Advanced

Aktierelaterade incitamentprogram - En studie av eventuella samband mellan incitamentprogram och aktieavkastning

Pålsson, Ebba LU (2010) NEKM01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte:
Denna uppsats avser att utreda om aktierelaterade incitamentprogram påverkar företags aktieavkastning. Det testas även om företagen som väljer att införa incitamentprogram har haft bättre avkastning, intäkter och return on assets jämfört med de företag som inte infört incitamentsprogram.

Metod:
För att få fram resultat har data samlats in dels från respektive företag dels från databaserna Datastream och Reuters. Därefter testas data med hjälp av eViews för att se om något samband finns. Till hjälp har OLS samt Binary choice samt laggar använts. Laggar användes för att se om det finns någon tidspåverkan på resultatet. De tre branscher på NASDAQ OMX Mid Cap som har valts är finans, industri samt sällanköp.

Resultat:
Det... (More)
Syfte:
Denna uppsats avser att utreda om aktierelaterade incitamentprogram påverkar företags aktieavkastning. Det testas även om företagen som väljer att införa incitamentprogram har haft bättre avkastning, intäkter och return on assets jämfört med de företag som inte infört incitamentsprogram.

Metod:
För att få fram resultat har data samlats in dels från respektive företag dels från databaserna Datastream och Reuters. Därefter testas data med hjälp av eViews för att se om något samband finns. Till hjälp har OLS samt Binary choice samt laggar använts. Laggar användes för att se om det finns någon tidspåverkan på resultatet. De tre branscher på NASDAQ OMX Mid Cap som har valts är finans, industri samt sällanköp.

Resultat:
Det är två hypoteser som har testats. Det första för att se om företag med incitamentprogram har högre avkastningar och det andra för att studera om företagen som inför incitament gör det på grund av goda resultat. I det första fallet har inga signifikanta resultat genererats. I det andra fallet har signifikanta resultat erhållits för industribranschen. Dessa tyder på ett negativt samband. Företag med sämre resultat tenderar att införa incitamentprogram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Ebba LU
supervisor
organization
course
NEKM01 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aktierelaterade incitamentsprogram, Bonus, Incitament, Option
language
Swedish
id
1612912
date added to LUP
2010-06-14 13:08:31
date last changed
2010-06-14 13:08:31
@misc{1612912,
 abstract   = {Syfte: 	
Denna uppsats avser att utreda om aktierelaterade incitamentprogram påverkar företags aktieavkastning. Det testas även om företagen som väljer att införa incitamentprogram har haft bättre avkastning, intäkter och return on assets jämfört med de företag som inte infört incitamentsprogram.

Metod:	
För att få fram resultat har data samlats in dels från respektive företag dels från databaserna Datastream och Reuters. Därefter testas data med hjälp av eViews för att se om något samband finns. Till hjälp har OLS samt Binary choice samt laggar använts. Laggar användes för att se om det finns någon tidspåverkan på resultatet. De tre branscher på NASDAQ OMX Mid Cap som har valts är finans, industri samt sällanköp.

Resultat:	
Det är två hypoteser som har testats. Det första för att se om företag med incitamentprogram har högre avkastningar och det andra för att studera om företagen som inför incitament gör det på grund av goda resultat. I det första fallet har inga signifikanta resultat genererats. I det andra fallet har signifikanta resultat erhållits för industribranschen. Dessa tyder på ett negativt samband. Företag med sämre resultat tenderar att införa incitamentprogram.},
 author    = {Pålsson, Ebba},
 keyword   = {Aktierelaterade incitamentsprogram,Bonus,Incitament,Option},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktierelaterade incitamentprogram - En studie av eventuella samband mellan incitamentprogram och aktieavkastning},
 year     = {2010},
}