Advanced

Ansvar för lämande av uppgifter i avtalsförhandling

Persson, Anna LU (2010) HARK11 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar ansvaret för uppgifter i avtalsförhandlingar. Frågan gäller ansvaret i kommersiella förhållanden mellan två näringsidkare. Det händer ibland att en part ingår ett avtal under en förutsättning som senare visar sig vara felaktig. En uppgift som först presenterats kan senare visa sig vara felaktig. Tvisten kan sedan komma att gå till en domstol för ett avgörande. Tolkningsprinciperna som domstolen utgår från är att det är löftet parterna emellan som är avgörande. Det är dock inte säkert att det blir en rättvis bedömning. Uppsatsen redogör för den historiska bakgrund som ligger till grund för detta förhållningsätt hos domstolarna. Själva uppgiftsansvaret som uttrycks i lagtexten är mycket mer långtgående i de... (More)
Uppsatsen behandlar ansvaret för uppgifter i avtalsförhandlingar. Frågan gäller ansvaret i kommersiella förhållanden mellan två näringsidkare. Det händer ibland att en part ingår ett avtal under en förutsättning som senare visar sig vara felaktig. En uppgift som först presenterats kan senare visa sig vara felaktig. Tvisten kan sedan komma att gå till en domstol för ett avgörande. Tolkningsprinciperna som domstolen utgår från är att det är löftet parterna emellan som är avgörande. Det är dock inte säkert att det blir en rättvis bedömning. Uppsatsen redogör för den historiska bakgrund som ligger till grund för detta förhållningsätt hos domstolarna. Själva uppgiftsansvaret som uttrycks i lagtexten är mycket mer långtgående i de konsumenträttsliga lagarna än i köplagen. Detta då de konsumenträttsliga lagarna är tvingande främst p.g.a. att det rör sig om ett förhållande där konsumenten innehar en underlägsen ställning i förhållande till näringsidkaren. I praktiken kan det dock vara så att det även i kommersiella förhållanden finns en part som är i underlägsen ställning i förhållande till sin motpart och är beroende av att upplysningar från motparten angående köpeobjektet är korrekta. Idag finns inget självständigt ansvar för culpa in contrahendo utanför felreglerna i köplagen, vilket innebär att det är svårt att utkräva skadestånd för culpa in contrahendo för de fall då ett avtal har kommit till stånd. Det betyder att man i princip inte kan göra felreglerna gällande om man samtidigt yrkar på culpa in contrahendo. Det är alltså svårt att utge skadestånd för felaktiga uppgifter i en avtalsförhandling utifall att ett avtal kommit till stånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Anna LU
supervisor
organization
course
HARK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1614899
date added to LUP
2010-06-26 17:09:09
date last changed
2010-06-26 17:09:09
@misc{1614899,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar ansvaret för uppgifter i avtalsförhandlingar. Frågan gäller ansvaret i kommersiella förhållanden mellan två näringsidkare. Det händer ibland att en part ingår ett avtal under en förutsättning som senare visar sig vara felaktig. En uppgift som först presenterats kan senare visa sig vara felaktig. Tvisten kan sedan komma att gå till en domstol för ett avgörande. Tolkningsprinciperna som domstolen utgår från är att det är löftet parterna emellan som är avgörande. Det är dock inte säkert att det blir en rättvis bedömning. Uppsatsen redogör för den historiska bakgrund som ligger till grund för detta förhållningsätt hos domstolarna. Själva uppgiftsansvaret som uttrycks i lagtexten är mycket mer långtgående i de konsumenträttsliga lagarna än i köplagen. Detta då de konsumenträttsliga lagarna är tvingande främst p.g.a. att det rör sig om ett förhållande där konsumenten innehar en underlägsen ställning i förhållande till näringsidkaren. I praktiken kan det dock vara så att det även i kommersiella förhållanden finns en part som är i underlägsen ställning i förhållande till sin motpart och är beroende av att upplysningar från motparten angående köpeobjektet är korrekta. Idag finns inget självständigt ansvar för culpa in contrahendo utanför felreglerna i köplagen, vilket innebär att det är svårt att utkräva skadestånd för culpa in contrahendo för de fall då ett avtal har kommit till stånd. Det betyder att man i princip inte kan göra felreglerna gällande om man samtidigt yrkar på culpa in contrahendo. Det är alltså svårt att utge skadestånd för felaktiga uppgifter i en avtalsförhandling utifall att ett avtal kommit till stånd.},
 author    = {Persson, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvar för lämande av uppgifter i avtalsförhandling},
 year     = {2010},
}