Advanced

Vem använder mobilt Internet via sin mobiltelefon?

Broman, Morgan M E LU and Lundgren, Mattias (2010) INFK02 20101
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vi vill med vår uppsats belysa hur användandet av mobiltelefoner för Internetaccess ser ut i nuläget. Vår målsättning har varit att försöka få fram en bild av hur en användare fattar sitt beslut att övergå från att använda sin mobiltelefon som vanlig telefon till ett mer multimedia inriktat tjänsteurval. Vi har frågat oss vem det är som använder sin mobiltelefon till detta,varför de har valt att göra det och vilka tjänster de använder, samt om deras användarbeteende har förändrats sedan de skaffade access till Internet via sin mobiltelefon.

Vår metod för att finna svar på vår frågeställning har varit att genomföra en kvantitativ undersökning via en enkät till en specificerad användargrupp. Vi har fokuserat på dem som redan är användare... (More)
Vi vill med vår uppsats belysa hur användandet av mobiltelefoner för Internetaccess ser ut i nuläget. Vår målsättning har varit att försöka få fram en bild av hur en användare fattar sitt beslut att övergå från att använda sin mobiltelefon som vanlig telefon till ett mer multimedia inriktat tjänsteurval. Vi har frågat oss vem det är som använder sin mobiltelefon till detta,varför de har valt att göra det och vilka tjänster de använder, samt om deras användarbeteende har förändrats sedan de skaffade access till Internet via sin mobiltelefon.

Vår metod för att finna svar på vår frågeställning har varit att genomföra en kvantitativ undersökning via en enkät till en specificerad användargrupp. Vi har fokuserat på dem som redan är användare av mobilt Internet via sina mobiltelefoner. Vår målsättning har varit att få fram vem användaren är, varför de valt denna lösning och vad de använder den till.

Resultatet av vår undersökning visar på en stark tillväxt inom ett flertal användningsområden, bl.a. webbsökning, nyheter och sociala nätverk. (Less)
Abstract
With this thesis we want to research how the usage of the mobile phone for Internet access looks like today. Our goal has been to try to create a picture of how a user makes the decision to move from using the mobile phone for voice only to a more multimedia oriented choice of services. We have asked ourselves who is the user who uses the mobile phone for this, why have they chosen to do so and what services do they use it for. And last but not least we want to see if their user behaviour has changed since they got access to the Internet through their
mobile phones.

Our method to achieve answers to our question has been to perform a quantitative
examination through a questionnaire aimed at a specific group of users. We have focused on... (More)
With this thesis we want to research how the usage of the mobile phone for Internet access looks like today. Our goal has been to try to create a picture of how a user makes the decision to move from using the mobile phone for voice only to a more multimedia oriented choice of services. We have asked ourselves who is the user who uses the mobile phone for this, why have they chosen to do so and what services do they use it for. And last but not least we want to see if their user behaviour has changed since they got access to the Internet through their
mobile phones.

Our method to achieve answers to our question has been to perform a quantitative
examination through a questionnaire aimed at a specific group of users. We have focused on those that already use mobile Internet through their mobile phones. Our target has been to find out who they are, why they have chosen this solution and what they use it for.

The result of our examination show a strong growth within several areas of use, among others web searches, news reading and social networking. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broman, Morgan M E LU and Lundgren, Mattias
supervisor
organization
alternative title
Motivationsfaktorer och användningsområden.
course
INFK02 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internetaccess, Mobiltelefon, Mobilt Internet
report number
INF10-042
language
Swedish
id
1623532
date added to LUP
2010-08-25 13:48:31
date last changed
2010-08-25 13:48:31
@misc{1623532,
 abstract   = {With this thesis we want to research how the usage of the mobile phone for Internet access looks like today. Our goal has been to try to create a picture of how a user makes the decision to move from using the mobile phone for voice only to a more multimedia oriented choice of services. We have asked ourselves who is the user who uses the mobile phone for this, why have they chosen to do so and what services do they use it for. And last but not least we want to see if their user behaviour has changed since they got access to the Internet through their
mobile phones.

Our method to achieve answers to our question has been to perform a quantitative
examination through a questionnaire aimed at a specific group of users. We have focused on those that already use mobile Internet through their mobile phones. Our target has been to find out who they are, why they have chosen this solution and what they use it for.

The result of our examination show a strong growth within several areas of use, among others web searches, news reading and social networking.},
 author    = {Broman, Morgan M E and Lundgren, Mattias},
 keyword   = {Internetaccess,Mobiltelefon,Mobilt Internet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem använder mobilt Internet via sin mobiltelefon?},
 year     = {2010},
}