Advanced

Effekter av imagery rescripting vid social fobi

Malder, Elisabet LU and Riley, Frina LU (2010) PPTN51 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning tyder på att imagery rescripting av tidiga och aktuella minnesbilder kopplat till negativa bilder av sig själv (sk encapsulated beliefs) är ett användbart inslag vid behandling av social fobi.Vår studie har avsett att replikera dessa resultat och mäta effekter av imagery rescripting vid social fobi. Grad av ångest kopplat till tidiga och aktuella minnesbilder, grad av livlighet gällande minnesbilderna samt frekvens mättes och deltagarna fick beskriva sina encapsulated beliefs före och efter behandling. Skattning gjordes även med FNE,SIAS och SPS. Studien innefattade 14 deltagare randomiserade på experimentgrupp och kontrollgrupp och innebar att även kontrollgruppen genomgick imagery rescripting i en senare fas.... (More)
Tidigare forskning tyder på att imagery rescripting av tidiga och aktuella minnesbilder kopplat till negativa bilder av sig själv (sk encapsulated beliefs) är ett användbart inslag vid behandling av social fobi.Vår studie har avsett att replikera dessa resultat och mäta effekter av imagery rescripting vid social fobi. Grad av ångest kopplat till tidiga och aktuella minnesbilder, grad av livlighet gällande minnesbilderna samt frekvens mättes och deltagarna fick beskriva sina encapsulated beliefs före och efter behandling. Skattning gjordes även med FNE,SIAS och SPS. Studien innefattade 14 deltagare randomiserade på experimentgrupp och kontrollgrupp och innebar att även kontrollgruppen genomgick imagery rescripting i en senare fas. Resultaten av studien visade en signifikant sänkning av deltagarnas ångest kopplat till tidiga och aktuella minnesbilder. En genomgång av deltagarnas svar visade att så gott som alla angav förändrat innehåll i sin encapsulated belief efter genomförd behandling. Resultaten ger stöd för att imagery rescripting kan vara en effektiv behandlingsintervention vid social fobi och skulle kunna utgöra ett komplement vid behandling av social fobi med kognitiv beteendeterapi. (Less)
Abstract
Previous research indicates that imagery rescripting of both previous and current memories connected to negative self images (i.e encapsulated beliefs) is a tool in the treatment of social phobia. Our study attempted to replicate these results by measuring the effects of imagery rescripting on social phobia. The degree of anxiety connected to previous and current memories and the degree of vividness regarding these memories and their frequency was measured, and the participants described their encapsulated belief before and after treatment. Measurements were also conducted with FNE,SIAS and SPS. The study comprised 14 participants randomized between experiment and control groups and the controls later underwent imagery rescripting. The... (More)
Previous research indicates that imagery rescripting of both previous and current memories connected to negative self images (i.e encapsulated beliefs) is a tool in the treatment of social phobia. Our study attempted to replicate these results by measuring the effects of imagery rescripting on social phobia. The degree of anxiety connected to previous and current memories and the degree of vividness regarding these memories and their frequency was measured, and the participants described their encapsulated belief before and after treatment. Measurements were also conducted with FNE,SIAS and SPS. The study comprised 14 participants randomized between experiment and control groups and the controls later underwent imagery rescripting. The results showed a significant reduction in the participants´anxiety with regard to previous and current memories. A review of the responses shows that, after therapy, nearly all participants reported a change in the content of their encapsulated belief. Teh results support the view that imagery rescripting can be an effective treatment intervention of social phobia and could act in a complementary capacity during cognitive behavioural therapy treatment of social phobia. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malder, Elisabet LU and Riley, Frina LU
supervisor
organization
course
PPTN51 20101
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
encapsulated belief, social fobi, imagery rescripting
language
Swedish
id
1615182
date added to LUP
2010-06-21 09:38:00
date last changed
2010-06-21 09:38:00
@misc{1615182,
 abstract   = {Previous research indicates that imagery rescripting of both previous and current memories connected to negative self images (i.e encapsulated beliefs) is a tool in the treatment of social phobia. Our study attempted to replicate these results by measuring the effects of imagery rescripting on social phobia. The degree of anxiety connected to previous and current memories and the degree of vividness regarding these memories and their frequency was measured, and the participants described their encapsulated belief before and after treatment. Measurements were also conducted with FNE,SIAS and SPS. The study comprised 14 participants randomized between experiment and control groups and the controls later underwent imagery rescripting. The results showed a significant reduction in the participants´anxiety with regard to previous and current memories. A review of the responses shows that, after therapy, nearly all participants reported a change in the content of their encapsulated belief. Teh results support the view that imagery rescripting can be an effective treatment intervention of social phobia and could act in a complementary capacity during cognitive behavioural therapy treatment of social phobia.},
 author    = {Malder, Elisabet and Riley, Frina},
 keyword   = {encapsulated belief,social fobi,imagery rescripting},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av imagery rescripting vid social fobi},
 year     = {2010},
}