Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integration of Financial Services in the European Union: A Study regarding Taxation Issues in relation to Pension Rights.

Östberg, Karl Henrik (2003)
Department of Law
Abstract
Uttrycket handel har som oftast betytt handel med varor, men tjänstesektorn har internationellt alltid haft en stor betydelse. Det finns rättsliga frågor som sammanfaller mellan varuhandeln och tjänstehandeln. Det finns även olikheter som exempelvis att tjänstehandeln har stark anknyt-ning till den fria rörligheten för kapital och personer. Den teknologiska utvecklingen i industriländerna har gjort tjänstesektorn till den viktigaste tillväxtfaktorn. Idag är det ofta omöjligt för en arbetstagare som flyttar till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen (EU) att kvarstå i samma pensionssystem. Ett stort antal rättsfall har uppkommit i skattefrågor gällande personer och företag som fått problem med medlemsstaternas nationella... (More)
Uttrycket handel har som oftast betytt handel med varor, men tjänstesektorn har internationellt alltid haft en stor betydelse. Det finns rättsliga frågor som sammanfaller mellan varuhandeln och tjänstehandeln. Det finns även olikheter som exempelvis att tjänstehandeln har stark anknyt-ning till den fria rörligheten för kapital och personer. Den teknologiska utvecklingen i industriländerna har gjort tjänstesektorn till den viktigaste tillväxtfaktorn. Idag är det ofta omöjligt för en arbetstagare som flyttar till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen (EU) att kvarstå i samma pensionssystem. Ett stort antal rättsfall har uppkommit i skattefrågor gällande personer och företag som fått problem med medlemsstaternas nationella skattesystem, när de utövar sin gemenskapsrättsliga möjlighet att verka över gränserna. Svårigheter att erhålla gränsöverskridande pensioner leder till att företag inte kan tillhandahålla centraliserade pensionssystem och konkurrensen sätts ur spel. Min metod är att klarlägga och beskriva principerna i Europeiska Gemenskapsdomstolens praxis på området inom den fria rörligheten för pensioner inom EU. Därefter utifrån en juridisk analys de sententia ferenda beskriva och diskutera den intressekonflikt som finns mellan medlemsstaternas beskattningsanspråk och genomförandet av den fria rörligheten. Rättsfall kan medföra ett behov av en harmoniseringsprocess inom Gemenskapen. Samtidigt som det alternativt finns en tendens till de facto harmonisering, genom att medlemsstaterna själva anpassar sin lagstiftning, som en följd av regelkonkurrensen. Denna uppsats kommer inte endast att utgöra en deskriptiv och analytisk uttolkning av gällande rätt, utan avsikten är att även söka alternativa synsätt och infallsvinklar. Uppsatsen behandlar främst de två rättsfallen Bachmann (1992) och Danner (2002) ifrån Europeiska Gemenskapsdomstolen. Även andra rättsfall gällande den fria rörligheten kommer att redovisas och hänvisas till i syfte att förmedla en helhetsbild. Uppsatsen innehåller en redovisning av den fria rörligheten och de diskrimineringsförbud och restriktionsförbud som finns inom primärrätten och i praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östberg, Karl Henrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, EG-rätt, Försäkringsrätt, Skatterätt
language
Swedish
id
1563323
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563323,
 abstract   = {Uttrycket handel har som oftast betytt handel med varor, men tjänstesektorn har internationellt alltid haft en stor betydelse. Det finns rättsliga frågor som sammanfaller mellan varuhandeln och tjänstehandeln. Det finns även olikheter som exempelvis att tjänstehandeln har stark anknyt-ning till den fria rörligheten för kapital och personer. Den teknologiska utvecklingen i industriländerna har gjort tjänstesektorn till den viktigaste tillväxtfaktorn. Idag är det ofta omöjligt för en arbetstagare som flyttar till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen (EU) att kvarstå i samma pensionssystem. Ett stort antal rättsfall har uppkommit i skattefrågor gällande personer och företag som fått problem med medlemsstaternas nationella skattesystem, när de utövar sin gemenskapsrättsliga möjlighet att verka över gränserna. Svårigheter att erhålla gränsöverskridande pensioner leder till att företag inte kan tillhandahålla centraliserade pensionssystem och konkurrensen sätts ur spel. Min metod är att klarlägga och beskriva principerna i Europeiska Gemenskapsdomstolens praxis på området inom den fria rörligheten för pensioner inom EU. Därefter utifrån en juridisk analys de sententia ferenda beskriva och diskutera den intressekonflikt som finns mellan medlemsstaternas beskattningsanspråk och genomförandet av den fria rörligheten. Rättsfall kan medföra ett behov av en harmoniseringsprocess inom Gemenskapen. Samtidigt som det alternativt finns en tendens till de facto harmonisering, genom att medlemsstaterna själva anpassar sin lagstiftning, som en följd av regelkonkurrensen. Denna uppsats kommer inte endast att utgöra en deskriptiv och analytisk uttolkning av gällande rätt, utan avsikten är att även söka alternativa synsätt och infallsvinklar. Uppsatsen behandlar främst de två rättsfallen Bachmann (1992) och Danner (2002) ifrån Europeiska Gemenskapsdomstolen. Även andra rättsfall gällande den fria rörligheten kommer att redovisas och hänvisas till i syfte att förmedla en helhetsbild. Uppsatsen innehåller en redovisning av den fria rörligheten och de diskrimineringsförbud och restriktionsförbud som finns inom primärrätten och i praxis.},
 author    = {Östberg, Karl Henrik},
 keyword   = {Konkurrensrätt,EG-rätt,Försäkringsrätt,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integration of Financial Services in the European Union: A Study regarding Taxation Issues in relation to Pension Rights.},
 year     = {2003},
}