Advanced

Håller PPP på lång sikt?

Jönsson, David (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Studien använder sig av data från 1880 fram till 2009 för att undersöka köpkraftsparitet (PPP) mellan Sverige och fyra OECD länder på lång sikt. Tidigare studier har visat att PPP under antagandet att den reella växelkursen konstant är lika med 1, inte håller på ett tillfredsställande sätt. Denna uppsats undersöker PPP då den reella växelkursen tillåts att avvika från 1 genom att hänsyn tas till olika variabler. Variablerna som används är produktivitetsdifferenser, räntedifferenser, summerade handelsbalansdifferenser, utbudet på pengar samt eventuella pauser och dummy variabler. Resultatet visar att: För USA håller absolut PPP. För Tyskland håller absolut PPP efter att en dummyvariabel har använts. För Storbritannien håller PPP... (More)
Abstrakt
Studien använder sig av data från 1880 fram till 2009 för att undersöka köpkraftsparitet (PPP) mellan Sverige och fyra OECD länder på lång sikt. Tidigare studier har visat att PPP under antagandet att den reella växelkursen konstant är lika med 1, inte håller på ett tillfredsställande sätt. Denna uppsats undersöker PPP då den reella växelkursen tillåts att avvika från 1 genom att hänsyn tas till olika variabler. Variablerna som används är produktivitetsdifferenser, räntedifferenser, summerade handelsbalansdifferenser, utbudet på pengar samt eventuella pauser och dummy variabler. Resultatet visar att: För USA håller absolut PPP. För Tyskland håller absolut PPP efter att en dummyvariabel har använts. För Storbritannien håller PPP efter att hänsyn tagits till produktivitetsdifferenser. För Danmark måste hänsyn tas till samtliga variabler i undersökningen, samt en paus användas år 1930. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1580351,
 abstract   = {Abstrakt
Studien använder sig av data från 1880 fram till 2009 för att undersöka köpkraftsparitet (PPP) mellan Sverige och fyra OECD länder på lång sikt. Tidigare studier har visat att PPP under antagandet att den reella växelkursen konstant är lika med 1, inte håller på ett tillfredsställande sätt. Denna uppsats undersöker PPP då den reella växelkursen tillåts att avvika från 1 genom att hänsyn tas till olika variabler. Variablerna som används är produktivitetsdifferenser, räntedifferenser, summerade handelsbalansdifferenser, utbudet på pengar samt eventuella pauser och dummy variabler. Resultatet visar att: För USA håller absolut PPP. För Tyskland håller absolut PPP efter att en dummyvariabel har använts. För Storbritannien håller PPP efter att hänsyn tagits till produktivitetsdifferenser. För Danmark måste hänsyn tas till samtliga variabler i undersökningen, samt en paus användas år 1930.},
 author    = {Jönsson, David},
 keyword   = {PPP,Köpkraftsparitet,Balassa-Samuelsson,Engle och Granger,Felkorrigeringsmodell,Växelkurs,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Håller PPP på lång sikt?},
 year     = {2010},
}