Advanced

Kunskapshantering med interna Wiki

Andersson, Ola LU and Rollof, Oskar LU (2010) SYSK01 20101
Department of Informatics
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
Undersökningen fokuserar på hur kunskap skapas och överförs mellan individer och grupper i organisationer. Organisationer söker efter strategier för att hantera kunskap eftersom det leder till bättre och snabbare beslut, samt en effektivare organisation. Området är kunskapshantering. Datorer och datorsystem har fått en betydande roll, och enligt förespråkare har Wiki-verktyget i grunden förändrat hur organisationer hanterar kunskap. Wikin är dynamisk och möjliggör för alla i organisationen att bidra, redigera, förändra och strukturera innehållet. Detta sägs leda till en decentraliserad kunskapsdelning där det blir enklare att lokalisera experter. Eftersom alla medarbetare tillåts bidra växer innehåller fram evolutionärt vilket leder till... (More)
Undersökningen fokuserar på hur kunskap skapas och överförs mellan individer och grupper i organisationer. Organisationer söker efter strategier för att hantera kunskap eftersom det leder till bättre och snabbare beslut, samt en effektivare organisation. Området är kunskapshantering. Datorer och datorsystem har fått en betydande roll, och enligt förespråkare har Wiki-verktyget i grunden förändrat hur organisationer hanterar kunskap. Wikin är dynamisk och möjliggör för alla i organisationen att bidra, redigera, förändra och strukturera innehållet. Detta sägs leda till en decentraliserad kunskapsdelning där det blir enklare att lokalisera experter. Eftersom alla medarbetare tillåts bidra växer innehåller fram evolutionärt vilket leder till relevant och uppdaterad information. I rapporten bygger vi en undersökningsmodell baserad på påståenden och antaganden om Wikins positiva egenskaper. Dessa påståenden förankrar vi sedan kring teorier om hur kunskap överförs och skapas i organisationer. Undersökningsmodellen utgör grunden för en diskussion vi för med tre olika organisationer som samtliga har implementerat Wiki-vertyget i syfte att sprida kunskap inom organisationen. Intervjuerna är semi-strukturerade gruppintervjuer och rör sig runt ett antal olika teman: kontext, kollaboration, administration/roller, individuellt perspektiv, kunskapshål och öppenhet/demokrati/decentralisering. Vi drar slutsatserna att Wikin lämpar sig väl som kunskapshanteringssystem, och att många av dess unika egenskaper har positivt inflytande på hur kunskap skapas och överförs. Vi redogör för ett antal förutsättningar som krävs för att Wikin skall fungera. Några av dessa är: hur verktyget är konfigurerat, ledningens förtroende för medarbetarnas decentraliserade kunskapsdelning, att individer och grupper tydligt kan se nyttan och behovet av att generalisera kunskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ola LU and Rollof, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Hur kunskap skapas och överförs i organisationer
course
SYSK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskapshantering, kunskapsöverföring, intranät, webb 2.0, Wiki, Kunskap
report number
INF10-030
language
Swedish
id
1624894
date added to LUP
2010-08-25 13:20:18
date last changed
2010-08-25 13:20:18
@misc{1624894,
 abstract   = {Undersökningen fokuserar på hur kunskap skapas och överförs mellan individer och grupper i organisationer. Organisationer söker efter strategier för att hantera kunskap eftersom det leder till bättre och snabbare beslut, samt en effektivare organisation. Området är kunskapshantering. Datorer och datorsystem har fått en betydande roll, och enligt förespråkare har Wiki-verktyget i grunden förändrat hur organisationer hanterar kunskap. Wikin är dynamisk och möjliggör för alla i organisationen att bidra, redigera, förändra och strukturera innehållet. Detta sägs leda till en decentraliserad kunskapsdelning där det blir enklare att lokalisera experter. Eftersom alla medarbetare tillåts bidra växer innehåller fram evolutionärt vilket leder till relevant och uppdaterad information. I rapporten bygger vi en undersökningsmodell baserad på påståenden och antaganden om Wikins positiva egenskaper. Dessa påståenden förankrar vi sedan kring teorier om hur kunskap överförs och skapas i organisationer. Undersökningsmodellen utgör grunden för en diskussion vi för med tre olika organisationer som samtliga har implementerat Wiki-vertyget i syfte att sprida kunskap inom organisationen. Intervjuerna är semi-strukturerade gruppintervjuer och rör sig runt ett antal olika teman: kontext, kollaboration, administration/roller, individuellt perspektiv, kunskapshål och öppenhet/demokrati/decentralisering. Vi drar slutsatserna att Wikin lämpar sig väl som kunskapshanteringssystem, och att många av dess unika egenskaper har positivt inflytande på hur kunskap skapas och överförs. Vi redogör för ett antal förutsättningar som krävs för att Wikin skall fungera. Några av dessa är: hur verktyget är konfigurerat, ledningens förtroende för medarbetarnas decentraliserade kunskapsdelning, att individer och grupper tydligt kan se nyttan och behovet av att generalisera kunskap.},
 author    = {Andersson, Ola and Rollof, Oskar},
 keyword   = {kunskapshantering,kunskapsöverföring,intranät,webb 2.0,Wiki,Kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapshantering med interna Wiki},
 year     = {2010},
}