Advanced

Hälsa och genus i relation till beslutsfattarstilar hos polisstudenter

Steén, Esmeralda LU and Carlbergh, Kerstin LU (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersökte samband mellan beslutsfattarstilar, stress, risk för utbrändhet, sömn och könsroller hos polisstudenter på ett av Sveriges lärosäten för polisstudenter (n = 98). Beslutsfattarstilar mättes i enlighet med formuläret General Decision Making Styles – GDMS, stress enligt Perceived Stress Questionnaire – PSQ, risk för utbrändhet enligt Performance Based Self-esteem – PBS, sömn enligt en skala framtagen av Salo och Allwood (2009) och könsroller enligt Bem Sex - Role Inventory SE – BSRI-SE. Resultaten visade att höga värden på beslutsfattarstilen rationell hade ett samband med höga värden på PBS. En analys av skillnader mellan kvinnor och män visade signifikant högre upplevd stress och risk för utbrändhet hos kvinnor, dock var... (More)
Studien undersökte samband mellan beslutsfattarstilar, stress, risk för utbrändhet, sömn och könsroller hos polisstudenter på ett av Sveriges lärosäten för polisstudenter (n = 98). Beslutsfattarstilar mättes i enlighet med formuläret General Decision Making Styles – GDMS, stress enligt Perceived Stress Questionnaire – PSQ, risk för utbrändhet enligt Performance Based Self-esteem – PBS, sömn enligt en skala framtagen av Salo och Allwood (2009) och könsroller enligt Bem Sex - Role Inventory SE – BSRI-SE. Resultaten visade att höga värden på beslutsfattarstilen rationell hade ett samband med höga värden på PBS. En analys av skillnader mellan kvinnor och män visade signifikant högre upplevd stress och risk för utbrändhet hos kvinnor, dock var skattningarna överlag låga. Könsrollsanalysen visade att kvinnor och män upplever sig själva som lika maskulina, medan kvinnor upplever sig vara signifikant mer feminina. Studien bidrar med kunskap om polisstudenter angående ovan nämnda fenomen, till ett forskningsfält som tidigare framförallt fokuserat på yrkesverksamma poliser. (Less)
Abstract
The study investigated relations between decision making styles, stress, risk of burnout, sleep and gender roles among police students at a Swedish university (n = 98). Decision making styles were measured in accordance with the General Decision Making Styles form – GDMS, stress in accordance with the Perceived Stress Questionnaire – PSQ, risk of burnout in accordance with the Performance Based Self-esteem form – PBS, sleep in accordance with a scale developed by Salo and Allwood (2009) and gender roles in accordance with the Bem Sex-Role Inventory SE – BRSI-SE. The results showed that high values on the decision making style rational is related to high values on PBS. An analysis of the differences between men and women showed... (More)
The study investigated relations between decision making styles, stress, risk of burnout, sleep and gender roles among police students at a Swedish university (n = 98). Decision making styles were measured in accordance with the General Decision Making Styles form – GDMS, stress in accordance with the Perceived Stress Questionnaire – PSQ, risk of burnout in accordance with the Performance Based Self-esteem form – PBS, sleep in accordance with a scale developed by Salo and Allwood (2009) and gender roles in accordance with the Bem Sex-Role Inventory SE – BRSI-SE. The results showed that high values on the decision making style rational is related to high values on PBS. An analysis of the differences between men and women showed significantly higher levels of perceived stress and risk of burnout among women. The levels of the ratings were generally low. The gender role analysis showed that men and women perceived themselves as equally masculine, while women perceived themselves as significantly more feminine. The study contributes with knowledge about police students to a field of research which previously has focused mainly on working police officers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Steén, Esmeralda LU and Carlbergh, Kerstin LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
risk för utbrändhet, stress, beslutsfattarstilar, polisstudenter, polisorganisationen, könsroller, könsskillnader
language
Swedish
id
1615651
date added to LUP
2010-06-21 10:35:57
date last changed
2010-06-21 10:35:57
@misc{1615651,
 abstract   = {The study investigated relations between decision making styles, stress, risk of burnout, sleep and gender roles among police students at a Swedish university (n = 98). Decision making styles were measured in accordance with the General Decision Making Styles form – GDMS, stress in accordance with the Perceived Stress Questionnaire – PSQ, risk of burnout in accordance with the Performance Based Self-esteem form – PBS, sleep in accordance with a scale developed by Salo and Allwood (2009) and gender roles in accordance with the Bem Sex-Role Inventory SE – BRSI-SE. The results showed that high values on the decision making style rational is related to high values on PBS. An analysis of the differences between men and women showed significantly higher levels of perceived stress and risk of burnout among women. The levels of the ratings were generally low. The gender role analysis showed that men and women perceived themselves as equally masculine, while women perceived themselves as significantly more feminine. The study contributes with knowledge about police students to a field of research which previously has focused mainly on working police officers.},
 author    = {Steén, Esmeralda and Carlbergh, Kerstin},
 keyword   = {risk för utbrändhet,stress,beslutsfattarstilar,polisstudenter,polisorganisationen,könsroller,könsskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsa och genus i relation till beslutsfattarstilar hos polisstudenter},
 year     = {2010},
}