Advanced

En husprisbubbla i Sverige – kan utvecklingen motiveras av fundamenta?

Richter Olsson, Carl LU and Larsson, Joakim LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Huruvida det existerar en prisbubbla eller inte på den svenska bostadsmarknaden är ett flitigt diskuterat ämne, inte minst i medierna. Syftet med vår uppsats är att besvara frågan med hjälp av en metod som är kallad imputed rent eller imputerad hyra. I den imputerade hyran vägs årskostnaden av att äga ett hus mot årskostnaden av att hyra en likvärdig bostad och om det finns en prisbubbla på marknaden så bör det vara relativt dyrare att äga en bostad gentemot att hyra en motsvarande. Den imputerade hyran beaktar fundamentala faktorer såsom bolåneränta, riskfri ränta och fastighetsskatt varför vi anser att den utgör en god indikator på ohållbart höga huspriser. Vi tittar även på andra väl kända konventionella mått som dock inte tar räntan... (More)
Huruvida det existerar en prisbubbla eller inte på den svenska bostadsmarknaden är ett flitigt diskuterat ämne, inte minst i medierna. Syftet med vår uppsats är att besvara frågan med hjälp av en metod som är kallad imputed rent eller imputerad hyra. I den imputerade hyran vägs årskostnaden av att äga ett hus mot årskostnaden av att hyra en likvärdig bostad och om det finns en prisbubbla på marknaden så bör det vara relativt dyrare att äga en bostad gentemot att hyra en motsvarande. Den imputerade hyran beaktar fundamentala faktorer såsom bolåneränta, riskfri ränta och fastighetsskatt varför vi anser att den utgör en god indikator på ohållbart höga huspriser. Vi tittar även på andra väl kända konventionella mått som dock inte tar räntan eller andra fundamenta i beaktande. Dessa mått beskriver prisutvecklingen väl men kan knappast svara på frågan varför priserna förändrats som de gjort. Vi har samlat in data från 1984 till 2009, och även granskat hur förändringen har sett ut på marknaden vad gäller skuldsättning, ränteutveckling, konsumtionsbeteende, inflationstakt, disponibel inkomst och undersökt om utvecklingen kan förklaras utifrån dessa variabler eller om vi i annat fall drar slutsatsen att en prisbubbla föreligger. Vidare diskuteras valet av metod ingående och varför de konventionella måtten ibland kan vara missvisande. Uppsatsen besvarar frågeställningen om förändringar i fundamenta motiverar den höga prisnivån och vi konstaterar att så inte är fallet i Sverige utan att en prisbubbla istället är anledningen till utvecklingen på marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Richter Olsson, Carl LU and Larsson, Joakim LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Huspris, prisbubbla, fastighetsmarknad, imputerad hyra, pris-hyrakvot
language
Swedish
id
1613418
date added to LUP
2010-06-16 08:55:54
date last changed
2011-05-03 09:02:37
@misc{1613418,
 abstract   = {Huruvida det existerar en prisbubbla eller inte på den svenska bostadsmarknaden är ett flitigt diskuterat ämne, inte minst i medierna. Syftet med vår uppsats är att besvara frågan med hjälp av en metod som är kallad imputed rent eller imputerad hyra. I den imputerade hyran vägs årskostnaden av att äga ett hus mot årskostnaden av att hyra en likvärdig bostad och om det finns en prisbubbla på marknaden så bör det vara relativt dyrare att äga en bostad gentemot att hyra en motsvarande. Den imputerade hyran beaktar fundamentala faktorer såsom bolåneränta, riskfri ränta och fastighetsskatt varför vi anser att den utgör en god indikator på ohållbart höga huspriser. Vi tittar även på andra väl kända konventionella mått som dock inte tar räntan eller andra fundamenta i beaktande. Dessa mått beskriver prisutvecklingen väl men kan knappast svara på frågan varför priserna förändrats som de gjort. Vi har samlat in data från 1984 till 2009, och även granskat hur förändringen har sett ut på marknaden vad gäller skuldsättning, ränteutveckling, konsumtionsbeteende, inflationstakt, disponibel inkomst och undersökt om utvecklingen kan förklaras utifrån dessa variabler eller om vi i annat fall drar slutsatsen att en prisbubbla föreligger. Vidare diskuteras valet av metod ingående och varför de konventionella måtten ibland kan vara missvisande. Uppsatsen besvarar frågeställningen om förändringar i fundamenta motiverar den höga prisnivån och vi konstaterar att så inte är fallet i Sverige utan att en prisbubbla istället är anledningen till utvecklingen på marknaden.},
 author    = {Richter Olsson, Carl and Larsson, Joakim},
 keyword   = {Huspris,prisbubbla,fastighetsmarknad,imputerad hyra,pris-hyrakvot},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En husprisbubbla i Sverige – kan utvecklingen motiveras av fundamenta?},
 year     = {2010},
}