Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Albanien- Ett lands strävan mot marknadsekonomi

Bytyqi, Fidan (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Denna uppsats syftar till att undersöka hur Albanien har gått från en planekonomi till marknadsekonomi och vilka tillväxteffekter detta har haft. För att undersöka hur transitionen till marknadsekonomi har gått till har jag främst använt mig av teorier från Gros och Steinherr (2004), där de sammanfattat vilka områden i ekonomin som behöver genomgå reformer och därmed anpassa sig till marknadsekonomin. Sammanfattningsvis är dessa indelade i Systemreformer, Stabiliseringspolitik och Handels- och Växelkurspolitik. Hänsyn är även tagit till de restriktioner som länderna kan bli tvungna att möta. För en jämförelse av vilka tillväxteffekter transitionen har haft på Albaniens ekonomi beskrivs Albanien under planekonomin fram till 1991.... (More)
Abstrakt
Denna uppsats syftar till att undersöka hur Albanien har gått från en planekonomi till marknadsekonomi och vilka tillväxteffekter detta har haft. För att undersöka hur transitionen till marknadsekonomi har gått till har jag främst använt mig av teorier från Gros och Steinherr (2004), där de sammanfattat vilka områden i ekonomin som behöver genomgå reformer och därmed anpassa sig till marknadsekonomin. Sammanfattningsvis är dessa indelade i Systemreformer, Stabiliseringspolitik och Handels- och Växelkurspolitik. Hänsyn är även tagit till de restriktioner som länderna kan bli tvungna att möta. För en jämförelse av vilka tillväxteffekter transitionen har haft på Albaniens ekonomi beskrivs Albanien under planekonomin fram till 1991. Väsentlig händelse fram tills uppbrottet 1991 har varit Albaniens författning som infördes 1976. Denna händelse gjorde så att Albanien isolerade sig självt från omvärlden och resulterade i att landet hamnade efter andra länder i regionen. Detta till följd av att ny teknologi utvecklades till stor del enbart inom landet och ny teknologi från omvärlden inte importerades. När Albanien väl 1991 beslutade att övergå till en demokrati med marknadsekonomi var den initiala situationen, varpå denna nya ordning kunde utvecklas, ogynnsam. Politisk instabilitet, ett närapå inbördeskrig samt krig och oroligheter i grannländerna bidrog till att reformprogrammet försenades och inte kunde utvecklas efter behov. Landet har sedan början på 90-talet stora bekymmer med enorma handelsunderskott. Detta bör ha påverkat den makroekonomiska stabiliteten negativt men tack vare de tillbakasändningar från albanska emigranter har man lyckats behålla denna stabilitet. Albanien upplevde mellan 1990-1992 ett stort outputfall men denna output har åter börjat återhämta sig. Landet uppvisade positiva tillväxteffekter främst inom textilindustrin, skoproduktionen, gruvdriften, oljeproduktionen samt metallindustrin. De tre senare har sedan 2003 haft en positiv utveckling men landet har jämfört med industrin före 1991 haft en otillräcklig utveckling inom livsmedelsindustrin, då denna före 1991 var väldigt betydelsefull för landets ekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1599890,
 abstract   = {{Abstrakt
Denna uppsats syftar till att undersöka hur Albanien har gått från en planekonomi till marknadsekonomi och vilka tillväxteffekter detta har haft. För att undersöka hur transitionen till marknadsekonomi har gått till har jag främst använt mig av teorier från Gros och Steinherr (2004), där de sammanfattat vilka områden i ekonomin som behöver genomgå reformer och därmed anpassa sig till marknadsekonomin. Sammanfattningsvis är dessa indelade i Systemreformer, Stabiliseringspolitik och Handels- och Växelkurspolitik. Hänsyn är även tagit till de restriktioner som länderna kan bli tvungna att möta. För en jämförelse av vilka tillväxteffekter transitionen har haft på Albaniens ekonomi beskrivs Albanien under planekonomin fram till 1991. Väsentlig händelse fram tills uppbrottet 1991 har varit Albaniens författning som infördes 1976. Denna händelse gjorde så att Albanien isolerade sig självt från omvärlden och resulterade i att landet hamnade efter andra länder i regionen. Detta till följd av att ny teknologi utvecklades till stor del enbart inom landet och ny teknologi från omvärlden inte importerades. När Albanien väl 1991 beslutade att övergå till en demokrati med marknadsekonomi var den initiala situationen, varpå denna nya ordning kunde utvecklas, ogynnsam. Politisk instabilitet, ett närapå inbördeskrig samt krig och oroligheter i grannländerna bidrog till att reformprogrammet försenades och inte kunde utvecklas efter behov. Landet har sedan början på 90-talet stora bekymmer med enorma handelsunderskott. Detta bör ha påverkat den makroekonomiska stabiliteten negativt men tack vare de tillbakasändningar från albanska emigranter har man lyckats behålla denna stabilitet. Albanien upplevde mellan 1990-1992 ett stort outputfall men denna output har åter börjat återhämta sig. Landet uppvisade positiva tillväxteffekter främst inom textilindustrin, skoproduktionen, gruvdriften, oljeproduktionen samt metallindustrin. De tre senare har sedan 2003 haft en positiv utveckling men landet har jämfört med industrin före 1991 haft en otillräcklig utveckling inom livsmedelsindustrin, då denna före 1991 var väldigt betydelsefull för landets ekonomi.}},
 author    = {{Bytyqi, Fidan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Albanien- Ett lands strävan mot marknadsekonomi}},
 year     = {{2010}},
}