Advanced

En arbetsledares dag

Alnervik, Edvin and Jelacic, Mirza (2010) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Byggbranschen har länge brottats med små marginaler och dålig lönsamhet. En rapport från Chalmers konstaterar att slöserier i byggprojekt uppgår till 30-35% av produktionskostnaderna. Det finns mycket att vinna genom en rationalisering av byggarbetsplatsen där arbetsledaren är nyckelperson.<br>
Denna studie behandlar vilka rutiner som är eftersträvansvärda för arbetsledare på byggarbetsplatser. Rutinerna som eftersöks ska skapa goda förutsättningar för yrkesarbetarna att utföra sina arbetsmoment. Ändamålet med rutinerna är att fungera som en utgångspunkt för reduktion av icke värdeskapande resursutnyttjande i byggprojekt. Inom ramen för examensarbetet undersöker vi hur en arbetsledares vardag kan systematiseras. Innebörden av en... (More)
Byggbranschen har länge brottats med små marginaler och dålig lönsamhet. En rapport från Chalmers konstaterar att slöserier i byggprojekt uppgår till 30-35% av produktionskostnaderna. Det finns mycket att vinna genom en rationalisering av byggarbetsplatsen där arbetsledaren är nyckelperson.<br>
Denna studie behandlar vilka rutiner som är eftersträvansvärda för arbetsledare på byggarbetsplatser. Rutinerna som eftersöks ska skapa goda förutsättningar för yrkesarbetarna att utföra sina arbetsmoment. Ändamålet med rutinerna är att fungera som en utgångspunkt för reduktion av icke värdeskapande resursutnyttjande i byggprojekt. Inom ramen för examensarbetet undersöker vi hur en arbetsledares vardag kan systematiseras. Innebörden av en systematisering i det här fallet innebär att arbetsledarna bör eftersträva att utföra arbetsmomenten på samma sätt varje gång.<br>
I studien utfördes intervjuer på tolv byggprojekt på byggföretagen Skanska och MVB i Malmö med omnejd. För att få en tydligare bild över arbetsledarens vardag intervjuades förutom arbetsledarna själva även plats-/produktionschefer samt yrkesarbetare. Utöver detta har samtal genomförts med andra representanter från byggbranschen.<br>
Arbetsledaryrket innebär planering, beredning och uppföljning av yrkesarbetarnas arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Uppgifterna i sig skiljer sig inte åt mellan MVB och Skanska. Däremot kan projektspecifika avvikelser förekomma. Därutöver har arbetsledare en utpräglad social roll på arbetsplatsen. Vidare är det viktigt att arbetsledare har framförhållning samt att de håller sig uppdaterade på vad som händer och är tillgängliga ute på byggarbetsplatsen.<br>
De intervjuade uttrycker en försiktig optimism kring systematisering av arbetsledarrollen, men framhäver vikten av flexibilitet i yrkesutövandet. Oförutsedda problem och varierande arbetsdagar tas upp som svårigheter i en eventuell systematiseringsprocess.<br>
Arbetsledare bör vara proaktiva och föregå problemen innan de inträffar. Detta kräver att arbetsledaren noggrant har tänkt igenom vad som ska göras. För att underlätta detta arbete har en framförhållningsrutin tagits fram. Dessutom har fem befintliga rutiner identifierats: morgonrunda, övriga rundor, egen planeringstid, eftermiddag på platskontoret och möten. Utförandet av rutinerna underlättar för arbetsledaren att uppfylla de krav och förväntningar som finns på honom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alnervik, Edvin and Jelacic, Mirza
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5699--SE
id
1585886
date added to LUP
2010-04-16 15:22:11
date last changed
2010-06-18 14:04:53
@misc{1585886,
 abstract   = {Byggbranschen har länge brottats med små marginaler och dålig lönsamhet. En rapport från Chalmers konstaterar att slöserier i byggprojekt uppgår till 30-35% av produktionskostnaderna. Det finns mycket att vinna genom en rationalisering av byggarbetsplatsen där arbetsledaren är nyckelperson.<br>
Denna studie behandlar vilka rutiner som är eftersträvansvärda för arbetsledare på byggarbetsplatser. Rutinerna som eftersöks ska skapa goda förutsättningar för yrkesarbetarna att utföra sina arbetsmoment. Ändamålet med rutinerna är att fungera som en utgångspunkt för reduktion av icke värdeskapande resursutnyttjande i byggprojekt. Inom ramen för examensarbetet undersöker vi hur en arbetsledares vardag kan systematiseras. Innebörden av en systematisering i det här fallet innebär att arbetsledarna bör eftersträva att utföra arbetsmomenten på samma sätt varje gång.<br>
I studien utfördes intervjuer på tolv byggprojekt på byggföretagen Skanska och MVB i Malmö med omnejd. För att få en tydligare bild över arbetsledarens vardag intervjuades förutom arbetsledarna själva även plats-/produktionschefer samt yrkesarbetare. Utöver detta har samtal genomförts med andra representanter från byggbranschen.<br>
Arbetsledaryrket innebär planering, beredning och uppföljning av yrkesarbetarnas arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Uppgifterna i sig skiljer sig inte åt mellan MVB och Skanska. Däremot kan projektspecifika avvikelser förekomma. Därutöver har arbetsledare en utpräglad social roll på arbetsplatsen. Vidare är det viktigt att arbetsledare har framförhållning samt att de håller sig uppdaterade på vad som händer och är tillgängliga ute på byggarbetsplatsen.<br>
De intervjuade uttrycker en försiktig optimism kring systematisering av arbetsledarrollen, men framhäver vikten av flexibilitet i yrkesutövandet. Oförutsedda problem och varierande arbetsdagar tas upp som svårigheter i en eventuell systematiseringsprocess.<br>
Arbetsledare bör vara proaktiva och föregå problemen innan de inträffar. Detta kräver att arbetsledaren noggrant har tänkt igenom vad som ska göras. För att underlätta detta arbete har en framförhållningsrutin tagits fram. Dessutom har fem befintliga rutiner identifierats: morgonrunda, övriga rundor, egen planeringstid, eftermiddag på platskontoret och möten. Utförandet av rutinerna underlättar för arbetsledaren att uppfylla de krav och förväntningar som finns på honom.},
 author    = {Alnervik, Edvin and Jelacic, Mirza},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En arbetsledares dag},
 year     = {2010},
}