Advanced

Behandlingsstrategier för svår hemofili - en kostnadsnyttoanalys

Persson, Sofie (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
BAKGRUND: Idag finns två huvudsakliga strategier för behandling av svår hemofili, behovsbehandling och profylaxbehandling. Under de senaste åren har det uppmärksammats att den svenska profylaxstrategin, med höga doser av faktorkoncentrat, är mycket dyr och att kostnaden per vunnen QALY jämfört med behovsbehandling är ytterst hög.
SYFTE: Att undersöka om det finns en alternativ profylaxstrategi vars kostnader är lägre utan att patienternas livskvalitet försämras avsevärt mycket.
METOD: Att med en prevalensansatts genomföra en kostnadsnyttoanalys för att analysera kostnadseffektiviteten hos högdos-profylax, mellan-profylax, eskalerande-profylax och daglig-profylax jämfört med behovsbehandling. Analysen baseras på patientdata från 10... (More)
BAKGRUND: Idag finns två huvudsakliga strategier för behandling av svår hemofili, behovsbehandling och profylaxbehandling. Under de senaste åren har det uppmärksammats att den svenska profylaxstrategin, med höga doser av faktorkoncentrat, är mycket dyr och att kostnaden per vunnen QALY jämfört med behovsbehandling är ytterst hög.
SYFTE: Att undersöka om det finns en alternativ profylaxstrategi vars kostnader är lägre utan att patienternas livskvalitet försämras avsevärt mycket.
METOD: Att med en prevalensansatts genomföra en kostnadsnyttoanalys för att analysera kostnadseffektiviteten hos högdos-profylax, mellan-profylax, eskalerande-profylax och daglig-profylax jämfört med behovsbehandling. Analysen baseras på patientdata från 10 patienter vid Universitetssjukhuset MAS samt publicerade uppgifter från tidigare studier.
RESULTAT: De fyra profylaxstrategierna visade sig resultera i betydligt färre årliga blödningar och i högre livskvalitet jämfört med behovsbehandling. De ökade effekterna sker dock på bekostnad av väsentligt ökade läkemedelskostnader. Givet det material och de
antaganden som analysen bygger på beräknades ICER för en vuxen patient till 7 776 000, 6 164 000, 6 668 000 samt 1 747 000 kronor för högdos-profylax, daglig-profylax, eskalerande-profylax samt mellan-profylax jämfört med behovsbehandling. För ett barn var
motsvarande ICER 2 922 000, 2 321 000, 2 509 000 samt 588 000 kronor hos respektive behandling.
DISKUSSION: Jämfört med behovsbehandling hade samtliga fyra profylaxstrategier högre inkrementell kostnadseffektivitetskvoter för vuxna än vad TLV tidigare har ansett vara kostnadseffektivt. Möjligtvis hade behandlingsstrategierna kunnat uppvisa mer kostnadseffektiva resultat om analysen genomförts ur ett livstidsperspektiv i stället för ur ett ettårsperspektiv. Fler hälsoekonomiska utvärderingar av behandlingar för svår hemofili
behöver genomföras där analysen baseras på större patientmaterial samt där långtidseffekter inkluderas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Sofie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kostnadsnyttoanalys, Hemofili, Profylax, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1580528
date added to LUP
2010-03-25 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:08
@misc{1580528,
 abstract   = {BAKGRUND: Idag finns två huvudsakliga strategier för behandling av svår hemofili, behovsbehandling och profylaxbehandling. Under de senaste åren har det uppmärksammats att den svenska profylaxstrategin, med höga doser av faktorkoncentrat, är mycket dyr och att kostnaden per vunnen QALY jämfört med behovsbehandling är ytterst hög.
SYFTE: Att undersöka om det finns en alternativ profylaxstrategi vars kostnader är lägre utan att patienternas livskvalitet försämras avsevärt mycket.
METOD: Att med en prevalensansatts genomföra en kostnadsnyttoanalys för att analysera kostnadseffektiviteten hos högdos-profylax, mellan-profylax, eskalerande-profylax och daglig-profylax jämfört med behovsbehandling. Analysen baseras på patientdata från 10 patienter vid Universitetssjukhuset MAS samt publicerade uppgifter från tidigare studier.
RESULTAT: De fyra profylaxstrategierna visade sig resultera i betydligt färre årliga blödningar och i högre livskvalitet jämfört med behovsbehandling. De ökade effekterna sker dock på bekostnad av väsentligt ökade läkemedelskostnader. Givet det material och de
antaganden som analysen bygger på beräknades ICER för en vuxen patient till 7 776 000, 6 164 000, 6 668 000 samt 1 747 000 kronor för högdos-profylax, daglig-profylax, eskalerande-profylax samt mellan-profylax jämfört med behovsbehandling. För ett barn var
motsvarande ICER 2 922 000, 2 321 000, 2 509 000 samt 588 000 kronor hos respektive behandling.
DISKUSSION: Jämfört med behovsbehandling hade samtliga fyra profylaxstrategier högre inkrementell kostnadseffektivitetskvoter för vuxna än vad TLV tidigare har ansett vara kostnadseffektivt. Möjligtvis hade behandlingsstrategierna kunnat uppvisa mer kostnadseffektiva resultat om analysen genomförts ur ett livstidsperspektiv i stället för ur ett ettårsperspektiv. Fler hälsoekonomiska utvärderingar av behandlingar för svår hemofili
behöver genomföras där analysen baseras på större patientmaterial samt där långtidseffekter inkluderas.},
 author    = {Persson, Sofie},
 keyword   = {kostnadsnyttoanalys,Hemofili,Profylax,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behandlingsstrategier för svår hemofili - en kostnadsnyttoanalys},
 year     = {2010},
}