Advanced

Införande och acceptans av ny teknik - En studie utförd på gymnasieskolor i Malmö Stad

Persson, Michel LU ; Liljefjord, Emilie LU and Hosseinpour Kohshahi, Kaveh LU (2010) INFK03 20101
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Allt fler gymnasieskolor väljer att implementera nya it-lösningar som går under parollen ”en-till-en”, vilket innebär att varje elev och varje anställd får en egen bärbar dator som sedan kan kopplas upp mot ett trådlöst nätverk. Denna utveckling leder oss till vissa frågor gällande acceptansen av den här tekniken i gymnasieskolorna och vilka faktorer det är som är viktiga för att skapa acceptans för en-till-en i kommunala gymnasieskolor.
Resultatet visar att acceptansen varierade mellan skola och hur förberedelsearbetet gestaltat sig. På en skola var en majoritet positiva till förändringen, främst på grund av tydlig information och tidig användarinvolvering. På en annan skola brottades man med en splittrad respons där personalen var... (More)
Allt fler gymnasieskolor väljer att implementera nya it-lösningar som går under parollen ”en-till-en”, vilket innebär att varje elev och varje anställd får en egen bärbar dator som sedan kan kopplas upp mot ett trådlöst nätverk. Denna utveckling leder oss till vissa frågor gällande acceptansen av den här tekniken i gymnasieskolorna och vilka faktorer det är som är viktiga för att skapa acceptans för en-till-en i kommunala gymnasieskolor.
Resultatet visar att acceptansen varierade mellan skola och hur förberedelsearbetet gestaltat sig. På en skola var en majoritet positiva till förändringen, främst på grund av tydlig information och tidig användarinvolvering. På en annan skola brottades man med en splittrad respons där personalen var tveksam till om det behövdes ny teknik samtidigt som det fanns ett åsikter om att informationen var knapp. En annan skola som ännu inte infört en-till-en men som undersöker möjligheterna med det framförde att den viktigaste variabeln för en framgångsrik implementering är information och tydlig kommunikation med personal som kommer att påverkas av en förändring.
Den slutsats som kan urskiljas från detta är att det finns en möjlighet att genomföra en framgångsrik implementering av en-till-en där acceptansnivån är hög och responsen god. För att uppnå detta krävs riklig information till användarna, tydliga strategier om hur IT skall användas och involvering av användarna i planeringsstadiet. Utöver detta påverkas acceptansen och responsen mycket av hur omgivningen reagerar på förändringen, därför är det viktigt att tekniken som införts fungerar och är en markant förbättring i det dagliga arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Michel LU ; Liljefjord, Emilie LU and Hosseinpour Kohshahi, Kaveh LU
supervisor
organization
course
INFK03 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
användaracceptans, en-till-en, implementering, implementeringsprocess, IT
language
Swedish
id
1614735
date added to LUP
2010-06-17 12:29:34
date last changed
2010-06-17 12:29:34
@misc{1614735,
 abstract   = {Allt fler gymnasieskolor väljer att implementera nya it-lösningar som går under parollen ”en-till-en”, vilket innebär att varje elev och varje anställd får en egen bärbar dator som sedan kan kopplas upp mot ett trådlöst nätverk. Denna utveckling leder oss till vissa frågor gällande acceptansen av den här tekniken i gymnasieskolorna och vilka faktorer det är som är viktiga för att skapa acceptans för en-till-en i kommunala gymnasieskolor.
Resultatet visar att acceptansen varierade mellan skola och hur förberedelsearbetet gestaltat sig. På en skola var en majoritet positiva till förändringen, främst på grund av tydlig information och tidig användarinvolvering. På en annan skola brottades man med en splittrad respons där personalen var tveksam till om det behövdes ny teknik samtidigt som det fanns ett åsikter om att informationen var knapp. En annan skola som ännu inte infört en-till-en men som undersöker möjligheterna med det framförde att den viktigaste variabeln för en framgångsrik implementering är information och tydlig kommunikation med personal som kommer att påverkas av en förändring.
Den slutsats som kan urskiljas från detta är att det finns en möjlighet att genomföra en framgångsrik implementering av en-till-en där acceptansnivån är hög och responsen god. För att uppnå detta krävs riklig information till användarna, tydliga strategier om hur IT skall användas och involvering av användarna i planeringsstadiet. Utöver detta påverkas acceptansen och responsen mycket av hur omgivningen reagerar på förändringen, därför är det viktigt att tekniken som införts fungerar och är en markant förbättring i det dagliga arbetet.},
 author    = {Persson, Michel and Liljefjord, Emilie and Hosseinpour Kohshahi, Kaveh},
 keyword   = {användaracceptans,en-till-en,implementering,implementeringsprocess,IT},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Införande och acceptans av ny teknik - En studie utförd på gymnasieskolor i Malmö Stad},
 year     = {2010},
}