Advanced

Mental training – a tool to handle life?

Geijer, Birgitta LU (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Samhällsutvecklingen leder till ett ökande informationsflöde, och ökande krav på beslut och åtgärder i olika situationer. Vuxna är bättre rustade än ungdomar att hantera sådana psykologiska stressituationer. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan två grupper gymnasieelever under sista året på naturvetenskapligt program. Interventionsgruppen, som fått mental träning varje dag under sina tre år i gymnasiet, bestod av 25 elever vid ett gymnasium i Stockholm. Kontrollgruppen från ett gymnasium i Lund bestod av 12 elever som ej fått mental träning. De båda grupperna jämfördes med ett verbalt flödestest som mäter exekutiva funktioner samt formulär som mätte medveten närvaro,... (More)
Samhällsutvecklingen leder till ett ökande informationsflöde, och ökande krav på beslut och åtgärder i olika situationer. Vuxna är bättre rustade än ungdomar att hantera sådana psykologiska stressituationer. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan två grupper gymnasieelever under sista året på naturvetenskapligt program. Interventionsgruppen, som fått mental träning varje dag under sina tre år i gymnasiet, bestod av 25 elever vid ett gymnasium i Stockholm. Kontrollgruppen från ett gymnasium i Lund bestod av 12 elever som ej fått mental träning. De båda grupperna jämfördes med ett verbalt flödestest som mäter exekutiva funktioner samt formulär som mätte medveten närvaro, livstillfredställelse, hälsa, positiva och negativa känslor, reglering av negativa känslotillstånd, undvikande beteende samt slutligen situationsångest. Trots ett litet antal försökspersoner samt grupper som var olika stora fanns en signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Interventionsgruppen presterade nästan dubbelt så bra på verbala flödestestet, de hade större medveten närvaro, hade större livstillfredsställelse, bättre hälsa, större positiva affektioner och mindre undvikande beteende. Grupperna skiljdes sig dock ej i upplevd reglering av negativ känslostress och situationsångest. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Geijer, Birgitta LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mental träning, förebyggande interventioner för barn och ungdomar
language
Swedish
id
1613004
date added to LUP
2010-06-10 16:29:54
date last changed
2010-06-10 16:29:54
@misc{1613004,
 abstract   = {Samhällsutvecklingen leder till ett ökande informationsflöde, och ökande krav på beslut och åtgärder i olika situationer. Vuxna är bättre rustade än ungdomar att hantera sådana psykologiska stressituationer. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan två grupper gymnasieelever under sista året på naturvetenskapligt program. Interventionsgruppen, som fått mental träning varje dag under sina tre år i gymnasiet, bestod av 25 elever vid ett gymnasium i Stockholm. Kontrollgruppen från ett gymnasium i Lund bestod av 12 elever som ej fått mental träning. De båda grupperna jämfördes med ett verbalt flödestest som mäter exekutiva funktioner samt formulär som mätte medveten närvaro, livstillfredställelse, hälsa, positiva och negativa känslor, reglering av negativa känslotillstånd, undvikande beteende samt slutligen situationsångest. Trots ett litet antal försökspersoner samt grupper som var olika stora fanns en signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Interventionsgruppen presterade nästan dubbelt så bra på verbala flödestestet, de hade större medveten närvaro, hade större livstillfredsställelse, bättre hälsa, större positiva affektioner och mindre undvikande beteende. Grupperna skiljdes sig dock ej i upplevd reglering av negativ känslostress och situationsångest.},
 author    = {Geijer, Birgitta},
 keyword   = {Mental träning,förebyggande interventioner för barn och ungdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mental training – a tool to handle life?},
 year     = {2010},
}