Advanced

Arbetsterapeutens syn på sin profession inom psykiatrisk vård

Odehammar, Cecilia LU and Welander, Mariah LU (2009) ATPK65 20092
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters syn på sin profession inom psykiatrisk vård. Inklusionskriterier för undersökningsgruppen var legitimerade arbetsterapeuter, som varit verksamma under de tre senaste åren inom psykiatrin. Undersökningsgruppen bestod av fjorton arbetsterapeuter verksamma i södra Sverige. Studien genomfördes via mailintervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i ett övergripande tema: ”Professionen” samt fyra kategorier: "Arbetsterapeutens roller", "Arbetsterapeutens arbetsuppgifter", "Arbetsterapeutens profilering" och "Arbetsterapeutens framtidsutveckling". Resultatet visar på att arbetsterapeuters roll är en kompletterande del i teamet inom den psykiska vården och... (More)
Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters syn på sin profession inom psykiatrisk vård. Inklusionskriterier för undersökningsgruppen var legitimerade arbetsterapeuter, som varit verksamma under de tre senaste åren inom psykiatrin. Undersökningsgruppen bestod av fjorton arbetsterapeuter verksamma i södra Sverige. Studien genomfördes via mailintervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i ett övergripande tema: ”Professionen” samt fyra kategorier: "Arbetsterapeutens roller", "Arbetsterapeutens arbetsuppgifter", "Arbetsterapeutens profilering" och "Arbetsterapeutens framtidsutveckling". Resultatet visar på att arbetsterapeuters roll är en kompletterande del i teamet inom den psykiska vården och står för det vardagsnära. De använder sig av sitt specifika yrkeskunnande och utför
interventioner utifrån patientens önskemål. Profilering förekommer i teamarbetet, genom arbetet och gentemot samhället. Arbetsterapeuterna vill ha förändring i teamarbetet, rehabiliteringen samt önskar fler arbetsterapeutskollegor inom psykiatrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odehammar, Cecilia LU and Welander, Mariah LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, professionens roll, arbetsuppgifter, psykiatrin och teamarbete
language
Swedish
id
1599311
date added to LUP
2010-05-04 15:10:23
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1599311,
 abstract   = {Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters syn på sin profession inom psykiatrisk vård. Inklusionskriterier för undersökningsgruppen var legitimerade arbetsterapeuter, som varit verksamma under de tre senaste åren inom psykiatrin. Undersökningsgruppen bestod av fjorton arbetsterapeuter verksamma i södra Sverige. Studien genomfördes via mailintervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i ett övergripande tema: ”Professionen” samt fyra kategorier: "Arbetsterapeutens roller", "Arbetsterapeutens arbetsuppgifter", "Arbetsterapeutens profilering" och "Arbetsterapeutens framtidsutveckling". Resultatet visar på att arbetsterapeuters roll är en kompletterande del i teamet inom den psykiska vården och står för det vardagsnära. De använder sig av sitt specifika yrkeskunnande och utför
interventioner utifrån patientens önskemål. Profilering förekommer i teamarbetet, genom arbetet och gentemot samhället. Arbetsterapeuterna vill ha förändring i teamarbetet, rehabiliteringen samt önskar fler arbetsterapeutskollegor inom psykiatrin.},
 author    = {Odehammar, Cecilia and Welander, Mariah},
 keyword   = {arbetsterapi,professionens roll,arbetsuppgifter,psykiatrin och teamarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeutens syn på sin profession inom psykiatrisk vård},
 year     = {2009},
}