Advanced

De dolda relationerna och emotionerna

Mattelin, Julia LU (2010) SOCK01 20101
Sociology
Abstract (Swedish)
Den rådande ekonomiska krisen har medfört att ett stort antal människor i Sverige har blivit av med sina arbeten. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård och den kräver ambitiösa insatser av de arbetslösa. Tillståndet på arbetsmarknaden har gjort att de arbetslösas situation har blivit en viktig samhällsangelägenhet. Uppsatsens syfte var att ta reda på hur arbetslösa upplever mötet med Arbetsförmedlingen. Fem intervjuer har genomförts på en Arbetsförmedling i Skåne. Intervjupersonerna var vid intervjutillfället arbetslösa och beroende av A-kassa. I mötet med Arbetsförmedlingen döljer sig emotioner som skam, makt, tillit och erkännande. Det är de emotionerna som uppsatsen huvudsakligen behandlar.

Många arbetslösa blir ofta tvingade att... (More)
Den rådande ekonomiska krisen har medfört att ett stort antal människor i Sverige har blivit av med sina arbeten. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård och den kräver ambitiösa insatser av de arbetslösa. Tillståndet på arbetsmarknaden har gjort att de arbetslösas situation har blivit en viktig samhällsangelägenhet. Uppsatsens syfte var att ta reda på hur arbetslösa upplever mötet med Arbetsförmedlingen. Fem intervjuer har genomförts på en Arbetsförmedling i Skåne. Intervjupersonerna var vid intervjutillfället arbetslösa och beroende av A-kassa. I mötet med Arbetsförmedlingen döljer sig emotioner som skam, makt, tillit och erkännande. Det är de emotionerna som uppsatsen huvudsakligen behandlar.

Många arbetslösa blir ofta tvingade att hantera olika emotioner i mötet med omgivningen. Det är en skamfull situation att vara arbetslös i ett land som Sverige. Här är normen att man som medborgare ska försörja sig med ett lönearbete, men som arbetslös blir man en avvikare. Upplevelsen av kontakten med Arbetsförmedlingen var olika beroende på om intervjupersonerna upplevde sig själva som avvikare eller inte. En generell slutsats utifrån vad intervjupersonerna sagt är att de som känt sig synliggjorda, erkända och bemötta utifrån ett individuellt perspektiv, upplevde kontakten med Arbetsförmedlingen som positiv. Intervjupersonerna som inte upplevde sig synliggjorda kände till stor del att de blivit bemötta av ett byråkratiskt system, fullt med regler och restriktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattelin, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om arbetslösas möte med Arbetsförmedlingen
course
SOCK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skam, maktrelation, bemötande, interaktioner, emotioner, Arbetsförmedlingen, arbetslöshet, tillit, erkännande
language
Swedish
id
1614907
date added to LUP
2010-06-28 10:36:47
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1614907,
 abstract   = {Den rådande ekonomiska krisen har medfört att ett stort antal människor i Sverige har blivit av med sina arbeten. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård och den kräver ambitiösa insatser av de arbetslösa. Tillståndet på arbetsmarknaden har gjort att de arbetslösas situation har blivit en viktig samhällsangelägenhet. Uppsatsens syfte var att ta reda på hur arbetslösa upplever mötet med Arbetsförmedlingen. Fem intervjuer har genomförts på en Arbetsförmedling i Skåne. Intervjupersonerna var vid intervjutillfället arbetslösa och beroende av A-kassa. I mötet med Arbetsförmedlingen döljer sig emotioner som skam, makt, tillit och erkännande. Det är de emotionerna som uppsatsen huvudsakligen behandlar.

Många arbetslösa blir ofta tvingade att hantera olika emotioner i mötet med omgivningen. Det är en skamfull situation att vara arbetslös i ett land som Sverige. Här är normen att man som medborgare ska försörja sig med ett lönearbete, men som arbetslös blir man en avvikare. Upplevelsen av kontakten med Arbetsförmedlingen var olika beroende på om intervjupersonerna upplevde sig själva som avvikare eller inte. En generell slutsats utifrån vad intervjupersonerna sagt är att de som känt sig synliggjorda, erkända och bemötta utifrån ett individuellt perspektiv, upplevde kontakten med Arbetsförmedlingen som positiv. Intervjupersonerna som inte upplevde sig synliggjorda kände till stor del att de blivit bemötta av ett byråkratiskt system, fullt med regler och restriktioner.},
 author    = {Mattelin, Julia},
 keyword   = {skam,maktrelation,bemötande,interaktioner,emotioner,Arbetsförmedlingen,arbetslöshet,tillit,erkännande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De dolda relationerna och emotionerna},
 year     = {2010},
}