Advanced

Musik som terapeutiskt redskap. Arbetsterapeuters erfarenheter kring musikens användbarhet inom psykiatrin

Cheng, Wendy LU (2009) ATPK65 20092
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Aktiviteter används på olika sätt av arbetsterapeuter i sina behandlingar för att stötta människor i deras vardag. Musik är en aktivitet med många möjligheter men det är lite dokumenterat om hur arbetsterapeuter använder sig av det i sin behandling, framförallt inom psykiatrin. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda musik som ett terapeutiskt redskap inom psykiatrisk verksamhet. Fyra arbetsterapeuter från olika verksamheter intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Studien hade en kvalitativ ansats och en innehållsanalys gjordes av insamlad data. Resultatet redovisas utifrån följande huvudkategorier: Musikens påverkan på sinnestämning, Finna sig själv och andra samt Strategier i... (More)
Aktiviteter används på olika sätt av arbetsterapeuter i sina behandlingar för att stötta människor i deras vardag. Musik är en aktivitet med många möjligheter men det är lite dokumenterat om hur arbetsterapeuter använder sig av det i sin behandling, framförallt inom psykiatrin. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda musik som ett terapeutiskt redskap inom psykiatrisk verksamhet. Fyra arbetsterapeuter från olika verksamheter intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Studien hade en kvalitativ ansats och en innehållsanalys gjordes av insamlad data. Resultatet redovisas utifrån följande huvudkategorier: Musikens påverkan på sinnestämning, Finna sig själv och andra samt Strategier i vardagliga aktiviteter. Resultatet kan förmedla kunskap om hur musik kan användas som ett redskap i arbetsterapeutiska behandlingar inom psykiatrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cheng, Wendy LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psykisk ohälsa, Arbetsterapi, psykiatrisk verksamhet, aktiviteter
language
Swedish
id
1599288
date added to LUP
2010-05-04 15:12:00
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1599288,
 abstract   = {Aktiviteter används på olika sätt av arbetsterapeuter i sina behandlingar för att stötta människor i deras vardag. Musik är en aktivitet med många möjligheter men det är lite dokumenterat om hur arbetsterapeuter använder sig av det i sin behandling, framförallt inom psykiatrin. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda musik som ett terapeutiskt redskap inom psykiatrisk verksamhet. Fyra arbetsterapeuter från olika verksamheter intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Studien hade en kvalitativ ansats och en innehållsanalys gjordes av insamlad data. Resultatet redovisas utifrån följande huvudkategorier: Musikens påverkan på sinnestämning, Finna sig själv och andra samt Strategier i vardagliga aktiviteter. Resultatet kan förmedla kunskap om hur musik kan användas som ett redskap i arbetsterapeutiska behandlingar inom psykiatrin.},
 author    = {Cheng, Wendy},
 keyword   = {psykisk ohälsa,Arbetsterapi,psykiatrisk verksamhet,aktiviteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musik som terapeutiskt redskap. Arbetsterapeuters erfarenheter kring musikens användbarhet inom psykiatrin},
 year     = {2009},
}