Advanced

Vinstfördelning i handelsbolag

Fagerström, Johanna LU (2010) HARK12 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Ett handelsbolag föreligger då två eller flera bolagsmän har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet och fört in bolaget i handelsregistret. Ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän endast svarar för en viss förbindelse kallas för ett kommanditbolag. Varje bolagsman i ett handelsbolag skall vid varje räkenskapsår tillgodoräknas ränta på sin insats samt tilldelas ett skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. När beloppen har tillfallit bolagsmännen återstår bolagets resultat, ett överskott eller en brist. Om bolagsmännen inte har avtalat om hur resultatet skall fördelas, skall resultatet fördelas lika dem emellan. Om det finns avtal om resultat-/vinstfördelningen gäller avtalet. Resultatet som bolagsmännen... (More)
Ett handelsbolag föreligger då två eller flera bolagsmän har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet och fört in bolaget i handelsregistret. Ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän endast svarar för en viss förbindelse kallas för ett kommanditbolag. Varje bolagsman i ett handelsbolag skall vid varje räkenskapsår tillgodoräknas ränta på sin insats samt tilldelas ett skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. När beloppen har tillfallit bolagsmännen återstår bolagets resultat, ett överskott eller en brist. Om bolagsmännen inte har avtalat om hur resultatet skall fördelas, skall resultatet fördelas lika dem emellan. Om det finns avtal om resultat-/vinstfördelningen gäller avtalet. Resultatet som bolagsmännen avtalar om är det civilrättsliga resultatet, fördelningen godtas normalt även skattemässigt.

Ett handelsbolag är inte självt skattskyldig för sina inkomster, utan inkomsterna skall beskattas hos delägarna. Eftersom inkomsterna beskattas hos delägarna, kan en delägare, som är fysiska personer, inte med skattemässig verkan vara anställda i handelsbolaget, därav beskattas inte lön som inkomst av tjänst. Ett fåmanshandelsbolag är ett handelsbolag där fyra eller färre delägare har ett bestämmande inflytande. En företagsledare i ett fåmanshandelsbolag är den eller de fysiska personer som har ett väsentligt inflytande i bolaget.

När vinstfördelningen i handelsbolag och kommanditbolag inte har accepterats anser jag att Regeringsrätten har använt sig av tre olika förfarandesätt. Förfarandesätten grundar sig på fåmanshandelsbolag, omklassificering och skatteflyktslagen. Då det sker en bedömning att handelsbolagets eller kommanditbolagets vinstfördelning inte ska accepteras bör det först utredas om bolaget är ett fåmanshandelsbolag. Om bolaget är ett fåmanshandelsbolag, utreds vem av bolagsmännen som är företagsledare. Reglerna angående fåmanshandelsbolag beskriver tydligt hur bolagsmännen skall beskattas. Då bolaget inte anses vara ett fåmanshandelsbolag används antingen omklassificering eller skatteflyktslagen när vinstfördelningen inte accepteras. Valet av metod beror enligt min mening på vad som kan bevisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerström, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARK12 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1612385
date added to LUP
2011-10-04 14:57:49
date last changed
2011-10-04 14:57:49
@misc{1612385,
 abstract   = {Ett handelsbolag föreligger då två eller flera bolagsmän har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet och fört in bolaget i handelsregistret. Ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän endast svarar för en viss förbindelse kallas för ett kommanditbolag. Varje bolagsman i ett handelsbolag skall vid varje räkenskapsår tillgodoräknas ränta på sin insats samt tilldelas ett skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. När beloppen har tillfallit bolagsmännen återstår bolagets resultat, ett överskott eller en brist. Om bolagsmännen inte har avtalat om hur resultatet skall fördelas, skall resultatet fördelas lika dem emellan. Om det finns avtal om resultat-/vinstfördelningen gäller avtalet. Resultatet som bolagsmännen avtalar om är det civilrättsliga resultatet, fördelningen godtas normalt även skattemässigt. 

Ett handelsbolag är inte självt skattskyldig för sina inkomster, utan inkomsterna skall beskattas hos delägarna. Eftersom inkomsterna beskattas hos delägarna, kan en delägare, som är fysiska personer, inte med skattemässig verkan vara anställda i handelsbolaget, därav beskattas inte lön som inkomst av tjänst. Ett fåmanshandelsbolag är ett handelsbolag där fyra eller färre delägare har ett bestämmande inflytande. En företagsledare i ett fåmanshandelsbolag är den eller de fysiska personer som har ett väsentligt inflytande i bolaget. 

När vinstfördelningen i handelsbolag och kommanditbolag inte har accepterats anser jag att Regeringsrätten har använt sig av tre olika förfarandesätt. Förfarandesätten grundar sig på fåmanshandelsbolag, omklassificering och skatteflyktslagen. Då det sker en bedömning att handelsbolagets eller kommanditbolagets vinstfördelning inte ska accepteras bör det först utredas om bolaget är ett fåmanshandelsbolag. Om bolaget är ett fåmanshandelsbolag, utreds vem av bolagsmännen som är företagsledare. Reglerna angående fåmanshandelsbolag beskriver tydligt hur bolagsmännen skall beskattas. Då bolaget inte anses vara ett fåmanshandelsbolag används antingen omklassificering eller skatteflyktslagen när vinstfördelningen inte accepteras. Valet av metod beror enligt min mening på vad som kan bevisas.},
 author    = {Fagerström, Johanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinstfördelning i handelsbolag},
 year     = {2010},
}