Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EG:s gränsskyddsreglering i förändring

Österlind, Per (2003)
Department of Law
Abstract
I detta arbete har jag haft som syfte att granska utvecklingen av EG:s gränsskyddsreglering för förhindrande av handel med varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Mitt fokus har varit att undersöka förändringen av tillvaratagandet av rättighetsinnehavarnas intressen och analysera vilka konsekvenser en sådan förändring har medfört. Gränsöverskridande handel med varor som gör intrång i immateriella rättigheter, ofta benämnda varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, är ett problem av internationell karaktär som har vuxit explosionsartat alltsedan 1970-talet. Dessa varor hotar flera legitima intressen, exempelvis en fri marknads intresse av en fungerande fri konkurrens, konsumentskydd och fiskala intressen. Det har... (More)
I detta arbete har jag haft som syfte att granska utvecklingen av EG:s gränsskyddsreglering för förhindrande av handel med varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Mitt fokus har varit att undersöka förändringen av tillvaratagandet av rättighetsinnehavarnas intressen och analysera vilka konsekvenser en sådan förändring har medfört. Gränsöverskridande handel med varor som gör intrång i immateriella rättigheter, ofta benämnda varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, är ett problem av internationell karaktär som har vuxit explosionsartat alltsedan 1970-talet. Dessa varor hotar flera legitima intressen, exempelvis en fri marknads intresse av en fungerande fri konkurrens, konsumentskydd och fiskala intressen. Det har därför befunnits vara av vikt att på olika sätt försöka stävja denna handel, som enligt beräkningar uppgår till 5-7 % av den totala världshandeln. Inom EG har ett av de sätt man försökt förhindra denna handel varit införandet av gränsskyddsregleringar med syfte att möjliggöra för nationella tullmyndigheter att ingripa mot gränsöverskridande handel med intrångsgörande varor. Den första av dessa regleringar tillkom 1986, varefter gränsskyddsregleringen har genomgått flera förändringar i olika avseenden, den senaste under 2003 i form av en ny förordning som träder i kraft under 2004. Vad gäller EG:s gränsskyddsreglering har en märkbar förskjutning ägt rum i riktning mot ett större hänsynstagande till rättighetsinnehavarnas intressen på bekostnad av andra legitima intressen. Syftet med detta har varit att åstadkomma ett effektivare verktyg för bekämpning av handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Det har dock rest frågor rörande intresseavvägningen och huruvida EG i alltför stor utsträckning gått rättighetsinnehavarna till mötes i detta avseende. Mina slutsatser är att det finns principiella invändningar att göra mot vissa av de förändringar som utvecklingen har medfört. Dessa torde dock inte komma att ha någon större praktisk betydelse. De förefaller även motiverade av ett faktiskt behov att stävja den internationella handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Österlind, Per
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1563332
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563332,
 abstract   = {I detta arbete har jag haft som syfte att granska utvecklingen av EG:s gränsskyddsreglering för förhindrande av handel med varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Mitt fokus har varit att undersöka förändringen av tillvaratagandet av rättighetsinnehavarnas intressen och analysera vilka konsekvenser en sådan förändring har medfört. Gränsöverskridande handel med varor som gör intrång i immateriella rättigheter, ofta benämnda varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, är ett problem av internationell karaktär som har vuxit explosionsartat alltsedan 1970-talet. Dessa varor hotar flera legitima intressen, exempelvis en fri marknads intresse av en fungerande fri konkurrens, konsumentskydd och fiskala intressen. Det har därför befunnits vara av vikt att på olika sätt försöka stävja denna handel, som enligt beräkningar uppgår till 5-7 % av den totala världshandeln. Inom EG har ett av de sätt man försökt förhindra denna handel varit införandet av gränsskyddsregleringar med syfte att möjliggöra för nationella tullmyndigheter att ingripa mot gränsöverskridande handel med intrångsgörande varor. Den första av dessa regleringar tillkom 1986, varefter gränsskyddsregleringen har genomgått flera förändringar i olika avseenden, den senaste under 2003 i form av en ny förordning som träder i kraft under 2004. Vad gäller EG:s gränsskyddsreglering har en märkbar förskjutning ägt rum i riktning mot ett större hänsynstagande till rättighetsinnehavarnas intressen på bekostnad av andra legitima intressen. Syftet med detta har varit att åstadkomma ett effektivare verktyg för bekämpning av handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Det har dock rest frågor rörande intresseavvägningen och huruvida EG i alltför stor utsträckning gått rättighetsinnehavarna till mötes i detta avseende. Mina slutsatser är att det finns principiella invändningar att göra mot vissa av de förändringar som utvecklingen har medfört. Dessa torde dock inte komma att ha någon större praktisk betydelse. De förefaller även motiverade av ett faktiskt behov att stävja den internationella handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor.},
 author    = {Österlind, Per},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EG:s gränsskyddsreglering i förändring},
 year     = {2003},
}