Advanced

Hållbart torskfiske i Östersjön

Pettersson, Gustav (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Utfiskning av Östersjötorsk har under en längre tid varit ett stort problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Problemet har skapat samtida och framtida externa kostnader som har tagit sig uttryck i en fiskenäring som karaktäriserats av överkapacitet, dålig lönsamhet och ineffektivitet. Torskbeståndet har på grund av detta befunnit sig utanför säkra biologiska gränser och fått kämpa för sin överlevnad. Uppsatsen strävar efter att undersöka huruvida individuella överförbara kvoter kan bidra till att förändra den problematiska situationen och skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön. Studien genomförs genom att grundligt studera teori och litteratur på området för att identifiera ITQ-systems förutsättningar att förändra situationen. Studien... (More)
Utfiskning av Östersjötorsk har under en längre tid varit ett stort problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Problemet har skapat samtida och framtida externa kostnader som har tagit sig uttryck i en fiskenäring som karaktäriserats av överkapacitet, dålig lönsamhet och ineffektivitet. Torskbeståndet har på grund av detta befunnit sig utanför säkra biologiska gränser och fått kämpa för sin överlevnad. Uppsatsen strävar efter att undersöka huruvida individuella överförbara kvoter kan bidra till att förändra den problematiska situationen och skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön. Studien genomförs genom att grundligt studera teori och litteratur på området för att identifiera ITQ-systems förutsättningar att förändra situationen. Studien visar att ITQ-system har goda förutsättningar att bidra till ett hållbart torskfiske i Östersjön. Systemet ändrar fiskeaktörernas beteende till att bli mer långsiktigt och resulterar i att fiskeaktörerna tar framtiden i större beaktande än förut, vilket i sin tur ger att överkapaciteten i fisket minskar, lönsamheten ökar och att fisket blir effektivare. Dessa förändringar skapar i sin tur positiva effekter på torskbeståndet och hållbarheten i Östersjöfisket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1585418,
 abstract   = {Utfiskning av Östersjötorsk har under en längre tid varit ett stort problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Problemet har skapat samtida och framtida externa kostnader som har tagit sig uttryck i en fiskenäring som karaktäriserats av överkapacitet, dålig lönsamhet och ineffektivitet. Torskbeståndet har på grund av detta befunnit sig utanför säkra biologiska gränser och fått kämpa för sin överlevnad. Uppsatsen strävar efter att undersöka huruvida individuella överförbara kvoter kan bidra till att förändra den problematiska situationen och skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön. Studien genomförs genom att grundligt studera teori och litteratur på området för att identifiera ITQ-systems förutsättningar att förändra situationen. Studien visar att ITQ-system har goda förutsättningar att bidra till ett hållbart torskfiske i Östersjön. Systemet ändrar fiskeaktörernas beteende till att bli mer långsiktigt och resulterar i att fiskeaktörerna tar framtiden i större beaktande än förut, vilket i sin tur ger att överkapaciteten i fisket minskar, lönsamheten ökar och att fisket blir effektivare. Dessa förändringar skapar i sin tur positiva effekter på torskbeståndet och hållbarheten i Östersjöfisket.},
 author    = {Pettersson, Gustav},
 keyword   = {hållbar utveckling,utfiskning,Östersjötorsk,ITQ,marin förnyelsebar resurs,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbart torskfiske i Östersjön},
 year     = {2010},
}