Advanced

Optimering av energieffektiva byggnadsdelar - studie av Lunds Kommuns Fastighets AB

Lindholm, Björn and Dakaj, Labinot (2010)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Byggbranschen står för 36 % av Sveriges totala energianvändning och det är av största vikt att förbrukningen i sektorn minskar. Lagar och regler genomgår ständiga förändringar och kraven på energiprestanda skärps för nybyggnation av bostäder. Det krävs trots det ett intresse för energieffektivisering hos byggherrar och entreprenörer vid nyuppförande av bostäder. Fastighetsförvaltaren Lunds Kommuns Fastighets AB har ett väl utarbetat miljöarbete och följer regelbundet upp sin energiförbrukning och har ett stort intresse av att den ska fortsätta minska. Vid nyuppförande av bostäder ställer företaget internt krav på ingående byggnadsdelars energiprestanda, inte på den färdiga byggnaden. De interna energikraven har genomgått förändringar i... (More)
Byggbranschen står för 36 % av Sveriges totala energianvändning och det är av största vikt att förbrukningen i sektorn minskar. Lagar och regler genomgår ständiga förändringar och kraven på energiprestanda skärps för nybyggnation av bostäder. Det krävs trots det ett intresse för energieffektivisering hos byggherrar och entreprenörer vid nyuppförande av bostäder. Fastighetsförvaltaren Lunds Kommuns Fastighets AB har ett väl utarbetat miljöarbete och följer regelbundet upp sin energiförbrukning och har ett stort intresse av att den ska fortsätta minska. Vid nyuppförande av bostäder ställer företaget internt krav på ingående byggnadsdelars energiprestanda, inte på den färdiga byggnaden. De interna energikraven har genomgått förändringar i samband med lagändringar i Boverkets byggregler. Framtida skärpningar av lagar och regler kan medföra att Lunds Kommuns Fastighets AB:s interna krav måste genomgå ytterliggare förbättringar för att företaget ska ha högre ambitioner än vad lagen säger. Med en simuleringsmodell i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy har energibehovet för fastigheten Hårlemans Plats i Lund undersökts och jämförts med alternativa lösningar för byggnaderna, samtidigt som en ekonomisk analys har genomförts. Resultatet visar att det finns utrymme för förbättringar i Lunds Kommuns Fastighets AB:s interna krav vid nybyggnation. Jämfört med en byggnad som precis uppfyller företagets interna krav idag, görs för fastigheten Hårlemans Plats en årlig besparing på ca 58 MWh, eller ca 40 000 kronor. I många fall ger Hårlemans Plats, som har bättre ingående byggnadsdelar än de interna kraven, en bra grund till byggnadsdelars energiprestanda i eventuella framtida interna krav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Björn and Dakaj, Labinot
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lkf, lunds kommuns fastighets ab, hårlemans plats, energieffektiv, byggnadsdel, vip-energy
language
Swedish
id
1613580
date added to LUP
2010-06-09 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:02
@misc{1613580,
 abstract   = {Byggbranschen står för 36 % av Sveriges totala energianvändning och det är av största vikt att förbrukningen i sektorn minskar. Lagar och regler genomgår ständiga förändringar och kraven på energiprestanda skärps för nybyggnation av bostäder. Det krävs trots det ett intresse för energieffektivisering hos byggherrar och entreprenörer vid nyuppförande av bostäder. Fastighetsförvaltaren Lunds Kommuns Fastighets AB har ett väl utarbetat miljöarbete och följer regelbundet upp sin energiförbrukning och har ett stort intresse av att den ska fortsätta minska. Vid nyuppförande av bostäder ställer företaget internt krav på ingående byggnadsdelars energiprestanda, inte på den färdiga byggnaden. De interna energikraven har genomgått förändringar i samband med lagändringar i Boverkets byggregler. Framtida skärpningar av lagar och regler kan medföra att Lunds Kommuns Fastighets AB:s interna krav måste genomgå ytterliggare förbättringar för att företaget ska ha högre ambitioner än vad lagen säger. Med en simuleringsmodell i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy har energibehovet för fastigheten Hårlemans Plats i Lund undersökts och jämförts med alternativa lösningar för byggnaderna, samtidigt som en ekonomisk analys har genomförts. Resultatet visar att det finns utrymme för förbättringar i Lunds Kommuns Fastighets AB:s interna krav vid nybyggnation. Jämfört med en byggnad som precis uppfyller företagets interna krav idag, görs för fastigheten Hårlemans Plats en årlig besparing på ca 58 MWh, eller ca 40 000 kronor. I många fall ger Hårlemans Plats, som har bättre ingående byggnadsdelar än de interna kraven, en bra grund till byggnadsdelars energiprestanda i eventuella framtida interna krav.},
 author    = {Lindholm, Björn and Dakaj, Labinot},
 keyword   = {lkf,lunds kommuns fastighets ab,hårlemans plats,energieffektiv,byggnadsdel,vip-energy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Optimering av energieffektiva byggnadsdelar - studie av Lunds Kommuns Fastighets AB},
 year     = {2010},
}