Advanced

Aktivitet och delaktighet - Personer i den tredje ålderns reflektioner kring åldrandet

Hintz, Erika LU and Nilsson, Camilla LU (2009) ATPK65 20092
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Den tredje åldern kännetecknas av friska personer som är fria från ansvar i yrkesarbete, barnuppfostran och kan i högre grad börja förverkliga sig själva. Den ökande medellivslängden och ökad hälsa i västvärlden gör att antalet år en person befinner sig i den tredje åldern blir fler. Syftet med studien var att undersöka hur personer som idag befinner sig i den tredje åldern reflekterar kring aktivitet och delaktighet under åldrandet. Gruppen informanter bestod av nio personer, fem män och fyra kvinnor. Studien hade en kvalitativ ansats och data samlades in genom fokusgruppsmetoden. Analysen gjordes genom innehållsanalys med en induktiv ansats. I resultatet framkom att informanterna hade en rädsla för vad framtiden kunde innebära. Vidare... (More)
Den tredje åldern kännetecknas av friska personer som är fria från ansvar i yrkesarbete, barnuppfostran och kan i högre grad börja förverkliga sig själva. Den ökande medellivslängden och ökad hälsa i västvärlden gör att antalet år en person befinner sig i den tredje åldern blir fler. Syftet med studien var att undersöka hur personer som idag befinner sig i den tredje åldern reflekterar kring aktivitet och delaktighet under åldrandet. Gruppen informanter bestod av nio personer, fem män och fyra kvinnor. Studien hade en kvalitativ ansats och data samlades in genom fokusgruppsmetoden. Analysen gjordes genom innehållsanalys med en induktiv ansats. I resultatet framkom att informanterna hade en rädsla för vad framtiden kunde innebära. Vidare framkom reflektioner kring hjälpinsatser och innebörden av att vara delaktig, informanternas upplevelse av välbefinnande samt planering inför framtiden. Mer forskning behövs inom området men resultatet av studien kan ligga till grund för utveckling av arbetsterapeutiska insatser i arbetet med äldre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hintz, Erika LU and Nilsson, Camilla LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
livskvalitet, pensionärer, hälsa, arbetsterapi
language
Swedish
id
1599265
date added to LUP
2010-05-04 13:52:37
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1599265,
 abstract   = {Den tredje åldern kännetecknas av friska personer som är fria från ansvar i yrkesarbete, barnuppfostran och kan i högre grad börja förverkliga sig själva. Den ökande medellivslängden och ökad hälsa i västvärlden gör att antalet år en person befinner sig i den tredje åldern blir fler. Syftet med studien var att undersöka hur personer som idag befinner sig i den tredje åldern reflekterar kring aktivitet och delaktighet under åldrandet. Gruppen informanter bestod av nio personer, fem män och fyra kvinnor. Studien hade en kvalitativ ansats och data samlades in genom fokusgruppsmetoden. Analysen gjordes genom innehållsanalys med en induktiv ansats. I resultatet framkom att informanterna hade en rädsla för vad framtiden kunde innebära. Vidare framkom reflektioner kring hjälpinsatser och innebörden av att vara delaktig, informanternas upplevelse av välbefinnande samt planering inför framtiden. Mer forskning behövs inom området men resultatet av studien kan ligga till grund för utveckling av arbetsterapeutiska insatser i arbetet med äldre.},
 author    = {Hintz, Erika and Nilsson, Camilla},
 keyword   = {livskvalitet,pensionärer,hälsa,arbetsterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivitet och delaktighet - Personer i den tredje ålderns reflektioner kring åldrandet},
 year     = {2009},
}