Advanced

En jämförelse mellan resultaten vid analyser av kapillärt, venöst och arteriellt blod

Tykesson, Håkan LU (2010) STAK11 20101
Department of Statistics
Abstract (Swedish)
Hjärnskademarkören S100B är ett protein som huvudsakligen finns i stödjevävnaden i hjärnan och som läcker ut via blod-hjärnbarriären vid hjärnskada. För att kunna bestämma koncentrationen av S100B i blodet kan man använda tre olika blodprovsmetoder, kapillärt, venöst eller arteriellt. Det vanligaste sättet att ta ett blodprov är venöst men då det är både enklare och snabbare att ta kapillära prov är det önskvärt att använda sig av denna metod. Datamaterialet kommer från 71 olika mättillfällen,uppdelade på 52 olika patienter, där man tagit blodprov kapillärt och antingen venöst eller arteriellt. Målet med rapporten är att undersöka om det finns skillnader mellan de olika blodprovsmetoderna och ta fram prediktionsmodeller samt att beräkna... (More)
Hjärnskademarkören S100B är ett protein som huvudsakligen finns i stödjevävnaden i hjärnan och som läcker ut via blod-hjärnbarriären vid hjärnskada. För att kunna bestämma koncentrationen av S100B i blodet kan man använda tre olika blodprovsmetoder, kapillärt, venöst eller arteriellt. Det vanligaste sättet att ta ett blodprov är venöst men då det är både enklare och snabbare att ta kapillära prov är det önskvärt att använda sig av denna metod. Datamaterialet kommer från 71 olika mättillfällen,uppdelade på 52 olika patienter, där man tagit blodprov kapillärt och antingen venöst eller arteriellt. Målet med rapporten är att undersöka om det finns skillnader mellan de olika blodprovsmetoderna och ta fram prediktionsmodeller samt att beräkna prediktionsfel för att kunna göra en bedömning om det är lämpligt att ersätta venösa alt. arteriella prov med kapillära. För att analysera ifall det finns skillnader mellan kapillära och venösa/arteriella blodprov användes tre olika metoder: en optimistisk, en försiktig och ANOVA med slumpmässig effekt. Skillnaderna mellan venösa och arteriella prov studerades med t-test. Resultatet visade att det finns skillnader mellan kapillära och venösa alt. arteriella prov, i samtliga fall gav kapillära prov en högre koncentration. Då prediktionsfelen är stora kan det innebära problem om man vill ersätta venösa/arteriella prov med kapillära. Venösa och arteriella prov förväntas ge samma resultat enligt ANOVA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tykesson, Håkan LU
supervisor
organization
course
STAK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prediktion, medelfel, varians, ANOVA, MATLAB
language
Swedish
id
1619650
date added to LUP
2010-06-21 12:16:07
date last changed
2010-06-21 12:16:07
@misc{1619650,
 abstract   = {Hjärnskademarkören S100B är ett protein som huvudsakligen finns i stödjevävnaden i hjärnan och som läcker ut via blod-hjärnbarriären vid hjärnskada. För att kunna bestämma koncentrationen av S100B i blodet kan man använda tre olika blodprovsmetoder, kapillärt, venöst eller arteriellt. Det vanligaste sättet att ta ett blodprov är venöst men då det är både enklare och snabbare att ta kapillära prov är det önskvärt att använda sig av denna metod. Datamaterialet kommer från 71 olika mättillfällen,uppdelade på 52 olika patienter, där man tagit blodprov kapillärt och antingen venöst eller arteriellt. Målet med rapporten är att undersöka om det finns skillnader mellan de olika blodprovsmetoderna och ta fram prediktionsmodeller samt att beräkna prediktionsfel för att kunna göra en bedömning om det är lämpligt att ersätta venösa alt. arteriella prov med kapillära. För att analysera ifall det finns skillnader mellan kapillära och venösa/arteriella blodprov användes tre olika metoder: en optimistisk, en försiktig och ANOVA med slumpmässig effekt. Skillnaderna mellan venösa och arteriella prov studerades med t-test. Resultatet visade att det finns skillnader mellan kapillära och venösa alt. arteriella prov, i samtliga fall gav kapillära prov en högre koncentration. Då prediktionsfelen är stora kan det innebära problem om man vill ersätta venösa/arteriella prov med kapillära. Venösa och arteriella prov förväntas ge samma resultat enligt ANOVA.},
 author    = {Tykesson, Håkan},
 keyword   = {prediktion,medelfel,varians,ANOVA,MATLAB},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförelse mellan resultaten vid analyser av kapillärt, venöst och arteriellt blod},
 year     = {2010},
}