Advanced

Det kreativa utförandet - en kvalitativ studie om hur anställda på reklambyråer motiveras att vara kreativa i sitt arbete.

Jurjaks, Elin LU and Gånge, Elin LU (2010) In Det kreativa utförandet - en kvalitativ studie om hur anställda på reklambyråer motiveras att vara kreativa i sitt arbete. PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka individers motivation att prestera kreativt i arbetssammanhang. Kreativitet är nämligen i dagens arbetsliv många gånger ett nyckelbegrepp och en förutsättning för organisationers överlevnad i en föränderlig värld. Undersökningen tog sin utgångspunkt i reklambranschen, då denna antogs vara en kreativ arbetskontext. Studien har således utgått från frågeställningen: Hur motiveras anställda på en reklambyrå att vara kreativa i sitt arbete?

Studien utfördes som kvalitativ forskning med metoden grundad teori, eftersom denna var lämplig för att undersöka specifika och individuella upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer på fyra olika reklambyråer med sammanlagt sju... (More)
Syftet med studien var att undersöka individers motivation att prestera kreativt i arbetssammanhang. Kreativitet är nämligen i dagens arbetsliv många gånger ett nyckelbegrepp och en förutsättning för organisationers överlevnad i en föränderlig värld. Undersökningen tog sin utgångspunkt i reklambranschen, då denna antogs vara en kreativ arbetskontext. Studien har således utgått från frågeställningen: Hur motiveras anställda på en reklambyrå att vara kreativa i sitt arbete?

Studien utfördes som kvalitativ forskning med metoden grundad teori, eftersom denna var lämplig för att undersöka specifika och individuella upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer på fyra olika reklambyråer med sammanlagt sju deltagare.

De slutsatser som studien har bidragit med är att motivationen till att vara kreativ i arbetet kan betraktas ha sitt ursprung i en kreativ personlighet och identitet, inre och yttre faktorer samt arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade hjälpkällor. Centrala aspekter i slutsatserna har vidare varit att det förutom inre och yttre motivation även finns självfokuserad motivation, att individer motiveras av uppsatta och uppnådda mål samt att bekräftelsebehov är av största vikt att tillgodose. Med studien kan det konkluderas att motivation till att vara kreativ på en reklambyrå näras och uppstår i brett spektrum av kontexter och förutsättningar.

Nyckelord: Kreativitet, Motivation, Reklambranschen, Arbete, Följder, Begränsningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jurjaks, Elin LU and Gånge, Elin LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbete, Begränsningar, Motivation, Kreativitet, Reklambranschen, Följder
publication/series
Det kreativa utförandet - en kvalitativ studie om hur anställda på reklambyråer motiveras att vara kreativa i sitt arbete.
language
Swedish
id
1614088
date added to LUP
2010-06-10 16:50:50
date last changed
2010-06-10 16:50:50
@misc{1614088,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka individers motivation att prestera kreativt i arbetssammanhang. Kreativitet är nämligen i dagens arbetsliv många gånger ett nyckelbegrepp och en förutsättning för organisationers överlevnad i en föränderlig värld. Undersökningen tog sin utgångspunkt i reklambranschen, då denna antogs vara en kreativ arbetskontext. Studien har således utgått från frågeställningen: Hur motiveras anställda på en reklambyrå att vara kreativa i sitt arbete?

Studien utfördes som kvalitativ forskning med metoden grundad teori, eftersom denna var lämplig för att undersöka specifika och individuella upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer på fyra olika reklambyråer med sammanlagt sju deltagare. 

De slutsatser som studien har bidragit med är att motivationen till att vara kreativ i arbetet kan betraktas ha sitt ursprung i en kreativ personlighet och identitet, inre och yttre faktorer samt arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade hjälpkällor. Centrala aspekter i slutsatserna har vidare varit att det förutom inre och yttre motivation även finns självfokuserad motivation, att individer motiveras av uppsatta och uppnådda mål samt att bekräftelsebehov är av största vikt att tillgodose. Med studien kan det konkluderas att motivation till att vara kreativ på en reklambyrå näras och uppstår i brett spektrum av kontexter och förutsättningar.

Nyckelord: Kreativitet, Motivation, Reklambranschen, Arbete, Följder, Begränsningar.},
 author    = {Jurjaks, Elin and Gånge, Elin},
 keyword   = {Arbete,Begränsningar,Motivation,Kreativitet,Reklambranschen,Följder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Det kreativa utförandet - en kvalitativ studie om hur anställda på reklambyråer motiveras att vara kreativa i sitt arbete.},
 title    = {Det kreativa utförandet - en kvalitativ studie om hur anställda på reklambyråer motiveras att vara kreativa i sitt arbete.},
 year     = {2010},
}