Advanced

Vårdnadshavare till varje pris - Dödligt våld mellan föräldrar

Svanberg, Ann-Marie LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
The principal rule in Swedish legislation is that biological parents have custody over their child according to the presupposition that ”parents are best”. The presupposition applies not only after the death of one of the legal custodians if they had joint custody, but also when the deceased parent had sole legal custody. The rule applies even when the surviving parent has willingly killed the other parent.

According to Swedish law, decisions made concerning care, residency, and visiting rights must be in the best interests of the child. No other interests may override this. Nonetheless, decisions are made which are clearly in conflict with the best interests of the child.

The essay discusses, amongst other things, crucial factors... (More)
The principal rule in Swedish legislation is that biological parents have custody over their child according to the presupposition that ”parents are best”. The presupposition applies not only after the death of one of the legal custodians if they had joint custody, but also when the deceased parent had sole legal custody. The rule applies even when the surviving parent has willingly killed the other parent.

According to Swedish law, decisions made concerning care, residency, and visiting rights must be in the best interests of the child. No other interests may override this. Nonetheless, decisions are made which are clearly in conflict with the best interests of the child.

The essay discusses, amongst other things, crucial factors in deciding whether a parent shall be considered unsuitable as the legal custodian. The aim of the essay is to bring the individual child to the forefront, but likewise the violent parent who has killed the mother.

The basic tenet of the essay is that the rights of the parents go before those of the child, and thus that parental rights are based on ownership of the child. The absence of the child’s right to speak on his/her own behalf strengthens this discourse. The essay ends with a suggested amendment in legislation: if one parent takes the life of the other through criminal action, the outcome should be – no custody. (Less)
Abstract (Swedish)
Utåt råder konsensus om att barn ska behandlas väl, de beslut som fattas rörande dess angelägenheter i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska ha barnets bästa i centrum. Ingenting annat får överskugga denna princip och inga andra intressen ska få tillmätas större betydelse. I svensk lagstiftning är det tydligt föreskrivet att så ska vara fallet, emellertid fattas alltjämt beslut som uppenbart är på kollisionskurs med ett barns bästa.

Vårdnadsfrågan i den situation, då barnets förälder genom dödligt våld har berövat ett barn dess andra förälder, är av oerhörd betydelse då det är barnets verklighet i det praktiska och känslomässiga livet som påverkas.

Uppsatsen behandlar vårdnadens rättsliga reglering i Sverige. Vårdnadsfrågor ska... (More)
Utåt råder konsensus om att barn ska behandlas väl, de beslut som fattas rörande dess angelägenheter i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska ha barnets bästa i centrum. Ingenting annat får överskugga denna princip och inga andra intressen ska få tillmätas större betydelse. I svensk lagstiftning är det tydligt föreskrivet att så ska vara fallet, emellertid fattas alltjämt beslut som uppenbart är på kollisionskurs med ett barns bästa.

Vårdnadsfrågan i den situation, då barnets förälder genom dödligt våld har berövat ett barn dess andra förälder, är av oerhörd betydelse då det är barnets verklighet i det praktiska och känslomässiga livet som påverkas.

Uppsatsen behandlar vårdnadens rättsliga reglering i Sverige. Vårdnadsfrågor ska fastställas efter vad som är bäst för barnet och barnets vilja ska beaktas efter barnets mognad och ålder. I beslutsunderlaget ska finnas en riskbedömning för om barnet riskerar att fara illa.

I uppsatsen belyses bland annat de faktorer som ska vara avgörande för när en förälder ska anses vara olämplig som vårdnadshavare. Det torde inte finnas några gränsdragningsproblem då föräldern de facto har utfört ett av de grövsta brotten som människan känner till, därmed borde också frågan om huruvida han är en god vårdnadshavare eller ej utgå.

Tesen som uppsatsen bygger på är att föräldrarnas rättigheter sätts före barnets genom att föräldrarätten bygger på en äganderätt över barnen. Frånvaron av barns talerätt förstärker denna diskurs.

I uppsatsen beskrivs den gällande rätten, de lege lata och avslutas med förslag till lagändring, de lege ferenda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svanberg, Ann-Marie LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1579674
date added to LUP
2010-03-24 10:15:55
date last changed
2010-03-24 10:15:55
@misc{1579674,
 abstract   = {The principal rule in Swedish legislation is that biological parents have custody over their child according to the presupposition that ”parents are best”. The presupposition applies not only after the death of one of the legal custodians if they had joint custody, but also when the deceased parent had sole legal custody. The rule applies even when the surviving parent has willingly killed the other parent.

According to Swedish law, decisions made concerning care, residency, and visiting rights must be in the best interests of the child. No other interests may override this. Nonetheless, decisions are made which are clearly in conflict with the best interests of the child.

The essay discusses, amongst other things, crucial factors in deciding whether a parent shall be considered unsuitable as the legal custodian. The aim of the essay is to bring the individual child to the forefront, but likewise the violent parent who has killed the mother. 

The basic tenet of the essay is that the rights of the parents go before those of the child, and thus that parental rights are based on ownership of the child. The absence of the child’s right to speak on his/her own behalf strengthens this discourse. The essay ends with a suggested amendment in legislation: if one parent takes the life of the other through criminal action, the outcome should be – no custody.},
 author    = {Svanberg, Ann-Marie},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnadshavare till varje pris - Dödligt våld mellan föräldrar},
 year     = {2010},
}