Advanced

Bilden av kvinnor i krigets Afghanistan

Hellman, Linnéa LU and Ljunggren, Rebecka LU (2010) GNVK01 20101
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågan om mediebilden och tidigare forskning rörande kvinnor och politisk identitet i Afghanistan. Hur presentationen av kvinnorna ser ut och hur deras situation och positionering görs av kvinnor i Afghanistan och hur detta beskrivs i tidningen Dagens Nyheter. Dagens Nyheter är den svenska dagstidning som vi valt ut då vi anser den ha hög validitet och stor läsarkrets. Genom en diskursiv analys, och en mer djupgående diskurspsykologisk analys har vi undersökt detta i 11 stycken nyhetsartiklar i DN och i annan empiri delvis bestående av tidigare forskning och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Artiklarna är publicerade från 2002 till idag våren 2010. Vår frågeställning som vi har velat få svar på är om det finns... (More)
Denna uppsats behandlar frågan om mediebilden och tidigare forskning rörande kvinnor och politisk identitet i Afghanistan. Hur presentationen av kvinnorna ser ut och hur deras situation och positionering görs av kvinnor i Afghanistan och hur detta beskrivs i tidningen Dagens Nyheter. Dagens Nyheter är den svenska dagstidning som vi valt ut då vi anser den ha hög validitet och stor läsarkrets. Genom en diskursiv analys, och en mer djupgående diskurspsykologisk analys har vi undersökt detta i 11 stycken nyhetsartiklar i DN och i annan empiri delvis bestående av tidigare forskning och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Artiklarna är publicerade från 2002 till idag våren 2010. Vår frågeställning som vi har velat få svar på är om det finns någon skillnad mellan tidningarnas och forskningens framställningar av kvinnorna i Afghanistan. Vi har i vår undersökning kommit fram till att den symboliska makt som artiklarna har, påverkar våra uppfattningar.

Nyckelord: Kvinnor, Krig, Afghanistan, diskurspsykologi, mediebild/tidigare forskning, FN:s säkerhetsresolution 1325


This essay is about the question of media and earlier research surrounding women and political identity in Afghanistan. How the presentation of the women looks and how their situation and position is described in the newspaper Dagens Nyheter. Dagens Nyheter is the Swedish newspaper which we selected because it has a high validity and a large reader circle. We have reviewed 11 news articles in DN, earlier research and The UN Security Council resolution 1325, with a discourse analysis, and a deeper discourse psychology analysis. The articles are published from 2002 until today, the spring of 2010. The question formulation that we want to answer is if there is any difference between the newspaper and the earlier research making of the women in Afghanistan. We have with our research reached the symbolic power that the articles have and how it affects our opinions.

Keywords: Women, War, Afghanistan, discourse psychology, media/earlier research, The UN security councilresolution 1325 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Linnéa LU and Ljunggren, Rebecka LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Afghanistan, krig, kvinnor, diskurspsykologi, mediebild, FN:s säkerhetsresolution 1325
language
Swedish
id
1608982
date added to LUP
2010-10-12 16:52:39
date last changed
2010-10-12 16:52:39
@misc{1608982,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar frågan om mediebilden och tidigare forskning rörande kvinnor och politisk identitet i Afghanistan. Hur presentationen av kvinnorna ser ut och hur deras situation och positionering görs av kvinnor i Afghanistan och hur detta beskrivs i tidningen Dagens Nyheter. Dagens Nyheter är den svenska dagstidning som vi valt ut då vi anser den ha hög validitet och stor läsarkrets. Genom en diskursiv analys, och en mer djupgående diskurspsykologisk analys har vi undersökt detta i 11 stycken nyhetsartiklar i DN och i annan empiri delvis bestående av tidigare forskning och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Artiklarna är publicerade från 2002 till idag våren 2010. Vår frågeställning som vi har velat få svar på är om det finns någon skillnad mellan tidningarnas och forskningens framställningar av kvinnorna i Afghanistan. Vi har i vår undersökning kommit fram till att den symboliska makt som artiklarna har, påverkar våra uppfattningar. 

Nyckelord: Kvinnor, Krig, Afghanistan, diskurspsykologi, mediebild/tidigare forskning, FN:s säkerhetsresolution 1325


This essay is about the question of media and earlier research surrounding women and political identity in Afghanistan. How the presentation of the women looks and how their situation and position is described in the newspaper Dagens Nyheter. Dagens Nyheter is the Swedish newspaper which we selected because it has a high validity and a large reader circle. We have reviewed 11 news articles in DN, earlier research and The UN Security Council resolution 1325, with a discourse analysis, and a deeper discourse psychology analysis. The articles are published from 2002 until today, the spring of 2010. The question formulation that we want to answer is if there is any difference between the newspaper and the earlier research making of the women in Afghanistan. We have with our research reached the symbolic power that the articles have and how it affects our opinions.

Keywords: Women, War, Afghanistan, discourse psychology, media/earlier research, The UN security councilresolution 1325},
 author    = {Hellman, Linnéa and Ljunggren, Rebecka},
 keyword   = {Afghanistan,krig,kvinnor,diskurspsykologi,mediebild,FN:s säkerhetsresolution 1325},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilden av kvinnor i krigets Afghanistan},
 year     = {2010},
}