Advanced

Bolagsförvärv finansierat med bolagets egna medel

Pihlqvist, Max LU (2010) HARK11 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med undersökningen är att försöka lokalisera, analysera och belysa de svagheter som finns i förvärvslåneförbudets reglering av aktieförvärv som finansieras av bolagets egna medel.

Frågeställning
Är det nuvarande förvärvslåneförbudet i aktiebolagslagen ett tillräckligt starkt hinder mot att aktieförvärv finansieras med bolagets egna medel?

Metod
Undersökningen är baserad på traditionell juridisk metod. De huvudsakliga materialen som analyserats i uppsatsen är Aktiebolagslagen SFS 2005:551, Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag samt diverse doktrin. Till grund för analysen har två scenarion konstruerats för att sedan testas gentemot
frågeställningen.

Resultat
Det tycks föreligga åtminstone två scenarion där en... (More)
Syfte
Syftet med undersökningen är att försöka lokalisera, analysera och belysa de svagheter som finns i förvärvslåneförbudets reglering av aktieförvärv som finansieras av bolagets egna medel.

Frågeställning
Är det nuvarande förvärvslåneförbudet i aktiebolagslagen ett tillräckligt starkt hinder mot att aktieförvärv finansieras med bolagets egna medel?

Metod
Undersökningen är baserad på traditionell juridisk metod. De huvudsakliga materialen som analyserats i uppsatsen är Aktiebolagslagen SFS 2005:551, Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag samt diverse doktrin. Till grund för analysen har två scenarion konstruerats för att sedan testas gentemot
frågeställningen.

Resultat
Det tycks föreligga åtminstone två scenarion där en aktieförvärvare med hjälp av någon form av koncernförhållande kan kringgå både förvärvslåneförbudet och det kompletterande generella låneförbudet.

Slutsats
Med anledning av de resultat som framkommit är det min åsikt att det finns fog för påståendet att förvärvslåneförbudet i dess nuvarande utförande inte utgör ett tillräckligt starkt hinder för ett välarrangerat bolagsförvärv finansierat med bolagets egna medel. (Less)
Abstract
Purpose
The purpose of this paper is to try to locate, analyze and highlight the weaknesses that exist in the Swedish ban on loans for corporate acquisitions financed with the acquired company’s own capital.

Question at issue
Is the current ban on loans for corporate acquisitions financed with the acquired company’s own capital strong enough to prevent these types of acquisitions form taking place?

Method
This paper is based on the method of traditional law. The main material to be analyzed in this paper is Aktiebolagslag SFS 2005:551, Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag and various law literature. At the center of the paper there are two specially constructed cases that will be used to answer the question at issue.

Results ... (More)
Purpose
The purpose of this paper is to try to locate, analyze and highlight the weaknesses that exist in the Swedish ban on loans for corporate acquisitions financed with the acquired company’s own capital.

Question at issue
Is the current ban on loans for corporate acquisitions financed with the acquired company’s own capital strong enough to prevent these types of acquisitions form taking place?

Method
This paper is based on the method of traditional law. The main material to be analyzed in this paper is Aktiebolagslag SFS 2005:551, Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag and various law literature. At the center of the paper there are two specially constructed cases that will be used to answer the question at issue.

Results
There seems to exist at least two cases where a stock acquirer can, with the help of some kind of company group situation, bypass the ban.

Conclusion
Because of these results, my conclusion is that there is enough evidence to support the claim that a well coordinated acquisition, financed with the acquired company’s capital, can bypass the ban. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pihlqvist, Max LU
supervisor
organization
alternative title
Utgör förvärvslåneförbudet ett tillräckligt starkt hinder?
course
HARK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
minutenlån, Förvärvslåneförbudet, Bolagsförvärv
language
Swedish
id
1614268
date added to LUP
2010-06-26 17:06:46
date last changed
2010-06-26 17:06:46
@misc{1614268,
 abstract   = {Purpose
The purpose of this paper is to try to locate, analyze and highlight the weaknesses that exist in the Swedish ban on loans for corporate acquisitions financed with the acquired company’s own capital. 

Question at issue
Is the current ban on loans for corporate acquisitions financed with the acquired company’s own capital strong enough to prevent these types of acquisitions form taking place?

Method
This paper is based on the method of traditional law. The main material to be analyzed in this paper is Aktiebolagslag SFS 2005:551, Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag and various law literature. At the center of the paper there are two specially constructed cases that will be used to answer the question at issue. 
 
Results 
There seems to exist at least two cases where a stock acquirer can, with the help of some kind of company group situation, bypass the ban.

Conclusion
Because of these results, my conclusion is that there is enough evidence to support the claim that a well coordinated acquisition, financed with the acquired company’s capital, can bypass the ban.},
 author    = {Pihlqvist, Max},
 keyword   = {minutenlån,Förvärvslåneförbudet,Bolagsförvärv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagsförvärv finansierat med bolagets egna medel},
 year     = {2010},
}