Advanced

Anställningsbarhet i teori och praktik

Ellström, Sarah LU (2010) STVM01 20101
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att diskutera anställningsbarhet. Anställningsbarhet är ett begrepp som förknippas med högre utbildning och som i samband med Bolognaprocessen har fått förnyad popularitet. Sveriges beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur (2007) har tvingat många utbildningsinstitutioner att revidera sina kursplaner och i det arbetet har anställningsbarhet blivit en viktig del.
I uppsatsen diskuteras begreppet anställningsbarhet utifrån två konstruktioner av akademikers anställningsbarhet, samt som ett policy- och praxisbegrepp. Uppsatsen består också av en empirisk del där jag undersöker hur tre olika institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet arbetar med insatser för att... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att diskutera anställningsbarhet. Anställningsbarhet är ett begrepp som förknippas med högre utbildning och som i samband med Bolognaprocessen har fått förnyad popularitet. Sveriges beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur (2007) har tvingat många utbildningsinstitutioner att revidera sina kursplaner och i det arbetet har anställningsbarhet blivit en viktig del.
I uppsatsen diskuteras begreppet anställningsbarhet utifrån två konstruktioner av akademikers anställningsbarhet, samt som ett policy- och praxisbegrepp. Uppsatsen består också av en empirisk del där jag undersöker hur tre olika institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet arbetar med insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet. Uppfattningar kring begreppet och konkreta insatser analyseras utifrån implementeringsteori, främst utifrån ett närbyråkratperspektiv, samt utifrån teori om den högre utbildningens funktion. Slutsatsen är att hur man väljer att konkret arbeta med anställningsbarhet, vilka uppfattningar man har om begreppets användbarhet i högskolesammanhang samt hur man väljer att definiera anställningsbarhet kan förklaras av synen på den högre utbildningens funktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ellström, Sarah LU
supervisor
organization
course
STVM01 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
närbyråkratperspektiv, generiska färdigheter, implementeringsproblem, Bolognaprocessen, anställningsbarhet, Lunds universitet
language
Swedish
id
1608287
date added to LUP
2010-06-29 16:12:02
date last changed
2010-06-29 16:12:02
@misc{1608287,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att diskutera anställningsbarhet. Anställningsbarhet är ett begrepp som förknippas med högre utbildning och som i samband med Bolognaprocessen har fått förnyad popularitet. Sveriges beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur (2007) har tvingat många utbildningsinstitutioner att revidera sina kursplaner och i det arbetet har anställningsbarhet blivit en viktig del. 
   I uppsatsen diskuteras begreppet anställningsbarhet utifrån två konstruktioner av akademikers anställningsbarhet, samt som ett policy- och praxisbegrepp. Uppsatsen består också av en empirisk del där jag undersöker hur tre olika institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet arbetar med insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet. Uppfattningar kring begreppet och konkreta insatser analyseras utifrån implementeringsteori, främst utifrån ett närbyråkratperspektiv, samt utifrån teori om den högre utbildningens funktion. Slutsatsen är att hur man väljer att konkret arbeta med anställningsbarhet, vilka uppfattningar man har om begreppets användbarhet i högskolesammanhang samt hur man väljer att definiera anställningsbarhet kan förklaras av synen på den högre utbildningens funktion.},
 author    = {Ellström, Sarah},
 keyword   = {närbyråkratperspektiv,generiska färdigheter,implementeringsproblem,Bolognaprocessen,anställningsbarhet,Lunds universitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anställningsbarhet i teori och praktik},
 year     = {2010},
}