Advanced

Mjukvarudesign i mindre projekt: Avvikelser från allmän teori

Ripa, Carl LU and Pennerup, Raoul LU (2010) SYSK01 20101
Department of Informatics
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
Den objektorienterade litteraturen gör sällan skillnad på om design utvecklas för små eller stora projekt. Därför ville vi undersöka huruvida små projekt medvetet gör avvikelser från vad som i övergripande delen av teorin anses vara god design. Vi ville dels undersöka vilka dessa avvikelser var, och dels motiven bakom dessa designaktiviteter.
Studien i denna uppsats omfattar empiri som är insamlad från ett litet respektive ett stort projekt. Empirin har genererats med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt undersökningar av respektive projekts designlösningar. För att strukturera upp intervjuer och undersökningar har en grundlig litteraturgranskning genomförts, där vi försöker komma fram till vad god design egentligen är.
Resultatet... (More)
Den objektorienterade litteraturen gör sällan skillnad på om design utvecklas för små eller stora projekt. Därför ville vi undersöka huruvida små projekt medvetet gör avvikelser från vad som i övergripande delen av teorin anses vara god design. Vi ville dels undersöka vilka dessa avvikelser var, och dels motiven bakom dessa designaktiviteter.
Studien i denna uppsats omfattar empiri som är insamlad från ett litet respektive ett stort projekt. Empirin har genererats med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt undersökningar av respektive projekts designlösningar. För att strukturera upp intervjuer och undersökningar har en grundlig litteraturgranskning genomförts, där vi försöker komma fram till vad god design egentligen är.
Resultatet av studien visade på skillnader mellan respektive projekt – det lilla projektet avvek medvetet från objektorienterade designaktiviteter i syfte att spara tid under implementationen. Det stora projektet avvek mer sällan från objektorienterad teori, då de ansåg sig spara tid under drift av slutprodukten. I vår analys kommer vi fram till att flest avvikelser sker från förståelse och modularitet, vilka vi tolkar som de mest tidskrävande designegenskaperna att uppnå. I vår slutsats föreslår vi att behovet av god objektorienterad design grundar sig i såväl projektkomplexitet som behovet att återvända till implementation och drift. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ripa, Carl LU and Pennerup, Raoul LU
supervisor
organization
course
SYSK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mjukvaruutveckling, objektorienterad design, små projekt
report number
INF10-036
language
Swedish
id
1624823
date added to LUP
2010-08-25 13:20:55
date last changed
2010-08-25 13:20:55
@misc{1624823,
 abstract   = {Den objektorienterade litteraturen gör sällan skillnad på om design utvecklas för små eller stora projekt. Därför ville vi undersöka huruvida små projekt medvetet gör avvikelser från vad som i övergripande delen av teorin anses vara god design. Vi ville dels undersöka vilka dessa avvikelser var, och dels motiven bakom dessa designaktiviteter.
Studien i denna uppsats omfattar empiri som är insamlad från ett litet respektive ett stort projekt. Empirin har genererats med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt undersökningar av respektive projekts designlösningar. För att strukturera upp intervjuer och undersökningar har en grundlig litteraturgranskning genomförts, där vi försöker komma fram till vad god design egentligen är.
Resultatet av studien visade på skillnader mellan respektive projekt – det lilla projektet avvek medvetet från objektorienterade designaktiviteter i syfte att spara tid under implementationen. Det stora projektet avvek mer sällan från objektorienterad teori, då de ansåg sig spara tid under drift av slutprodukten. I vår analys kommer vi fram till att flest avvikelser sker från förståelse och modularitet, vilka vi tolkar som de mest tidskrävande designegenskaperna att uppnå. I vår slutsats föreslår vi att behovet av god objektorienterad design grundar sig i såväl projektkomplexitet som behovet att återvända till implementation och drift.},
 author    = {Ripa, Carl and Pennerup, Raoul},
 keyword   = {mjukvaruutveckling,objektorienterad design,små projekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mjukvarudesign i mindre projekt: Avvikelser från allmän teori},
 year     = {2010},
}