Advanced

Individuella sponsoravtal inom elitidrotten

Gullberg, Emilia LU (2010) HARK11 20101
Department of Business Law
Abstract
Sponsorship is something that exists at many different levels in sports. Companies invest in professional athletes in return for getting marketing opportunities for their products. The purpose of this investigation is to describe individual sponsorship agreements within sports, the contents of the agreements and their structure. The goal with this investigation is to be able to answer the question about when termination of the agreement exists and when the parties in the agreement can use sanctions such as termination of contract or make reductions from the compensation money.
The thesis first explains the meaning of sponsorship within professional sports and why companies use sponsorship as a marketing device. The essay then continues... (More)
Sponsorship is something that exists at many different levels in sports. Companies invest in professional athletes in return for getting marketing opportunities for their products. The purpose of this investigation is to describe individual sponsorship agreements within sports, the contents of the agreements and their structure. The goal with this investigation is to be able to answer the question about when termination of the agreement exists and when the parties in the agreement can use sanctions such as termination of contract or make reductions from the compensation money.
The thesis first explains the meaning of sponsorship within professional sports and why companies use sponsorship as a marketing device. The essay then continues to describe what rights and obligations the parties have in a sponsorship agreement and when termination of the agreement is possible. Finally, the essay reviews the central sanctions such as the right to terminate the contract and make reductions from the compensations money, when the parties to the agreement do not fulfil the performance requirements or are in breach of contract.
In my conclusion I find that when the parties do not fulfil the performance requirements, the parties are in breach of contract. If an athlete performance is not enough go gain a sufficiently high ranking, the athlete is in breach of contact and the sponsor has the right to use sanctions. When the parties are in breach of contract and when the parties do not fulfil the performance requirements they can use sanctions like termination of contract such as reduction of compensation money. The use of doping is an example of when the athlete is in breach of contract and the sponsor has the right to terminate the contract. (Less)
Abstract (Swedish)
Sponsring är något som förekommer på olika nivåer inom idrotten och innebär att företag ingår avtal med en idrottsutövare, där företaget lämnar ekonomiskt stöd i utbyte mot reklaminsatser. Syftet med denna undersökning är att redogöra för individuella sponsoravtal inom elitidrotten. Vad avtalen innehåller och hur de är strukturerade. Målet med undersökningen är att kunna besvara frågan, när det föreligger avtalsbrott och när parterna kan vidta sanktioner som hävning och göra reduceringar från avtalssumman. Vid sponsoravtal inom elitidrotten är det viktigt att kunna skilja mellan när det föreligger avtalsbrott och när parterna inte kan uppfylla prestationskraven i avtalet.
Uppsatsen redogör först för innebörden av sponsring inom... (More)
Sponsring är något som förekommer på olika nivåer inom idrotten och innebär att företag ingår avtal med en idrottsutövare, där företaget lämnar ekonomiskt stöd i utbyte mot reklaminsatser. Syftet med denna undersökning är att redogöra för individuella sponsoravtal inom elitidrotten. Vad avtalen innehåller och hur de är strukturerade. Målet med undersökningen är att kunna besvara frågan, när det föreligger avtalsbrott och när parterna kan vidta sanktioner som hävning och göra reduceringar från avtalssumman. Vid sponsoravtal inom elitidrotten är det viktigt att kunna skilja mellan när det föreligger avtalsbrott och när parterna inte kan uppfylla prestationskraven i avtalet.
Uppsatsen redogör först för innebörden av sponsring inom elitidrotten och varför företag använder sig av sponsring för att marknadsföra sina produkter. Därefter görs en genomgång av vilka rättigheter samt förpliktelser parterna har vid ingående av sponsoravtal inom elitidrotten och när det föreligger avtalsbrott. Slutligen görs en genomgång av centrala sanktioner som hävning och reducering från ersättningssumman som parterna kan vidta vid avtalsbrott eller när parterna inte kan uppfylla prestationskraven i avtalet.
I min slutsats finner jag att när parterna inte kan uppfylla prestationskraven i avtalen föreligger avtalsbrott. Att en idrottsutövare inte lyckas prestera en tillräckligt bra världsranking, är det frågan om avtalsbrott och sponsorföretaget har rätt att vidta sanktioner. Vid avtalsbrott och när parterna inte kan uppfylla ett prestationskrav kan parterna vidta sanktioner så som hävning och reducering från ersättningssumman. Användning av doping är ett exempel på när avtalsbrott föreligger och sponsorföretaget har rätt att häva avtalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Emilia LU
supervisor
organization
course
HARK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sanktioner, avtalsbrott, avtalsrätt, elitidrott, sponsoravtal
language
Swedish
id
1615624
date added to LUP
2010-06-26 17:07:34
date last changed
2010-06-26 17:07:34
@misc{1615624,
 abstract   = {Sponsorship is something that exists at many different levels in sports. Companies invest in professional athletes in return for getting marketing opportunities for their products. The purpose of this investigation is to describe individual sponsorship agreements within sports, the contents of the agreements and their structure. The goal with this investigation is to be able to answer the question about when termination of the agreement exists and when the parties in the agreement can use sanctions such as termination of contract or make reductions from the compensation money. 
The thesis first explains the meaning of sponsorship within professional sports and why companies use sponsorship as a marketing device. The essay then continues to describe what rights and obligations the parties have in a sponsorship agreement and when termination of the agreement is possible. Finally, the essay reviews the central sanctions such as the right to terminate the contract and make reductions from the compensations money, when the parties to the agreement do not fulfil the performance requirements or are in breach of contract. 
In my conclusion I find that when the parties do not fulfil the performance requirements, the parties are in breach of contract. If an athlete performance is not enough go gain a sufficiently high ranking, the athlete is in breach of contact and the sponsor has the right to use sanctions. When the parties are in breach of contract and when the parties do not fulfil the performance requirements they can use sanctions like termination of contract such as reduction of compensation money. The use of doping is an example of when the athlete is in breach of contract and the sponsor has the right to terminate the contract.},
 author    = {Gullberg, Emilia},
 keyword   = {sanktioner,avtalsbrott,avtalsrätt,elitidrott,sponsoravtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individuella sponsoravtal inom elitidrotten},
 year     = {2010},
}