Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dörrautomatikens betydelse för aktivitet och delaktighet – en enkätstudie

Friberg, Helena LU and Sjögren, Fanny LU (2009) ATPK65 20092
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Människan är av naturen aktiv och har även ett behov av att vara delaktig i en social samhörighet. Inom arbetsterapi anses miljön vara en viktig komponent för aktivitet. Bostadsanpassningar har till syfte att möjliggöra för individer med funktionshinder att vara självständiga i det egna boendet och därmed minska deras behov av hjälpinsatser. Syftet med studien var att undersöka hur personer som erhållit en automatisk dörröppnare och/eller sändare upplevde anpassningens betydelse för aktivitet och delaktighet. Enkäter skickades till 100 hushåll som det senaste året erhållit dörrautomatik, 43 enkäter användes i studien. Resultatet visade att anpassningen medförde större upplevd möjlighet till aktivitet och att positiva upplevelser vid... (More)
Människan är av naturen aktiv och har även ett behov av att vara delaktig i en social samhörighet. Inom arbetsterapi anses miljön vara en viktig komponent för aktivitet. Bostadsanpassningar har till syfte att möjliggöra för individer med funktionshinder att vara självständiga i det egna boendet och därmed minska deras behov av hjälpinsatser. Syftet med studien var att undersöka hur personer som erhållit en automatisk dörröppnare och/eller sändare upplevde anpassningens betydelse för aktivitet och delaktighet. Enkäter skickades till 100 hushåll som det senaste året erhållit dörrautomatik, 43 enkäter användes i studien. Resultatet visade att anpassningen medförde större upplevd möjlighet till aktivitet och att positiva upplevelser vid aktivitet ökat. Anpassningen värderades högt av majoriteten av undersökningspersonerna. Av studien kan slutsatsen dras att det finns andra värden vid en bostadsanpassning än samhällsekonomiska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Helena LU and Sjögren, Fanny LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bostadsanpassning, Dörrautomatik, Aktivitet, Delaktighet
language
Swedish
id
1599315
date added to LUP
2010-05-04 15:10:02
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1599315,
 abstract   = {{Människan är av naturen aktiv och har även ett behov av att vara delaktig i en social samhörighet. Inom arbetsterapi anses miljön vara en viktig komponent för aktivitet. Bostadsanpassningar har till syfte att möjliggöra för individer med funktionshinder att vara självständiga i det egna boendet och därmed minska deras behov av hjälpinsatser. Syftet med studien var att undersöka hur personer som erhållit en automatisk dörröppnare och/eller sändare upplevde anpassningens betydelse för aktivitet och delaktighet. Enkäter skickades till 100 hushåll som det senaste året erhållit dörrautomatik, 43 enkäter användes i studien. Resultatet visade att anpassningen medförde större upplevd möjlighet till aktivitet och att positiva upplevelser vid aktivitet ökat. Anpassningen värderades högt av majoriteten av undersökningspersonerna. Av studien kan slutsatsen dras att det finns andra värden vid en bostadsanpassning än samhällsekonomiska.}},
 author    = {{Friberg, Helena and Sjögren, Fanny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dörrautomatikens betydelse för aktivitet och delaktighet – en enkätstudie}},
 year     = {{2009}},
}