Advanced

Inre och yttre motivation i arbetslivet med koppling till organisationsfaktorer och demografiska variabler

Assarson, Charlotte LU and Godderidge, Fay LU (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Vid den aktuella studien har individens drivkraft i arbetssituationen diskuterats utifrån två perspektiv, inre och yttre motivation. Tidigare forskning har argumenterat för dessa som antingen distinkta faktorer, vilka båda kan ha sina för- och nackdelar, eller som sinsemellan kompletterande. Frågan som ställdes i studien var hur individernas motivation i bemanningsbranschen kunde kopplas till organisationsfaktorerna klimat, ledarskap, kontroll och engagemang. Av intresse var också att undersöka eventuella skillnader vad gäller organisationsfaktorerna och motivation mellan nivåer på de demografiska variablerna kön, civilstatus och ålder. Data samlades in genom ett enkätutskick som besvarades av 66 respondenter vid fem olika... (More)
Vid den aktuella studien har individens drivkraft i arbetssituationen diskuterats utifrån två perspektiv, inre och yttre motivation. Tidigare forskning har argumenterat för dessa som antingen distinkta faktorer, vilka båda kan ha sina för- och nackdelar, eller som sinsemellan kompletterande. Frågan som ställdes i studien var hur individernas motivation i bemanningsbranschen kunde kopplas till organisationsfaktorerna klimat, ledarskap, kontroll och engagemang. Av intresse var också att undersöka eventuella skillnader vad gäller organisationsfaktorerna och motivation mellan nivåer på de demografiska variablerna kön, civilstatus och ålder. Data samlades in genom ett enkätutskick som besvarades av 66 respondenter vid fem olika bemanningsföretag i Öresundsregionen. Enkäten bestod av delfrågor från det nordiska frågeformuläret QPS Nordic och mätte psykologiska och sociala aspekter i arbetslivet. Resultaten visade på ett signifikant samband mellan faktorerna inre motivation och positiv utmaning (kontroll). Faktorn yttre motivation korrelerade endast med inre motivation. Resultatet visade att män upplevde rättvist ledarskap i större utsträckning än vad kvinnor gjorde. På övriga faktorer skiljde sig inte svaren mellan könen. Studien visade att den enda faktorn där olika civilstatus skiljde deltagarna åt var i upplevelsen av inre motivation, där personer i en relation upplevde det mer än vad ensamstående gjorde. Individer i åldern 50-65 uppfattade ett uppmuntrande ledarskap i lägre grad än respondenter i åldrarna 20-35 och 35-50. På övriga faktorer skiljde sig inte åldersgrupperna åt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Assarson, Charlotte LU and Godderidge, Fay LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inre motivation, yttre motivation, klimat, ledarskap, kontroll, engagemang, demografiska variabler
language
Swedish
id
1613448
date added to LUP
2010-06-10 15:24:26
date last changed
2010-06-10 15:24:26
@misc{1613448,
 abstract   = {Vid den aktuella studien har individens drivkraft i arbetssituationen diskuterats utifrån två perspektiv, inre och yttre motivation. Tidigare forskning har argumenterat för dessa som antingen distinkta faktorer, vilka båda kan ha sina för- och nackdelar, eller som sinsemellan kompletterande. Frågan som ställdes i studien var hur individernas motivation i bemanningsbranschen kunde kopplas till organisationsfaktorerna klimat, ledarskap, kontroll och engagemang. Av intresse var också att undersöka eventuella skillnader vad gäller organisationsfaktorerna och motivation mellan nivåer på de demografiska variablerna kön, civilstatus och ålder. Data samlades in genom ett enkätutskick som besvarades av 66 respondenter vid fem olika bemanningsföretag i Öresundsregionen. Enkäten bestod av delfrågor från det nordiska frågeformuläret QPS Nordic och mätte psykologiska och sociala aspekter i arbetslivet. Resultaten visade på ett signifikant samband mellan faktorerna inre motivation och positiv utmaning (kontroll). Faktorn yttre motivation korrelerade endast med inre motivation. Resultatet visade att män upplevde rättvist ledarskap i större utsträckning än vad kvinnor gjorde. På övriga faktorer skiljde sig inte svaren mellan könen. Studien visade att den enda faktorn där olika civilstatus skiljde deltagarna åt var i upplevelsen av inre motivation, där personer i en relation upplevde det mer än vad ensamstående gjorde. Individer i åldern 50-65 uppfattade ett uppmuntrande ledarskap i lägre grad än respondenter i åldrarna 20-35 och 35-50. På övriga faktorer skiljde sig inte åldersgrupperna åt.},
 author    = {Assarson, Charlotte and Godderidge, Fay},
 keyword   = {Inre motivation,yttre motivation,klimat,ledarskap,kontroll,engagemang,demografiska variabler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inre och yttre motivation i arbetslivet med koppling till organisationsfaktorer och demografiska variabler},
 year     = {2010},
}