Advanced

Outsourcing av IT - Finns det några fördelar eller nackdelar inom de tre huvudtolkningarna?

Jönsson, Emily LU and Bergström, Louise LU (2010) SYSK01 20101
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Många företag väljer idag att outsourca och informationsteknologi (IT) är en av de mest outsourcade funktionerna som finns. Det finns både fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med fenomenet, företag behöver därför väga dessa faktorer mot varandra för att se om outsourcing är den rätta lösningen. I uppsatsen kommer det att undersökas hur väl litteraturens fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer överens med empirins och vi kommer även att söka en större förståelse för begreppet outsourcing.
I litteraturen förekommer tre olika huvudtolkningar inom outsourcing: outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, outsourcing som inköp och outsourcing som relation. I uppsatsen kommer dessa att vara en central punkt då... (More)
Många företag väljer idag att outsourca och informationsteknologi (IT) är en av de mest outsourcade funktionerna som finns. Det finns både fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med fenomenet, företag behöver därför väga dessa faktorer mot varandra för att se om outsourcing är den rätta lösningen. I uppsatsen kommer det att undersökas hur väl litteraturens fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer överens med empirins och vi kommer även att söka en större förståelse för begreppet outsourcing.
I litteraturen förekommer tre olika huvudtolkningar inom outsourcing: outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, outsourcing som inköp och outsourcing som relation. I uppsatsen kommer dessa att vara en central punkt då syftet även är att försöka finna om vissa fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer bättre in på en viss huvudtolkning.
Tre expertintervjuer med företag som outsourcar någon del inom IT är gjorda. Respondenterna har exemplifierat många faktorer som kan vara både till fördel och till nackdel för ett företag. När litteratur och empiri jämförts har det framkommit att de största fördelarna/möjligheterna med outsourcing är att företag kan lägga tid på rätt uppgifter och att de kan kostnadsbespara. Den största nackdelen/risken som hittats är att de anställda på företaget som outsourcar påverkas negativt. Ingen av respondenterna har inkluderat samma fördelar/möjligheter och nackdelar/risker som de andra, som passar in på de olika huvudtolkningarna. Det här har medfört att inga slutsatser gällande om dessa stämmer bättre in på en viss huvudtolkning har kunnat dras. Däremot har det framkommit att outsourcing är ett väldigt brett begrepp vilket gör att det är svårt att definiera eller beskriva det på endast ett sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Emily LU and Bergström, Louise LU
supervisor
organization
course
SYSK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Outsourcing, IT, IS och Huvudtolkningar av outsourcing
language
Swedish
id
1620039
date added to LUP
2010-06-22 15:09:08
date last changed
2010-06-22 15:09:08
@misc{1620039,
 abstract   = {Många företag väljer idag att outsourca och informationsteknologi (IT) är en av de mest outsourcade funktionerna som finns. Det finns både fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med fenomenet, företag behöver därför väga dessa faktorer mot varandra för att se om outsourcing är den rätta lösningen. I uppsatsen kommer det att undersökas hur väl litteraturens fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer överens med empirins och vi kommer även att söka en större förståelse för begreppet outsourcing. 
I litteraturen förekommer tre olika huvudtolkningar inom outsourcing: outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, outsourcing som inköp och outsourcing som relation. I uppsatsen kommer dessa att vara en central punkt då syftet även är att försöka finna om vissa fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer bättre in på en viss huvudtolkning.
Tre expertintervjuer med företag som outsourcar någon del inom IT är gjorda. Respondenterna har exemplifierat många faktorer som kan vara både till fördel och till nackdel för ett företag. När litteratur och empiri jämförts har det framkommit att de största fördelarna/möjligheterna med outsourcing är att företag kan lägga tid på rätt uppgifter och att de kan kostnadsbespara. Den största nackdelen/risken som hittats är att de anställda på företaget som outsourcar påverkas negativt. Ingen av respondenterna har inkluderat samma fördelar/möjligheter och nackdelar/risker som de andra, som passar in på de olika huvudtolkningarna. Det här har medfört att inga slutsatser gällande om dessa stämmer bättre in på en viss huvudtolkning har kunnat dras. Däremot har det framkommit att outsourcing är ett väldigt brett begrepp vilket gör att det är svårt att definiera eller beskriva det på endast ett sätt.},
 author    = {Jönsson, Emily and Bergström, Louise},
 keyword   = {Outsourcing,IT,IS och Huvudtolkningar av outsourcing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Outsourcing av IT - Finns det några fördelar eller nackdelar inom de tre huvudtolkningarna?},
 year     = {2010},
}