var beräknad till våren 2009, men har ännu inte presenterats. Först efter att de slutgiltiga resultaten sammanställts kommer kommissionen att besluta huruvida åtgärder ska vidtas. De frågor jag har valt att utreda är för det första om och i så fall i vilken omfattning originalföretagens agerande kan anses utgöra ett missbruk av dominerande ställning enligt art 82 EGF. För det andra huruvida originalföretagens agerande är orsaken till de problem som kommissionen identifierat och för det tredje hur man bör gå tillväga för att lösa problemen. Immaterialrätten innehåller inga regler kring hur långt en ensamrätt sträcker sig. Den främsta begränsningen finner man därför i konkurrensrätten och art 81 och 82 EGF. Fokus i denna uppsats ligger på den del som berör art 82 och missbruk av dominerande ställning. Art 82 är mycket generellt uttryckt och jag vände mig därför till praxis för att finna svar på var gränsen för ett missbruk av dominerande ställning går. Enligt uttalanden från kommissionen och EGD så ska ett agerande för att det ska kunna angripas med art 82 gå över gränsen för vad som anses vara normalt och proportionerligt. Det ska ha, eller i alla fall kunna ha konkurrens-begränsande effekter och det ska påverka, eller åtminstone kunna påverka samhandeln mellan medlemsstaterna. Efter offentliggörandet av sektorsundersökningens preliminära resultat har både kommissionens fokus, tillvägagångssätt och resultat kritiserats från olika håll. Det har påpekats att kommissionen i alla fall borde ha utrett huruvida de problem som identifierats skulle kunna ha andra orsaker än originalföretagens agerande och att man därför borde ha genomfört en mer självständig analys. Det finns också de som menar att de problem som kommissionen anser sig ha upptäckt varken är nya, eller specifika för läkemedelsbranschen. Det har även hävdats att antalet nya innovativa läkemedel de facto inte har sjunkit, och att försenat generikainträde endast handlar om brist på ekonomisk drivkraft hos generikaföretagen. Det är alltså möjligt att originalföretagens strategier påverkar konkurrensen negativt, men det är enligt min uppfattning inte visat i vilken omfattning. Det verkar finnas många andra möjliga faktorer som också spelar in, däribland långdragna tvister och ineffektiva förfaranden och regler. Svaret på den tredje frågan blir därmed att man bör bevara patentsystemet och istället effektivisera förfarandet kring ansökan om patent. Man bör dessutom införa en gemensam domstol och eventuellt även en möjlighet att ansöka om ett gemensamt patent.},
 author    = {Åhlberg, Magdalena},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ce chien est très méchant. Quand on l'attaque il se défend! - Fokus på läkemedelsindustrin och europeiska kommissionens sektorsundersökning.},
 year     = {2009},
}