Advanced

Olja som volatil tillgång - En utvärdering av Value at Risk

Svensson, Daniel LU (2010) NEKK01 20081
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sett till senaste finanskrisen kan konstateras att oroligheterna på marknaden haft stor påverkan på oljepriset och i synnerhet West Texas Intermediate (WTI), vilken jag valt att titta på. Tydliga signaler pekar på relevansen av att kunna prognostisera oanade utfall (risk). En metod som är vanligt förekommande vid prognostisering av risk är Value at Risk (VaR), vilken summerar risken till ett enda nominellt belopp. I min uppsats har jag valt att tillämpa VaR på WTI vid olika konfidensnivåer och modellerna jag använt mig av är Moving Average (MA) approach, Exponentially Weight Moving Average (EWMA) approach och Historisk Simulering (HS). De två förstnämnda modellerna är parametriska och antar normalfördelning i avkastningen medan den... (More)
Sett till senaste finanskrisen kan konstateras att oroligheterna på marknaden haft stor påverkan på oljepriset och i synnerhet West Texas Intermediate (WTI), vilken jag valt att titta på. Tydliga signaler pekar på relevansen av att kunna prognostisera oanade utfall (risk). En metod som är vanligt förekommande vid prognostisering av risk är Value at Risk (VaR), vilken summerar risken till ett enda nominellt belopp. I min uppsats har jag valt att tillämpa VaR på WTI vid olika konfidensnivåer och modellerna jag använt mig av är Moving Average (MA) approach, Exponentially Weight Moving Average (EWMA) approach och Historisk Simulering (HS). De två förstnämnda modellerna är parametriska och antar normalfördelning i avkastningen medan den sistnämnda är icke – parametrisk och beaktar endast empirisk data. För ökad precision har jag valt att tillämpa Cornish – Fisher expansionen på de parametriska modellerna, eftersom denna expansion tar hänsyn till skevheten som förekom i mitt material.
När man studerar risk, tittar man vanligtvis både på uppåt och nedåt sidan, där uppåt sidans risk är de ökade utgifterna för köparen som uppstår när priset gå upp, medans nedåt sidans risk är reduceringen av inkomst som uppstår när priset sjunker. För att utvärdera mina VaR – modeller har jag valt att använda Kupiec´s backtest, som utgår från en binomialfördelning. Backtestet visar att HS fungerar lika bra uppåt som nedåt sett till de högre konfidensnivåerna, medans de två parametriska modellerna presterar bra på nedåt sidan, dock inte på alla nivåer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Daniel LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20081
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Value at Risk, Moving Average, Exponentially Weight Moving Average, Cornish - Fisher, Kupiec´s backtest
language
Swedish
id
1604064
date added to LUP
2010-05-17 11:10:43
date last changed
2010-05-17 11:10:43
@misc{1604064,
 abstract   = {Sett till senaste finanskrisen kan konstateras att oroligheterna på marknaden haft stor påverkan på oljepriset och i synnerhet West Texas Intermediate (WTI), vilken jag valt att titta på. Tydliga signaler pekar på relevansen av att kunna prognostisera oanade utfall (risk). En metod som är vanligt förekommande vid prognostisering av risk är Value at Risk (VaR), vilken summerar risken till ett enda nominellt belopp. I min uppsats har jag valt att tillämpa VaR på WTI vid olika konfidensnivåer och modellerna jag använt mig av är Moving Average (MA) approach, Exponentially Weight Moving Average (EWMA) approach och Historisk Simulering (HS). De två förstnämnda modellerna är parametriska och antar normalfördelning i avkastningen medan den sistnämnda är icke – parametrisk och beaktar endast empirisk data. För ökad precision har jag valt att tillämpa Cornish – Fisher expansionen på de parametriska modellerna, eftersom denna expansion tar hänsyn till skevheten som förekom i mitt material.
När man studerar risk, tittar man vanligtvis både på uppåt och nedåt sidan, där uppåt sidans risk är de ökade utgifterna för köparen som uppstår när priset gå upp, medans nedåt sidans risk är reduceringen av inkomst som uppstår när priset sjunker. För att utvärdera mina VaR – modeller har jag valt att använda Kupiec´s backtest, som utgår från en binomialfördelning. Backtestet visar att HS fungerar lika bra uppåt som nedåt sett till de högre konfidensnivåerna, medans de två parametriska modellerna presterar bra på nedåt sidan, dock inte på alla nivåer.},
 author    = {Svensson, Daniel},
 keyword   = {Value at Risk,Moving Average,Exponentially Weight Moving Average,Cornish - Fisher,Kupiec´s backtest},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Olja som volatil tillgång - En utvärdering av Value at Risk},
 year     = {2010},
}