Advanced

E-demokrati och aktivt medborgardeltagande - En studie ur ett kommunperspektiv

Drott, Johan LU and Kristoffersson, Tomas (2010) SYSK01 20101
Department of Informatics
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
Möjligheten till aktivt medborgardeltagande via internet skiftar mellan Sveriges kommuner. Om
den enskilde medborgaren har tur bor denne i en kommun som erbjuder e-demokratiska tjänster för
medborgarkommunikation, då långt ifrån alla kommuner erbjuder sina medborgare samma
möjligheter. E-demokrati är en blandning internetbaserade funktioner som ska underlätta
medborgarnas interaktion med beslutsfattare. Denna studie undersöker vilka sociala faktorer som
spelar in när kommuner väljer att använda eller avstå från e-demokrati. Syftet är att sprida kunskap
om vilka faktorer som spelar in på hur kommuner väljer att använda e-demokrati.
Tillvägagångssättet för studien har varit kvalitativt. Intervjuer har genomförts med fyra olika ... (More)
Möjligheten till aktivt medborgardeltagande via internet skiftar mellan Sveriges kommuner. Om
den enskilde medborgaren har tur bor denne i en kommun som erbjuder e-demokratiska tjänster för
medborgarkommunikation, då långt ifrån alla kommuner erbjuder sina medborgare samma
möjligheter. E-demokrati är en blandning internetbaserade funktioner som ska underlätta
medborgarnas interaktion med beslutsfattare. Denna studie undersöker vilka sociala faktorer som
spelar in när kommuner väljer att använda eller avstå från e-demokrati. Syftet är att sprida kunskap
om vilka faktorer som spelar in på hur kommuner väljer att använda e-demokrati.
Tillvägagångssättet för studien har varit kvalitativt. Intervjuer har genomförts med fyra olika
svenska kommuner för att få en insikt i den personliga och kommunala uppfattningen om
e-demokrati och aktivt medborgardeltagande. Intervjuerna har analyserats utifrån relevant litteratur
och genom att jämföra de olika kommunerna med varandra. Studiens slutsats visar att kommunerna
generellt är positiva till medborgarnas medverkan i den politiska processen men endast till en viss
gräns. Kommunernas syn på vem som bär ansvaret för att medborgarnas åsikter tas i beaktning
skiljer sig mellan de olika kommunerna. Vissa anser att kommunerna bär ansvaret medan andra
menar att det är de politiska partiernas ansvar. Ovanstående är några av de faktorer som har
inverkan på om och hur kommuner väljer att använda e-demokrati. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drott, Johan LU and Kristoffersson, Tomas
supervisor
organization
course
SYSK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociala faktorer, aktivt medborgardeltagande, middleman paradox, acceptans, E-demokrati, e-tjänster
report number
INF10-029
language
Swedish
id
1624022
date added to LUP
2010-08-25 13:11:00
date last changed
2010-08-25 13:11:00
@misc{1624022,
 abstract   = {Möjligheten till aktivt medborgardeltagande via internet skiftar mellan Sveriges kommuner. Om 
den enskilde medborgaren har tur bor denne i en kommun som erbjuder e-demokratiska tjänster för 
medborgarkommunikation, då långt ifrån alla kommuner erbjuder sina medborgare samma 
möjligheter. E-demokrati är en blandning internetbaserade funktioner som ska underlätta 
medborgarnas interaktion med beslutsfattare. Denna studie undersöker vilka sociala faktorer som 
spelar in när kommuner väljer att använda eller avstå från e-demokrati. Syftet är att sprida kunskap 
om vilka faktorer som spelar in på hur kommuner väljer att använda e-demokrati. 
Tillvägagångssättet för studien har varit kvalitativt. Intervjuer har genomförts med fyra olika 
svenska kommuner för att få en insikt i den personliga och kommunala uppfattningen om 
e-demokrati och aktivt medborgardeltagande. Intervjuerna har analyserats utifrån relevant litteratur 
och genom att jämföra de olika kommunerna med varandra. Studiens slutsats visar att kommunerna 
generellt är positiva till medborgarnas medverkan i den politiska processen men endast till en viss 
gräns. Kommunernas syn på vem som bär ansvaret för att medborgarnas åsikter tas i beaktning 
skiljer sig mellan de olika kommunerna. Vissa anser att kommunerna bär ansvaret medan andra 
menar att det är de politiska partiernas ansvar. Ovanstående är några av de faktorer som har 
inverkan på om och hur kommuner väljer att använda e-demokrati.},
 author    = {Drott, Johan and Kristoffersson, Tomas},
 keyword   = {sociala faktorer,aktivt medborgardeltagande,middleman paradox,acceptans,E-demokrati,e-tjänster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {E-demokrati och aktivt medborgardeltagande - En studie ur ett kommunperspektiv},
 year     = {2010},
}