Advanced

" Ryggsäckar fyllda med hoppande grodor" - en genusstudie kring pedagogerna på en Reggio Emilia inspirerad förskola

Kinning, Frida LU (2010) GNVK01 20101
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen studerar jag hur pedagoger på en Reggio Emilia inspirerad förskola ser på sin roll som pedagoger, samt hur eller om de ser sig själva som en del i barnens kön- och genuskonstruktion. Studien har genomförts på Förskolan Trollet i Kalmar som för en verksamhet med inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Studien utgår ifrån intervjuer med fyra av Trollets pedagoger.
På förskolan Trollet liksom i Reggio Emilia ses barnen som kompetenta, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av och tillsammans med pedagogerna och andra barn. I miljöerna på Förskolan Trollet ges möjlighet för barnen att skapa och få ny kunskap. Varje barn inom Reggio Emilia pedagogiken ses som en individ fylld av möjligheter, en könsneutral... (More)
I den här uppsatsen studerar jag hur pedagoger på en Reggio Emilia inspirerad förskola ser på sin roll som pedagoger, samt hur eller om de ser sig själva som en del i barnens kön- och genuskonstruktion. Studien har genomförts på Förskolan Trollet i Kalmar som för en verksamhet med inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Studien utgår ifrån intervjuer med fyra av Trollets pedagoger.
På förskolan Trollet liksom i Reggio Emilia ses barnen som kompetenta, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av och tillsammans med pedagogerna och andra barn. I miljöerna på Förskolan Trollet ges möjlighet för barnen att skapa och få ny kunskap. Varje barn inom Reggio Emilia pedagogiken ses som en individ fylld av möjligheter, en könsneutral individ. Det är ett begrepp som inte problematiserar eller tar ställning till de maktstrukturer som existerar.
Pedagogerna har svårt att se att de själva är en del i barnens kön- och genuskonstruktion. De fyra pedagogerna menar att det är svårt att inte låta sig styras av de förväntningar som finns på flickor och pojkar, men att det förs diskussioner och finns en medvetenhet kring att pedagogerna inte bemöter dem på ett likvärdigt sätt. (Less)
Abstract
In this thesis I study how pedagogues at a Reggio Emilia inspired preschool look at their roles as pedagogues, and also how, or if, they see themselves as a part of children’s sex- and gender constructions. The study was conducted at the preschool Trollet in the city of Kalmar that applies a Reggio Emilia inspired pedagogy. The study is based on interviews with four pedagogues from Trollet.
At the preschool Trollet, as well as in Reggio Emilia, children are looked at as competent individuals, whom discover and explore their surroundings with support of and together with pedagogues and other children. In the environment at Trollet, children are given the opportunity to create and gain new knowledge. Within Reggio Emilia, the... (More)
In this thesis I study how pedagogues at a Reggio Emilia inspired preschool look at their roles as pedagogues, and also how, or if, they see themselves as a part of children’s sex- and gender constructions. The study was conducted at the preschool Trollet in the city of Kalmar that applies a Reggio Emilia inspired pedagogy. The study is based on interviews with four pedagogues from Trollet.
At the preschool Trollet, as well as in Reggio Emilia, children are looked at as competent individuals, whom discover and explore their surroundings with support of and together with pedagogues and other children. In the environment at Trollet, children are given the opportunity to create and gain new knowledge. Within Reggio Emilia, the understanding is that every child is looked on as an individual, filled with potentials, a gender-neutral individual. That is a concept that does not problematize or takes a stand to the power structures that exist.
The pedagogues on Trollet find it hard to see if they are part of the establishment of sex- and gender conceptions. The four pedagogues argue that it’s difficult to not be governing by the expectations that exist of boys and girls. But they have discussions, and there is awareness that the pedagogues do not meet girls and boys in an equivalent way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kinning, Frida LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Reggio Emilia, jämställdhet, pedagoger, genus, medvetenhet
language
Swedish
id
1608977
date added to LUP
2010-06-15 15:59:22
date last changed
2010-06-15 15:59:22
@misc{1608977,
 abstract   = {In this thesis I study how pedagogues at a Reggio Emilia inspired preschool look at their roles as pedagogues, and also how, or if, they see themselves as a part of children’s sex- and gender constructions. The study was conducted at the preschool Trollet in the city of Kalmar that applies a Reggio Emilia inspired pedagogy. The study is based on interviews with four pedagogues from Trollet. 
At the preschool Trollet, as well as in Reggio Emilia, children are looked at as competent individuals, whom discover and explore their surroundings with support of and together with pedagogues and other children. In the environment at Trollet, children are given the opportunity to create and gain new knowledge. Within Reggio Emilia, the understanding is that every child is looked on as an individual, filled with potentials, a gender-neutral individual. That is a concept that does not problematize or takes a stand to the power structures that exist. 
The pedagogues on Trollet find it hard to see if they are part of the establishment of sex- and gender conceptions. The four pedagogues argue that it’s difficult to not be governing by the expectations that exist of boys and girls. But they have discussions, and there is awareness that the pedagogues do not meet girls and boys in an equivalent way.},
 author    = {Kinning, Frida},
 keyword   = {Reggio Emilia,jämställdhet,pedagoger,genus,medvetenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {" Ryggsäckar fyllda med hoppande grodor" - en genusstudie kring pedagogerna på en Reggio Emilia inspirerad förskola},
 year     = {2010},
}